Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
    2018
    Arhiiv 2015
    Arhiiv 2014
    Arhiiv 2012
    Arhiiv 2011
    Arhiiv 2010
    Arhiiv 2009
    Arhiiv 2008
    Arhiiv 2007
    Arhiiv 2006
    Arhiiv 2005
    Arhiiv 2004
    Arhiiv 2003
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Arhiiv > Arhiiv 2005


Koostöökogu läbirääkimiste probleemistikust ametiühingutega

Esitatud Omavalitsusliitude Koostöökogu poolt 15. septembril valitsusele!

Lp Marko Pomerants
EV Sotsiaalminister

Lp Jaan Õunapuu
Regionaalminister

Valitsuskomisjoni moodustamisest

Härra minister!

Omavalitsusliitude Koostöökogu toetab Vabariigi Valitsuse ja TALO palgaläbirääkimistel esitatud algatust valitsuskomisjoni moodustamiseks, et analüüsida ja leida lahendused küsimustele, mis puudutavad omavalitsuste esindamist tööandjana palgaläbirääkimistel ametiühingutega. Omavalitsuste esindamisel omavalitsusliitude poolt selles kontekstis on oma juriidilised ja finantsilised takistused.

Esiteks juriidilisest poolest.

Töövõtjate esindajate poolt on aeg-ajalt välja öeldud, et üleriigiliste omavalitsusliitude tahtmatuse tõttu ei ole jõutud reaalsete läbirääkimisteni ja kokkulepete sõlmimiseni, kuigi juriidiline alus, toimimaks tööandjate liiduna, on  olemas.

Kuigi kollektiivlepingu seaduse §-s 3 lg 2 p 21 on sätestatud kollektiivlepingu poolena omavalitsusüksuste liit, ei ole omavalitsusüksuste liidu märkimine kollektiivlepingu poolte loetelus  piisav toimida üksnes selle sätte alusel tööandjate liiduna ja sõlmida kollektiivlepinguid.

Kollektiivlepingu seaduse § 3 lg 2 p 2¹ tähendus on ebaselge ka juba kollektiivlepingu seaduse enda kontekstis. Koostoimes teiste sätetega kaudselt tunnistatakse, et omavalitsusüksuste liidul on erinev staatus võrreldes tööandjate liiduga selle seaduse tähenduses. Missugune pädevus omavalitsusliidul aga on, ei ole selle seaduse reguleerimise objekt. Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduses ei ole  sätestatud, et liit täidab tööandjate liidu funktsioone.

Omavalitsusüksuste liitu ei saa automaatselt üksnes kollektiivlepingu seaduse alusel käsitleda tööandjate liiduna, kellel on õigus sõlmida kollektiivlepinguid kohalike omavalitsuste kui tööandjate eest, võttes neile kohustusi, mis mõjutavad eelarvet. Vallal ja linnal on iseseisev eelarve, mille vastuvõtmine on volikogu ainupädevuses; valla ja linna võimuorganitel on õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu.

Üheks mehhanismiks, kuidas Liit saaks täita kohaliku omavalitsuse ülesandeid, on sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse § 9-s. Kuid see mehhanism ei ole ilmselt antud kontekstis reaalselt teostatav ja ei tundu kokku sobivat ka kollektiivlepingute põhimõtetega.
Ka kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse § 8 (Liidu esindusülesanded) on liiga üldine ega anna piisavat alust tegutseda omavalitsuste liidul kui liikmete huvide kaitsja ja esindaja töösuhetes.

Teiseks finantsilisest poolest.

Palgavahendid munitsipaalkoolide pedagoogidele eraldatakse riigieelarvest konkreetseks aastaks. Pole seaduslikku alust ega pikemaajalist kokkulepet, mis kindlustaks vastavad vahendid pikemaks perioodiks või kindlustaks omavalitsustele piisava tulubaasi. Ilma kindluseta vahendite suuruse suhtes teatud perioodiks ette ei ole võimalik sõlmida ka kokkuleppeid palgapoliitikas, rääkimata palga alammääradest. Teistele omavalitsuse palgal olevatele töötajatele maksab omavalitsus palka oma eelarve vahenditest, mis sõltub konkreetse omavalitsuse tulubaasist. Ka tulubaasi suhtes räägitakse läbi igal aastal ja seni pole saavutatud pikemaaegset kokkulepet. Sellises olukorras ei saa omavalitsused vastutada pikemaaegsete palgakokkulepete eest.

Ülaltoodud põhjustel toetame algatust moodustada nende probleemide lahendamiseks valitsuskomisjon sotsiaalministri juhtimisel ja palume Teil esitada vastav ettepanek Vabariigi Valitsusele. Meie arvates tuleks komisjoni töösse kaasata sotsiaalministeeriumi, siseministeeriumi, rahandusministeeriumi ja justiitsministeeriumi esindajad, ametiühingud – TALO, ROTAL jt ning üleriigilised omavalitsusliidud.

Omalt poolt oleme valmis tegema koostööd lahenduste leidmiseks.

Omavalitsusliitude Koostöökogu nimel

Jaanus Tamkivi    
Eesti Linnade Liidu juhatuse esimees  

Kurmet Müürsepp
Eesti Maaomavalitsuste Liidu esimees


16/09/04

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit