Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
  2005 läbirääkimised
  2004 läbirääkimised
    Lõpp-protokoll
    15/09/04 läbirääkimised
    19/08/04 läbirääkimised
    08/06/04 läbirääkimised
    26/04/04 läbirääkimised
    22/03/04 läbirääkimised
    09/03/04 Koostöökogu
    03/02/04 Koostöökogu
    Koostöökogu seisukohad tulemuste osas
    Pöördumine
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised > 2004 läbirääkimised > 08/06/04 läbirääkimised


Protokoll (22.03.04)Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste Üldkogu  koosoleku protokoll

Tallinn, Siseministeerium        
22.03.2004

algus 12.00
lõpp 13.40

Koosoleku juhataja:  minister Jaan Õunapuu

Läbirääkimistel osalesid:

Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni poolt: Jaan Õunapuu - minister; Maarja Mändmaa - Sotsiaalministeerium; Aivo Vaske - Rahandusministeerium; Jaan Kallas - Haridus- ja Teadusministeerium.
Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni poolt: Kurmet Müürsepp, Sirje Tobreluts, Ivar Tedrema, Herko Sunts, - Eesti Maaomavalitsuste Liit; Jaanus Tamkivi, Ahti Kallaste, Viktor Nukka, Jaan Moks - Eesti Linnade Liit.

Kutsutud:
Sulev Liivik - Rahandusministeerium; Jaak Aab, Jüri Võigemast Tiit Kirss, Ille Allsaar, Kaidi Roots – Eesti Linnade Liidu büroo; Jüri Ellram, Uno Silberg - Eesti Maaomavalitsuste Liit; Uno Parm - Riigikantselei; Igor Ligema, Väino Tõemets, Kadri Kopli - Siseministeerium.

Päevakorra kinnitamine:

Otsustati kinnitada järgmine päevakord:

1. Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste kodukorra aastaks 2004 kinnitamine
Esitavad: Koostöökogu ja Siseministeeriumi esindajad
2. Läbirääkimiste töörühmade moodustamine
Esitavad: Koostöökogu ja Siseministeeriumi esindajad
3. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Vabariigi Valitsuse vaheliste eelarve läbirääkimiste lähteseisukohad 
Esitavad: Koostöökogu delegatsiooni ja ministeeriumidevahelise komisjoni liikmed
4. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1

Kodukorra muudatusettepanekuid tutvustas Jaanus Tamkivi. Toimus 2004 aastaks kehtestava kodukorra (vt. lisa 1) arutelu, mille käigus osapooled nõustusid kodukorra redaktsiooniliste muudatusettepanekutega. Otsustati lisaks eelmisel aastal moodustatud viiele töörühma luua kaks uut töörühma - maaküsimuste ja keskkonna töörühmad. Kuna tegemist on Keskkonnaministeeriumi haldusalasse kuuluvate küsimustega otsustati kutsuda läbirääkimiste ministeeriumidevahelise komisjoni töös osalema keskkonnaministeeriumi esindaja.
Maarja Mändmaa tegi ettepaneku nimetada sotsiaal- ja tervishoiu töörühm ümber sotsiaal-, töö- ja tervishoiu töörühmaks.

Osapoolte erimeelsust tekitasid kodukorra p. 13 ja 21. Ministeeriumidevahelise komisjoni liikmete arvates ei ole põhjendatud töörühmade esimeesteks vastava valdkonna ministeeriumi kantsleri asemel ministri või abiministri nimetamine. Samuti ei nõustunud ministeeriumi esindajad ettepanekuga, mille kohaselt läbirääkimiste lõpptulemusel allkirjastab peaminister, kuna see ei ole Riigieelarve seadusest ja Vabariigi valitsuse seadusest  tulenevat loogiline ning muudab segaseks läbirääkimiste komisjoni esimehe rolli.

Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsioon ei nõustunud oma ettepanekuid tagasi võtma, põhjendades neid vajadusega tõsta läbirääkimiste taset ja tagada poliitiline otsustus. Kuna osapooled oma seisukohtadest ei taganenud, otsustati kodukord mitte allkirjastada ja edastada läbirääkimiste problemaatika Vabariigi Valitusele. Osapooled alustavad läbirääkimisi kehtiva kodukorra alusel.

Otsustati:
1. Moodustada kaks uut töörühma - maaküsimuste ja keskkonna töörühmad. Kutsuda ministeeriumidevahelise komisjoni töös osalema Keskkonnaministeeriumi esindaja.
2. Regionaalminister edastab läbirääkimistega seotud problemaatika Vabariigi Valitsusele. Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsioon vormistab selleks omapoolsed ettepanekud läbirääkimiste edaspidiseks korraldamiseks.

Päevakorrapunkt 2

Üldkogu osalejate arvates peavad töörühmad erimeelsustele vaatamata alustama sisulist tööd kehtiva kodukorra alusel. Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsioon esitas omapoolsed töögruppide liikmete nimed (vt. lisa 2).

Otsustati:
1. Ministeeriumid esitavad oma liikmed töögruppidesse ja kutsuvad kokku töögrupid. Siseministeerium palub Keskkonnaministeeriumil nimetada oma esindajad töögruppidesse.
2. Viia sisse muudatused Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjon koosseisus.

Päevakorrapunkt 3

Omavalitsusliitude Koostöökogu 2005.a taotlust tutvustas Kurmet Müürsepp. Taotlus ja selle lisa on lisatud käesolevale protokollile.

Aivo Vaske tegi ülevaate riigieelarve koostamise protsessist. Selle kohaselt peab Rahandusministeerium mai lõpuks valmis saama riigi eelarve strateegia aastateks 2005-2008. Eelarve strateegia on esmakordselt arutusel Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisel 29.04.04. Eesmärgiks on kirjutada strateegia, kus tulud ja kulud on tasakaalus. Rahandusministeeriumis peab 24. maiks valmima piirsummade määruse lähtealused ja 18. juuniks 2004 peavad ministeeriumid esitama oma eelarvetaotlused. Suve jooksul toimuvad läbirääkimised rahandusministeeriumi ja teiste ministeeriumite vahel, mille käigus ministrid kaitsevad enda poolt esitatud taotlusi. Riigieelarve peab Riigikogule esitamiseks valmis olema septembriks. Problemaatiline on, et 2/3 omavalitsusele minevatest summadest on seotud haridusega ja tänasel päeval haridusreformi aluste välja töötamine alles käib.

Minister Õunapuu küsimusele, kas Rahandusministeerium võtab riigieelarve strateegia  koostamisel aluseks Koostöökogu poolt esitatud arve, nentis Aivo Vaske, et rahandusministeeriumile laekuvad omavalitsuste taotlused läbi erinevate ministeeriumite taotluste. Riigieelarve koostamisel võetakse aluseks ministri taotlus. Iga minister peab enda poolt esitatud taotlusi ka kaitsma. Näiteks hariduse teemadel räägib rahandusministeerium läbi vaid haridusministriga.
Koostöökogu materjalid paneb kokku regionaalminister ja tema asi on kaitsta asju, mida keegi teine ei esita. Kui on lahknevus ministrite poolt esitatud taotluse ja Koostöökogu poolt esitatud taotlusega, siis rahandusministeerium võtab aluseks ministri poolt esitatud taotluse.

Eelarve strateegia protsessist tulenevalt käsitleti praegusel kujul läbirääkimiste pidamise mõttekust. Toimus arutelu, kuidas läbirääkimisi korraldada tulevikus ning kuidas sel aastal läbirääkimiseprotsessiga riigieelarve koostamise protsessile järgi jõuda. Riigieelarve koostamise kontekstis peab Ühiskomisjoni dokument valmis olema kevadeks, mitte sügiseks. Sellest tulenevalt on töögruppidel töötamiseks reaalselt aega üks kuu. Märgiti, et koostöö peaks olema järjepidev ja sõltumatu riigieelarve tsüklist, sisuliselt peaks tänasel päeval rääkima hoopis 2006.a eelarvest.

Vajalik on kohtuda töörühmadega lähema kuu aja jooksul, võrrelda omavalitsuste ja ministeeriumite taotluseid, need läbi arutada ja Ühiskomisjoni seiskoha kujundamine enne 29.04.04 toimuvat kabinetiistungit.

Otsustati:
1. Kutsuda töögrupid kokku aprilli esimesel poolel.
2. Üldkogu järgmine koosolek toimub 26. aprillil 2004.a kell 12.00. Päevakorras on töörühmade töö arutelu ja Üldkogu seisukoha kujundamine.

Päevakorrapunkt 4

Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsioon informeeris Üldkogu probleemidest hariduse töögrupi kokku kutsumisel. Haridus- ja Teadusministeerium ei ole vaatamata omavalitsusliitude korduvatele ettepanekutele kokku kutsunud hariduse töögruppi. Samuti oli omavalitsusliitudel ministeeriumile mitmeid pretensioone omavalitsuste kaasatuse, info liikumise ja koostöö korralduse osas.

Uno Silberg juhtis tähelepanu, et hiljuti avalikustatud dokument "EL poliitika 2004 - 2006" ei kajasta kohalike omavalitsuste temaatikat. Samuti ei ole omavalitsusi kaasatud selle väljatöötamisse. Edaspidi paluti omavalitsusi sellesse protsessi kaasata.

Jaanus Tamkivi nentis, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium viitab oma valla ja linnateede investeeringute eelnõus, et on selle kooskõlastanud omavalitsustega, kuid reaalset seda tehtud ei ole. Eelnõu seletuskirjas viidatakse kooskõlastusele Omavalitsuse Koostöökojaga, kuid sellist organisatsiooni olemas ei ole.

Ille Allsaare sõnul on Sotsiaalministeerium kõrvale kaldunud kokku lepitud tööskeemist, kui ekspertkomisjoni tööd ei ole enne kooskõlastusringile saatmist esitatud ametlikule töögrupile kinnitamiseks.

Otsustati:
1. Võtta Omavalitsusliitude Koostöökogu poolt esitatud informatsioon teadmiseks.
2. Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler kutsub kokku hariduse töörühma.


Jaan Õunapuu - Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise  delegatsiooni juht
Kurmet Müürsepp - Omavalitsusliitude  Koostöökogu komisjoni esimees 


Protokollija: Kadri Kopli


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit