Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
  2005 läbirääkimised
  2004 läbirääkimised
    Lõpp-protokoll
    15/09/04 läbirääkimised
    19/08/04 läbirääkimised
    08/06/04 läbirääkimised
    26/04/04 läbirääkimised
    22/03/04 läbirääkimised
    09/03/04 Koostöökogu
    03/02/04 Koostöökogu
    Koostöökogu seisukohad tulemuste osas
    Pöördumine
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised > 2004 läbirääkimised > 08/06/04 läbirääkimised


Protokoll (29.04.04)
Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste Üldkogu  koosoleku protokoll

Tallinn, Linnade Liit         
29.04.2004

algus 12.00
lõpp 13.20

Koosoleku juhataja:  regionaalminister Jaan Õunapuu

Läbirääkimistel osalesid:

Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni poolt: Jaan Õunapuu - Regionaalminister; Maarja Mändmaa - Sotsiaalministeerium; Aivo Vaske - Rahandusministeerium; Harry Liiv - Keskkonnaministeerium; Margus Oro - Jõgeva maavanem.
Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni poolt: Kurmet Müürsepp, Ivar Tedrema, Herko Sunts - Eesti Maaomavalitsuste Liit; Ahti Kallaste, Viktor Nukka, Jaan Moks - Eesti Linnade Liit.

Kutsutud:
Andrus Jõgi - Rahandusministeerium; Andres Uusma - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium,  Linda Sade - Kultuuriministeerium; Jaak Aab, Jüri Võigemast Tiit Kirss, Ille Allsaar, Kaidi Roots – Eesti Linnade Liidu büroo; Märt Moll, Uno Silberg - Eesti Maaomavalitsuste Liit; Igor Ligema, Kadri Kopli - Siseministeerium.

Päevakorra kinnitamine:
Kuna eelmise koosoleku protokoll jõudis osalejateni liialt hilja, kinnitatakse see järgmisel Üldkogu istungil.

Otsustati kinnitada järgmine päevakord:

1. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste töökorra aastaks 2004 kinnitamine
Esitavad: Koostöökogu ja Siseministeeriumi esindajad
2. Informatsioon töörühmade tööst 2005.a eelarve koostamisel ning ülevaade ministeeriumite poolt esitatud eelarvetaotlustest aastaks 2005. ja aastateks 2006-2008 seonduvalt riigieelarvest kohalike omavalitsuste eelarvetele laekuvate vahenditega
Esitavad: Töörühmade esimehed või kaasesimehed, ministeeriumite esindajad
3. Eelarve läbirääkimiste ajakava kinnitamine tulenevalt 2005. aasta riigieelarve koostamise ajakavast
Esitab: Rahanduse töörühm
4. Ülevaade tulumaksu laekumise ümberkorralduste rakendumisest 2004. aasta esimeses kvartalis
Esitab: Rahanduse töörühm
5. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1

Läbirääkimiste töökorda (vt. lisa 1) tutvustasid Igor Ligema ja Jüri Võigemast. Otsustati viia sisse muudatus p.12 osas, kus täiendati sotsiaal- ja tervishoiutöörühma nimetust sõnaga "töö". Töörühm nimetati töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühmaks.
Ühtlasi otsustati lisada alla kirjutavate institutsioonide esindajate nimed ja töökord kinnitada.
 
Otsustati:
1. Peale redaktsiooniliste muudatuste sisse viimist töökord kinnitada ja allkirjastada.

Päevakorrapunkt 2

Hariduse töörühm:
Töörühma koosolekul 07.04.04 Tartus tutvustas Hariduse- ja Teadusministeerium programmi "21. sajandi haridus". 2005.a eelarve ettepanekuid pidi arutatama töörühma järgmisel koosolekul, mida seni ministeerium kokku kutsunud ei ole.
Üldkogu istungist mitte osalemisest teavitas kantsler Jaan Kallas Regionaalministrile saadetud faksiga, kus ta ühtlasi informeeris, et Haridus- ja Teadusministeerium vajab oma läbirääkimiste alaste seisukohtade ettevalmistamiseks Eesti Linnade Liidu ettepanekuid, mida vastavalt kodukorrale ei ole töörühma liikmetele 3 tööpäeva enne töörühma istungit edastatud. Ta avaldas valmidust antud küsimusi arutada pärast ELLi arvamuste ja ettepanekute laekumist.
Omavalitsusliitude Koostöökoja meelest on kantsler Kallase tegutsemisviis äärmiselt taunitav ja faksis toodud põhjendused otsitud.  Haridus- ja teadusministeerium (HTM) ei suutnud 3 nädala vältel peale töörühma istungit koostada ja osalenutele saata töörühma koosoleku protokolli. Seetõttu ei olnud ka Koostöökojal alust saata omapoolseid eelarve ettepanekuid.

Koostöökoja esindajad informeerisid üldkogu, et samalaadselt probleemidega läbirääkimiste töörühma sisulise töö käivitamisega, on neil probleeme ka programmi "21. sajandi haridus" töörühmadesse kaasatusega. HTM ei ole omavalitsussüsteemi ja -rahastamist puudutavate töörühmade töösse kaasanud üleriigiliste omavalitsusliitude esindajaid. Töörühmade töös osalevad erinevate omavalitsuste spetsialistid, kes on kaasatud kui vastava ala eksperdid, esindades eelkõige oma isiklikku või ühe omavalitsuse seisukohta. Kuid omavalitsuste ühishuve ja terviksüsteemi volitatud esindajaid hoitakse ministeeriumi poolt jõuliselt programmi sisulisest tööst eemal.

Regionaalminister Jaan Õunapuu lubas eelpool toodud probleemidest informeerida haridus- ja teadusministrit.

Sotsiaal- ja tervishoiu töörühm:
Töörühma tööd tutvustasid Maarja Mändmaa ja Ille Allsaar. Töörühma koosolek toimus 15. aprillil Keilas. Töörühmas käsitletu jaguneb kolmeks:
1. Tööturumeetmete kontseptsiooni temaatika, kus omavalitsustel rahalisi kattuvusi ei ole.
2. Sotsiaalvaldkond. Hoolekandekontseptsioonist tulenevalt lepiti kokku hooldaja toetuste koos mitme aastase rahalise kattega omavalitsustele üle andmine. Sotsiaalministeerium taotleb toimetulekutoetuste tõstmist ja valitsuses vajab kokku leppimist suurperede toetamise küsimused.
3. Tervishoid. Sotsiaalministeerium soovib riiklike programmide (südame-veresoonkonna haiguste, narkoennetuse programmid) raames teha omavalitsustega tõhusamat koostööd. Ministeerium on lubanud üle vaadata puude määramise kriteeriumid ja neid üle-eestilisel ühtlustada.
Kõikides eelpool toodud valdkondades on mitmeid kordi koos käinud alamtöörühmad. Osapoolte koostöö on olnud positiive, töine ja üksteisest arusaav.

Transpordi- ja teede töörühm:
Töörühmas käsitletut tutvustasid Andres Uusma ja Tiit Kirss.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis on ettevalmistamisel teeseaduse muudatused, mille kohaselt suunatakse laekuvast kütuseaktsiisist 75% teedele, millest omakorda eraldatakse 5% kohalikele teedele. Sellest tulenevalt planeeritakse riigieelarvest rahastada kohalikke teid aastate lõikes 110, 113 ja 117 miljoni krooni ulatuses. Omavalitsusliitude Koostöökoja arvates ei ole see protsent piisav ja nende poolne taotlus on suunata kohalikele teedele 15%.
Osapoolte vahel valitsevad eriarvamused selle aasta raha jagamise osas. Arutluse all on ka teede omandi,  linnades kulgevate riigimaanteede rahastamise küsimused. Omavalitsused tegid ettepaneku järgmise struktuurifondide perioodi programmeerimisel näha ette ressursse ka kohalike teede rahastamiseks ja avaldasid arvamust, et kütuseaktsiisist laekuv summa peab minema ainult teedele, mitte kaasfinantseeringu katmiseks nagu Rahandusministeeriumi seisukoht on olnud.

Rahanduse töörühm:
Töörühmas arutatut tutvustasid Aivo Vaske ja Kurmet Müürsepp. Töörühma koosolek toimus 22.aprillil, kus käsitleti riigieelarve strateegia koostamise, riigi ja omavalitsuste funktsioonide ümberkorraldamise, tulumaksu laekumise ning eelarve defitsiidiga seotud küsimusi.
Riigieelarve strateegia näeb ette, et riigieelarve kasv toimub proportsionaalselt SKP kasvuga. Funktsioonide staatus ei muutu ja nende üle andmist arutletakse juhtumipõhiselt. Momendil valmistab teatud probleeme hariduse pool, kus mitmed küsimused lahtised. Valitseb omavalitsuste poolne eelarve defitsiit.
Ahti Kallaste arvates on eelarve defitsiidi osas vajalik läbi viia põhjalik funktsioonide ja nende rahastamise alane inventuur ning jõuda selgusele ega äkki omavalitsuste funktsioonid alarahastatud pole. 
Kurmet Müürsepp märkis, et kui sotsiaaltöörühm räägib läbi funktsioonide üleandmisest, siis rahanduse töörühmas valitseb pigem vastupidine olukord. Ühtlasi avaldas ta rahulolematust ministeeriumite poolt esitatud liialt tagasihoidlike omavalitsusi puudutavate rahastamise taotluste suhtes.
Rahanduse töörühm koguneb peale 13. mail toimuvat riigieelarve strateegia arutelu VV kabinetiistungil ja enne Vabariigi Valitsuse poolset strateegia kinnitamist.

Minister Õunapuu andis lühiülevaate Siseministeeriumi 2005. aasta eelarvetaotlusest. Ministeerium taotleb omavalitsuste liitumise toetamiseks 330 miljonit krooni (reservi ülekantava summana), väikesaarte toetuseks 15 miljonit, RAK meede 4.6 finantseerimiseks 227 miljonit, hasartmängumaksust laekuvateks investeeringu projektideks 25,9 miljonit, omavalitsuste välissuhtlemiseks 2 miljonit, kohaliku omaalgatuse programmile 15,3 miljonit ja EKAKi rakendamiseks 3 miljonit.
 
Jaak Aab selgitas ministeeriumite esindajatele, et Koostöödelegatsiooni seisukohad kujunevad Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Eesti Linnade Liidu ametlike seisukohtade põhjal, need omakorda tulenevad liikmeskonna seisukohtadest ning Eesti Linnade Liidu büroo tegutseb Omavalitsusliitude Koostöödelegatsiooni teenindava organina.
Ühtlasi informeeris ta osalejaid, et ettevalmistamisel on maa- ja keskkonna ning kultuuri töörühmade nõupidamised.

Otsustati:
1. Võtta töögruppide juhtide poolt esitatud informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3

2005. aasta riigieelarve koostamise ajakavast tulenevat eelarve läbirääkimiste ajakava tutvustas Jüri Võigemast.

Otsustati:
1. Tulenevalt 2005. aasta riigieelarve koostamise ajakavast kinnitada Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste ajakava järgmiselt:
1.1.1. esimese vaheprotokolli allkirjastamine hiljemalt 11.06.2004
1.1.2. teise vaheprotokolli allkirjastamine hiljemalt 18.08.2004
1.1.3. läbirääkimiste lõplike tulemuste allkirjastamine hiljemalt 15.09.2004
2. Läbirääkimiste üldkogu ja töörühmade töö kavandamisel arvestada otsuse punktis 1 toodud ajakavaga.

Päevakorrapunkt 4

Ülevaate tulumaksu laekumise ümberkorralduste rakendumisest 2004. aasta esimeses kvartalis andis Andrus Jõgi (vt. lisa 2). Kuna analüüs põhineb kolme kuu andmetel, mis on ebapiisav järelduste tegemiseks, kavandab rahanduse töörühm käsitleda teemat põhjalikumalt peale poole aasta andmete laekumist.
Margus Oro infomeeris, et raha mitte laekumise tõttu on tänaseks alla 3000 elanikuga omavalitsused makseraskustes. Kahjuks informeerib Tolli- ja Maksuameti omavalitsusi ebakorrektselt ja edaspidi on vajalik mõelda, kes hakkab tegelema nende küsimuste süstemaatilise lahendamisega.
Koostöökoja esindajad nentisid, et omavalitsused tulenevalt riigi tulumaksulaekumise prognoosidest, prognoosisid 2004.aastal laekumiste kasvu, kuid tegelikud laekumised püsivad eelmise aasta laekumiste tasemel. Samuti informeeriti, et omavalitusteni ei jõua laekuvate summade selgitused ja, et vajalik on kaaluda toetusfondi avansiliste maksete tegemist.
 
Otsustati:
1. Võtta esitatud informatsioon teadmiseks ja arutada küsimust edasi.

Päevakorrapunkt  5
Läbirääkimiste järgmine Üldkogu koosolek toimub 8. juunil kell 12.00 Siseministeeriumis.

Jaan Õunapuu - Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise delegatsiooni juht    
Kurmet Müürsepp - Omavalitsusliitude Koostöökogu komisjoni esimees     


Protokollija: Kadri Kopli


04/06/04

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit