Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > ELL-uudis (listi uudiskirjad)


16.06.04 Ülevaateid ELL-i üritustest-kohtumistest

Omavalitsusliitude Koostöökogu esindajate ja valitsusdelegatsiooni vahel 8.
juunil  läbi arutatud ja täiendatud vaheprotokolliga saab nüüd tutvuda aadressil:
http://portaal.ell.ee/4764.

*

2. juunil toimus  J. Tamkivi ja K. Müürsepa kohtumine peaminister J. Partsiga. Arutusel olid põhiliselt kaks teemat - 2005. aasta eelarveläbirääkimised ja haridusreformiga seonduv.
Peaministrile edastati Omavalitsusliitude Koostöökogu taotlused 2005. aasta riigieelarve ja 2005.-2008. aasta eelarvestrateegia kohta. Samuti informatsioon omavalitsuste aktuaalsete probleemide osas. Kohtumisel viibis haridusminister Toivo Maimets, kes lubas tulevikus omavalitsusliitude esindajaid kaasata üldhariduse reformi
ettevalmistamisse ning tõhustada eelarveläbirääkimisi ministeeriumi ja
omavalitsusliitude vahel. Edastatud kohalike omavalitsuste probleemidest saab lähemalt lugeda: http://portaal.ell.ee/4767.

*

4. juunil toimus Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäev Paides. Eesti Linnade Liidu esindajatena osalesid Maapäeval ELL-i aseesimees Margus Lepik ja tegevdirektor Jaak Aab. Margus Lepik tervitas Maapäeva Linnade Liidu nimel. Nii Margus Lepik kui ka mitmed EMOL-i juhid avaldasid oma sõnavõttudes heameelt viimasel ajal tihenenud koostöö üle kahe üleriigilise liidu vahel.

*

9.-11. juunil toimus Aalborg+10: neljas üle-euroopaline säästva arengu teemaline konverents. ELL büroost osales Irja Alakivi. Osalejate poolt kiideti heaks uus kohustusi
ja vastutusi sätestav dokument "Aalborg Commitments" ja umbes 115 kohaliku ja regionaalse omavalitsuse esindajad kirjutasid oma kohaliku omavalitsuse nimel sellele ka
alla. Eestist kinnitasid dokumendi heakskiitmist Tartu linna esindaja, abilinnapea
Vladimir Shokman. 10 aastat tagasi vastu voetud Aalborgi harta põhimõtetele kirjutas alla ka Tallinn, linnapea Edgar Savisaare kinnituskirja andis üle Tallinna esindaja Tarmo Pauklin. Konverentsil osalejad kiitsid heaks ühise visiooni, väljakutsed, vastutuse, partnerite ning meetmete süsteemi, milleks on Aalborg Commitments - kohustusi ja põhimõttelist tegevuskava sisaldav dokument, millega sätestatakse tegutsemine kümnes
valdkonnas.

Eest linnadest on teema põhjalikumalt läbi töötanud Kuressaare, Tartu, Viljandi (kõigil neil on olemas volikogude poolt heaks kiidetud säästva arengu kontseptsioonilised tegevuskavad - kohalikud Agenda 21 kavad), Pärnu, Tallinn (käesoleval kevadel kirjutati Tallinna LV poolt alla Aalborgi hartale), Rakvere.

Pressiteade ja muud olulised materjalid:
http://www.ccre.org/communiques_de_presse_detail_en.htm?ID=49

Irja Alakivi koostatud põhjalik memo aadressilt:
http://www.ell.ee/index.aw?section=4258

Eestikeelne Aalborgi harta tekst:
http://www.sustainable-cities.org/docroot/sustainablecities/sitemap.html

*

10.-11. juunil toimus Omavalitsusliitude Vanematekogu seminar Vormsil. Vestlusteemadena olid päevakorras väikesaarte problemaatika (hetkeseis, väikesaarte seaduse rakendumine); kohalike omavalitsuste üksuste liitude seaduse rakendumise tulemused, probleemid ja tulevikuvisioonid; ühhise üleriigilise liidu plussid, miinused, ressursid; vanematekogu tegevussuunad ning toimealade temaatika. Tööturumeetmeid tutvustas Tööturuameti peadirektor Mati Ilisson.

Väikesaarte olukorda valgustasid vallavanem Meelis Mägi ja Siseministeeriumi poolt moodustatud väikesaarte komisjoni liige Kadri Kopli. Käsitleti püsiasustusega väikesaarte seadust, mis sai Riigikogu poolt vastu võetud 11. veebruaril 2003. Põhimõtteliselt pidas vanematekogu seaduse olemasolu väga oluliseks edasiminekuks väikesaarte eripärade arvestamisel, puudulik on hetkel veel seaduse täitmine. Eelkõige rahastamis-, sotsiaal-,
side- ja transpordisüsteem. Põhimureks on sadamad, ühendused, päästeabiteenused. Suurel saarel on kõik teenused siiski kättesaadavad, väikesaarel mitte.

Ühise liidu teemal kujunes seisukoht, et esialgu võiks liitude direktorite algatusel tegelema hakata probleemide väljatoomisega, materjalide ettevalmistamisega, analüüside ja võimalike mudelite ja tegevuskavade väljatöötamisega. Hinnata üle plussid-miinused ja ressursid. Eraldi teemaks on maakondlikud liidud ja nende roll tulevikus.

Vanematekogu materjalidega saab peagi tutvuda aadressil http://www.ell.ee/vanematekogu, kuhu on lisatud Toomas Välimäe, Sirje Ludvigi slaidikava ühise liidu teemadel; omavalitsusliitude vastused toimealade küsimustes; eelarveläbirääkimiste probleematikast Jüri Võigemasti
slaidikava ning väikesaarte komisjoni töösuundadest samuti Kadri Kopli
slaidikava.

Lähipäevil valmib ka protokoll, kust saab siis üksikasju lähemalt lugeda.

*

Infoks veel nii palju, et kõik, kes soovivad teada anda oma toimunud üritustest rohelise linnakeskkonna päeva ja nädala jooksul toimunud üritustest, saavad seda teha nende koduleheküljel www.urbangreendays.org. Eestist ei ole laekunud informatsiooni ühestki linnast. Palun andke neile teada, kui olete midagi korraldanud või kavatsete korraldada. Nende sõnum oli, et võib teada anda ka valdkonna üritustest, mis on läbi viidud ka muul ajal, mitte ainult 1.-5. juunil.

*

Ja siis on laekunud veel CEMR-i poolt üleskutse esitada Euroopa Komisjoni ja PricewaterhouseCoopersi palvel hea praktika või kogemuse näiteid säästva turismi ja transpordi arendamisel, et jagada oma ideid ja kogemusi uute strateegiate väljatöötamisel. Juhend, kuidas seda kõike täpselt esitada, on riputatud aadressile:
(Sustainable Tourism and Transport)

http://www.idauser.com/ida_db/ida.dll?kl&id=552747451660004609446320944
Küsimuste korral pöörduge aadressil MusTT@nl.pwc.com või Ille Allsaare poole
ille@ell.ee.

*********************

Uudislistiga liituda saab aadressil ell-uudis-subscribe@lists.ell.ee,
listist lahkumiseks saata kiri ell-uudis-unsubscribe@lists.ell.ee.
Probleemide puhul võite ka kirjutada otse kaidi@ell.ee või kaimo@ell.ee.
Vanu uudiskirju saab lugeda http://portaal.ell.ee/3777.


16/06/04

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit