Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
  2005 läbirääkimised
  2004 läbirääkimised
    Lõpp-protokoll
    15/09/04 läbirääkimised
    19/08/04 läbirääkimised
    08/06/04 läbirääkimised
    26/04/04 läbirääkimised
    22/03/04 läbirääkimised
    09/03/04 Koostöökogu
    03/02/04 Koostöökogu
    Koostöökogu seisukohad tulemuste osas
    Pöördumine
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised > 2004 läbirääkimised > 15/09/04 läbirääkimised > Koostöökogu 15.09.04


Omavalitsusliitude Koostöökogu 19.08.04 koosoleku protokollTallinn, ELL büroo
19.08.2004
Algus kell 12.00
Lõpp kell  12.50


Koosoleku juhataja:     Kurmet Müürsepp
Protokollija:                  Tiit Kirss


Osa võtsid:
Eesti Linnade Liidust (ELL) Jaanus Tamkivi, Ahti Kallaste, Jaan Moks
Eesti Maaomavalitsuste Liidust(EMOL) Kurmet Müürsepp, Ivar Tedrema, Uno Silberg, Mart Mäeker
Kutsutud:  Jaak Aab, Jüri Võigemast, Ille Allsaar, Tiit Kirss – ELL büroo;
                  Sirje Ludvig – EMOL büroo;                  
                  Toomas Välimäe – Harjumaa Omavalitsuste Liit;
                  Märt Moll – Viljandimaa Omavalitsuste Liit. 

Otsustati kinnitada järgmine päevakord:

1. Omavalitsusliitude Koostöökogu 08.06.2004 koosoleku protokolli kinnitamine.
2. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste Üldkogu  08.06.2004 koosoleku protokoll.
3. Eelarveläbirääkimiste II vaheprotokolli arutelu.

1. Koostöökogu 08.06.2004 koosoleku protokolli kinnitamine
Otsustati: Kinnitada Omavalitsusliitude Koostöökogu 08.09.2004 koosoleku protokoll.

2. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste Üldkogu  08.06.2004 koosoleku protokoll
Otsustati: Esitada protokoll Üldkogule allakirjutamiseks.

3. Eelarveläbirääkimiste II vaheprotokolli arutelu
Jüri Võigemast tutvustas eelarveläbirääkimiste II vaheprotokolli eelnõud.

Sõna võtsid Toomas Välimäe, Märt Moll, Jaak Aab, Jaan Moks, Ille Allsaar, Ahti Kallaste, Uno Silberg, Jaanus Tamkivi.

Toomas Välimäe tegi ettepaneku täpsustada punkti 1.1  täiendades seda järgmiselt: “Omavalitsuste eelarvetesse 2004.a laekuva üksikisiku tulumaksu osakaal 11,4% on tulubaasi alusena ebapiisav ega taga omavalitsuste tulude piisavat kasvu. Koostöökogu taotleb omavalitsuste eelarvetesse laekuva  üksikisiku tulumaksu osakaalu suurendamist ning tulumaksu ebapiisava laekumise kompenseerimist 2004. aastal.”.

Samuti tegi Toomas Välimäe ettepaneku muuta punkti 1.2. sõnastust ning sõnastada see järgmiselt: “Kavandada käesolevaks ajaks jõustunud õigusaktidega kohalikele omavalitsustele lisandunud kohustuste täitmiseks 2005. aastal omavalitsuste eelarvetesse laekuva üksikisiku tulumaksu osa kasvuks 0,4 protsendipunkti  lisaks punktis 1.1 nimetatud tulubaasi suurendamisele.”

Märt Moll juhtis tähelepanu asjaolule, et Rahandusministeerium tasandusfondi mahu määramisel ei arvesta parameetrite tegelikele kuludele vastavaid hindeid arvestuslike keskmiste tegevuskulude ja arvestuslike tulude vahe tasandamiseks vähemalt 90% tasemele.
 
Jüri Võigemast tegi ettepaneku 2004. a eraldiste ning 2005. a eraldiste võrreldavaks viimiseks jätta läbirääkimiste lõpp-protokolli tabelist 3 välja kohalike omavalitsuste ühinemistoetused ning puuetega inimeste hooldajatoetus ning kajastada need eraldi.

Mart Mäeker pidas vajalikuks järjekindlalt nõuda eraldisi õpilaste koolitranspordi toetuseks.

Jaan Moks juhtis tähelepanu asjaolule, et kõrvuti bussitranspordiga tuleb ka toetata õpilaste vedu raudteel.

Ivar Tedrema tutvustas transpordi- ja sidetöörühma 17.08.2004 ettepanekuid eelarveläbirääkimist II vaheprotokolli kohta.

Jaak Aab esitas ELL juhatuse ettepaneku võtta teehoiuks eraldatava raha jaotamise aluseks teeregistris olevate maanteede ja tänavate pikkus, eraldades tänavatele raha koefitsiendiga 5. Ivar Tedremaa tegi ettepaneku selles küsimuses kokku kutsuda teede töörühma koosolek.
  
Ille Allsaar märkis, et hariduse töörühm ei ole vahepeal koos käinud, töörühma koosolek on kavandatud septembri algusesse. Samuti tutvustas ta sotsiaal- ja tervishoiu töörühma ettepanekuid. Omavalitsusliitude ettepanek on lisada kokkuleppesse, et toimetulekutoetuse administreerimiskulud kaetakse omavalitsustele.

Ahti Kallaste tõstatas küsimuse omavalitsuste valmisolekust puuetega inimeste hooldajatoetuse ülevõtmisest alates 1. jaanuarist 2005.

Otsustati:

1. Teha ettepanek  Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste üldkogule sõnastada  
II vahekokkuleppes:

1) punkt  1.1 järgmiselt “ Juhul kui funktsioonide jaotus riigi ja kohalike omavalitsuste vahel ei muutu, järgida põhimõtet, et kohalike omavalitsuste tulumaksu ja tasandusfondi (riigieelarve seaduse §5 lg 1) vahendite osakaal SKP suhtes kasvaks stabiilselt. Omavalitsuste eelarvetesse 2004.a laekuva üksikisiku tulumaksu osakaal 11,4% on tulubaasi alusena ebapiisav ega taga omavalitsuste tulude piisavat kasvu. Koostöökogu taotleb omavalitsuste eelarvetesse laekuva  üksikisiku tulumaksu osakaalu suurendamist ning tulumaksu ebapiisava laekumise kompenseerimist 2004. aastal.”;
2) punkt 1.2 järgmiselt: “Kavandada käesolevaks ajaks jõustunud õigusaktidega kohalikele omavalitsustele lisandunud kohustuste täitmiseks 2005. aastal omavalitsuste eelarvetesse laekuva üksikisiku tulumaksu osa kasvuks 0,4 protsendipunkti  lisaks punktis 1.1 nimetatud tulubaasi suurendamisele.”
2. Rahanduse töörühmal edasiste läbirääkimiste käigus nõuda, et Rahandus-ministeerium tasandusfondi mahu määramisel arvestaks parameetrite tegelikele kuludele vastavaid hindeid arvestuslike keskmiste tegevuskulude ja arvestuslike tulude vahe tasandamiseks vähemalt 90 % tasemele.
3. 2004.a eraldiste ning 2005.a eraldiste võrreldavaks viimiseks jätta läbirääkimiste lõppprotokolli tabelist 3 välja kohalike omavalitsuste ühinemistoetus ning puuetega inimeste hooldajatoetus ning kajastada need eraldi.
4. Jätkata läbirääkimisi leidmaks pooltele vastuvõetavad lahendused hooldajatoetuse maksmise kohalikele omavalitsustele üleandmise ja vastuvõtmise praktilistele probleemidele, sealhulgas ülemineku ettevalmistus ja korraldus, ülemineku ajaline kava, õiguslikud lahendid ning finantseerimise korraldus.
5. Läbirääkimiste edasises käigus  järjekindlalt nõuda eraldisi õpilaste koolitranspordi toetuseks. Kõrvuti bussitranspordiga tuleb ka toetata õpilaste vedu raudteel.
6. Sotsiaal- ja tervishoiu töörühmal läbirääkimiste edasises käigus järjekindlalt nõuda toimetulekutoetuse administreerimiskulude  katmist omavalitsustele.
7. Teha ettepanek Eesti Maaomavalitsuste Liidule vaadata läbi Eesti Linnade Liidu juhatuse ettepanek teehoiuks eraldatavate vahendite jaotusmehhanismi osas. Pidada vajalikuks kiiremas korras kokku kutsuda nimetatud küsimuses transpordi- ja side töörühma omavalitsusliitude liikmete koosolek.


Kurmet Müürsepp
Juhataja


Tiit Kirss
Protokollija


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit