Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Teadustööd


Avalike teenuste lepinguline delegeerimine Harjumaa kohalikes omavalitsustes (EBS magistritöö)

Autor: Aare Ets
Juhendaja: professor Arno Almann
Kraad kaitstud: juuni, 2003
Lisatud: 12.11.2004

Referaat

Tiitelandmed: Ets, A. Magistritöö „Avalike teenuste lepinguline delegeerimine Harjumaa omavalitsustes“. Tallinn 2003. 68 lk, kasutatud allikate arv: 35, eesti keeles.

Võtmesõnad: avalikud teenused, avalikud ülesanded, lepinguline delegeerimine, kohalik omavalitsus, munitsipaalomand, haldamine, hooldamine.

Tekst: Magistritöö koostamise eesmärgiks oli tänase praktika kaardistamine Harjumaa omavalitsustes avalike teenuste lepingulisel delegeerimisel ning tulemuste analüüsimise järel soovituste esitamine senisest tulemuslikuma soorituse saavutamiseks. Teema käsitlus oli suunatud ühelt poolt omavalitsusjuhtide toetamiseks, tutvustades sellekohaseid praktikaid Eestis ja võõrsil, ning teisalt era- ja kolmanda sektori julgustamiseks, taotlemaks kõnealuste teenuste delegeerimist omavalitsuselt. Keskseks meetodiks oli küsitluse läbiviimine Harjumaa omavalitsus-juhtide seas.

Peamised järeldused, mis autor tegi, on järgmised. Esiteks, küsimus on kohalikes omavalitsustes seadusandlikul tasemel reguleerimata, sõltumata omavalitsusüksuse suurusest ja eelarvemahust. Teiseks, avalike teenuste lepingulise delegeerimise protsessi ainsaks reaalseks kontrollivõimaluseks on kohalike volikogude revisjonikomisjonide poolt läbi viidav auditeerimine. Kolmandaks, kogemuste ja spetsialistide nappus Eesti suhteliselt väikestes kohaliku omavalitsuse üksustes tingib vajaduse tulevikus senisest enam kasutada väliste pakkujate teenuseid. Neljandaks, mitmetes omavalitsustes on turg teenuste delegeerimiseks liialt väike, st on vähe potentsiaalseid teenuste pakkujaid.

Autori soovitused edaspidiseks: rohkem avalikustamist, mis aitab kaasa konkurentsi suurendamisele ja avaliku arvamuse kujundamisele omavalitsuses; rohkem paindlikkust pakkumiste korraldamisel ja lepingupartneritega suhtlemisel, ühtse teenuste lepingulise üleandmise korra väljatöötamine (ka ühe regiooni/maakonna tasandil), mis hõlbustaks konkursside korraldamise eest vastutavate ametnike tööd ja võimaldaks omavalitsustel standardi piires tulemusi võrrelda; tasub kaaluda piirkondlike või regionaalsete ühisasutuste asutamist omavalitsuste poolt eesmärgiga koordineerida ja korraldada senisest efektiivsemalt munitsipaalomandi haldamist ja hooldamist. Autori hinnangul konstruktiivseim lahendus tänastele probleemidele on koostöö professionaalsete kinnisvarahalduse ettevõtetega, koondades kõik munitsipaalobjektid ning korraldades nende haldamiseks ja hooldamiseks konkursi.

Kokkuvõtteks tõdeb autor, et ökonoomsuse ja efektiivsuse suurendamiseks avaliku sektori väliselt osutatavate teenuste osas on suhteliselt palju ruumi.

Kogu tekst (.pdf fail, 643 kb, link Harju MV koduleheküljele)

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit