Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
    2018
    Arhiiv 2015
    Arhiiv 2014
    Arhiiv 2012
    Arhiiv 2011
    Arhiiv 2010
    Arhiiv 2009
    Arhiiv 2008
    Arhiiv 2007
    Arhiiv 2006
    Arhiiv 2005
    Arhiiv 2004
    Arhiiv 2003
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Arhiiv > Arhiiv 2004


Sotsiaalse kaasatuse protsess ja vabaühendused

25.11.04, Sotsiaalministeerium. Eestis on suur hulk vabaühendusi, kes tegelevad sotsiaalelu edendamisega. Olgu selleks siis tänavalaste, kodutute või vaeste perede abistamine, puuetega inimeste õiguste eest seismine, soolise võrdõiguslikkusega tegelemine või kuriteoohvritele teenuste pakkumine. See on vaid lühike loetelu teemadest, mis kõik kuuluvad sellise ühisnimetaja nagu sotsiaalse kaasatuse edendamine alla.

Käesoleval aastal valmis Sotsiaalministeeriumi koordineerimisel Riiklik sotsiaalse kaasatuse tegevuskava 2004-2006, mis on osa ELi sotsiaalse kaasatuse protsessist. Selle protsessi üheks osaks on ka 2002. aastal käivitunud  Euroopa Liidu Sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise programm aastateks 2002-2006.

Käesoleva kirjaga sooviks ühendusi teavitada sotsiaalse kaasatuse protsessist  ning juhtida tähelepanu sellele, kuidas tegevuskava täitmise jälgimise kaudu mõjutada riiklikke poliitikaid. Lisaks sellele tahaks ühendusi informeerida ELi sotsiaalse tõrjutuse programmist, mille raames on võimalik taotleda raha vaesuse ja tõrjutuse vähendamisega seotud tegevusteks.

Mis on sotsiaalne kaasatus?

Sotsiaalne kaasatus tähendab kõikide inimeste võimalust osaleda täisväärtuslikult ühiskondlikus elus, sealhulgas töötada ja olla majanduslikult aktiivne. Sotsiaalne kaasatus on edasiarendus vaesuse kontseptsioonist. Erinevalt vaesusest hõlmab kaasatuse mõiste ilmajäetuse mitmetahulist olemust, kus lisaks sissetulekule on oluline osa sotsiaalsel tõrjutusel. Tõrjutuse all mõistetakse olukorda, kui inimesel ei ole võimalust pääseda ressursside ja teenuste juurde. Olgu selleks siis näiteks võimalus tööd teha või ligipääs sotsiaalkindlustusele, haridusele, tervishoiuteenustele, kultuurile ja vaba aja veetmise võimalustele või ka infotehnoloogiale.

Sotsiaalse kaasatuse tegevuskava

Osana ELi sotsiaalse kaasatuse protsessist valmis 2003. aastal Sotsiaalse kaasatuse ühismemorandum (Joint Inclusion Memorandum e JIM), milles analüüsiti põhjalikult vaesuse ja tõrjutuse põhjuseid ja olukorda Eestis ning seati pikaajalised sihid olukorra parandamiseks.  2004. aasta suvel kiitis valitsus heaks Sotsiaalse kaasatuse riikliku tegevuskava 2004-2006 (National Action Plan for Social Inclusion e NAP), milles nähakse ette konkreetsed sihid, tegevused ja ressursid vaesuse ja tõrjutuse vähendamiseks. Tegevuskava ei ole omaette strateegia, vaid esimene katse integreerida erinevate valdkondade strateegiad ja tegevuskavad ühtseks lähenemiseks sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks.

NAPi peamisteks sihtrühmadeks on töötud (eriti pikaajalised töötud ja töötute perekonnad), lastega pered (nii paljulapselised kui ka üksikvanemate), puuetega inimesed ja erivajadustega lapsed, koolist väljalangenud, eluasemeprobleemidega inimesed ning kuriteoohvrid. Tegevuskava katab selliseid teemasid nagu tööhõive, sotsiaalne kaitse (nii sotsiaalkindlustus, -abi kui ka hooldus), haridus, tervishoid, e-kaasatus, ligipääs kultuurile ja vaba aja veetmisele, õigus- ja ohvriabi.

Ühenduste võimalus poliitika mõjutamiseks

Jälgimaks tegevuskava elluviimist ning teavitamaks sellest valitsust, on kavas 2005. aasta alguses koostada ülevaade dokumendis toodud tegevuste täitmisest 2004. aastal. Seepärast kutsume üles kõiki ühendusi avaldama oma arvamust selle kohta, kuidas on 2004. aastal tegevuskava täidetud. Kuigi oma arvamusi on võimalik avaldada jooksvalt ka elektrooniliselt, on plaanis 2005. aasta veebruaris-märtsis korraldada eraldi seminar ühenduste esindajatele, arutamaks nende arvamusi vaesuse ja tõrjutuse vähendamise kohta. Ühenduste arvamused esitatakse koos riigi esindajate arvamusega valitsusele. Seega on NAPi täitmise jälgimine ühendustele üks võimalus, kuidas avaldada oma arvamust sotsiaalse kaasatuse alase poliitika kohta ning seeläbi valitsust mõjutada.

Sotsiaalse tõrjutuse programm

Sotsiaalse tõrjutuse programm (Social Exclusion Programme e SEP) on ELi programm, mis toetab vaesuse ja tõrjutuse vähendamise tegevusi ELis.

Programmi raames avatakse 2004. aasta lõpul projektide taotlusvoor, mis on avatud ka Eesti ühendustele. Taotlusi on aega esitada 28. jaanuarini 2005.  vt ka Euroopa komisjoni kodulehte:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/calls/2004/vp_2004_004/tender_en.htm

Sotsiaalse kaasatuse tegevuskava ning sotsiaalse tõrjutuse programmi kohta saab rohkem infot Sotsiaalministeeriumi kodulehelt www.sm.ee (sotsiaalhoolekanne – sotsiaalne kaasatus).

Projektikonkursi taust ja tingimused
Sotsiaalne kaasatus ja riiklik tegevuskava

Kontaktisik Sotsiaalministeeriumis:

Liina Järviste
Sotsiaalpoliitika info- ja analüüsi osakond
Sotsiaalministeerium
6269361, liina.jarviste@sm.ee


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit