Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > ELL-uudis (listi uudiskirjad)


19.05.04 Jooksvad teated

Tuletame meelde, et 25. mail tuleb seoses liidu juhtimisstruktuuri põhikirjaliste muudatustega kokku esmakordselt ELL-i volikogu algusega kell 13.00 Tallinna Linnavolikogu saalis (Vana-Viru 12, Tallinn).

Saabumine ja registreerimine 12.30-13.00. ELL volikogu esimesel koosolekul
tulevad käsitlemisele liidule sedavõrd olulised küsimused, nagu juhatuse, juhatuse esimehe, aseesimeeste ja revisjonikomisjoni valimised; samuti eelarveläbirääkimiste ja ELL välissuhtluse tegevussuunad ning 2003. aasta majandusaasta aruande kinnitamise küsimused.

Materjalidega saate vajadusel tutvuda ka ELL-i kodulehelt: http://www.ell.ee/volikogu, kuhu need hakkavad laekuma ka edaspidi. Kuna läbirääkimiste protsessis toimunud töörühmades käsitletavad teemad on olnud nii mahukad ja olulised, siis käesoleva listi raames ei saa kahjuks lühiülevaadet kõigest anda. Ka protokollid ja vastvalminud ELL-i välissuhtluse tegevussuundade projekt on portaalile lisatud. Viimase osas on oodatud ettepanekud 24. maini.

*

Kel huvi, võib lugeda 7. mail Rahvaliidu omavalitsusfoorumil ELL-i esindajana osalenud tegevdirektori Jaak Aabi ettekannet omavalitsuste aktuaalsetest probleemidest. "Viimasel ajal tundub üha enam, et suurimaks probleemiks on kujunenud arusaam kohalikust omavalitsusest, selle sisust ja rollist. Rahvusvaheliste lepingute, põhiseaduse ja seadustega on määratletud kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused, tema roll
demokraatlikus ühiskonnas.

Kahjuks tuleb tõdeda, et riigiametid ja ametnikud, ajakirjandus ja ajakirjanikud, sageli ka laiem avalikkus ei ole teadlikud õigusaktidega valdadele ja linnadele antud otsustusõigusest ja iseseisvusest. Selle tõestuseks ja meeldetuletuseks mõned õigusaktides ja muudes dokumentides kajastatud põhimõtted..." Täistekstina http://portaal.ell.ee/4638.

*

11. mail toimus ELL-i ja Euroopa Nõukogu infokeskuse koostöös voldiku "Euroopa kohaliku omavalitsuse harta ja Eesti"  esitlus. Üritus oli ajastatud Euroopa päeva tähistamisele, kuid kantud sügavast vajadusest taolise kompleksse ülevaatetrükise
järele. Euroopa kohaliku omavalitsuse harta on kohaliku omavalitsuse õiguslikke aluseid
sätestav rahvusvaheline leping, mille on Eesti ratifitseerinud 10 aastat tagasi. Euroopa riikide erinevaid omavalitsustraditsioone ja kogemust arvestavas ja erisusi ületavas
dokumendis sisalduvad põhimõtted, mida hartaga ühinenud riigid on kohustatud täitma. 10 aastat tagasi kiitis tollane Riigikogu harta heaks ilma ühegi parandusettepanekuta, harta seisukohti arvestati ka Eesti Vabariigi põhiseaduses kohaliku omavalitsuse
õiguslikke aluseid sätestavas peatükis. Harta kinnitab muu hulgas kohalikele
omavalitsustele ülesannete täitmiseks vajaliku piisava tulubaasi nõude. 2000. aastal on Euroopa Nõukogu allorganisatsiooni CLRAE (Euroopa kohalike ja regionaalsete omavalitsuste kongress) delegatsioon koostanud raporti kohaliku demokraatia kohta Eestis. CLRAE teostab muu hulgas ka järelevalvet harta täitmise üle. CLRAE töös on 10 aasta jooksul osalenud 26 Eesti omavalitsusjuhti. Ettekannetega esinesid Sulev Mäeltsemees, Sulev Lääne, Jüri Võigemast ja Vallo Olle. Jääb vaid kahetseda, et ettekandeid ei jäädvustatud, omavalitsuste ajaloo ja mõtte seisukohalt olid need väga
olulised. Trükiseid saab ELL büroost, lähem info Irja Alakivilt: irja.alakivi@ell.ee.

*

Vahendame siinkohal infot Euroopa Komisjoni poolt rahastatud rahvusvahelise
projekti võimalusest. Nimelt: " Local Evaluation 21 on veebipõhine sisemise hindamise meetod säätva arengu protsesside hindamiseks. Selle meetodi abil on võimalik hinnata oma linna/valla edukust säästva arengu teel. LE 21 on mõeldud kohalikele omavalitsustele. Omavalitsus saab pakutud võimalust kasutada üks kord aastas ja seetõttu on oluline, et küsimustiku täidab õige inimene, kes valdab teemat. Väljapakutud meetod annab võimaluse mõõta oma linna/valla edusamme ja samuti võrrelda ennast teistega. Kasutage võimalust ja külastage LE 21 kodulehekülge www.LocalEvaluation21.org . Ettevõtmine on tasuta.

*
Jaan Tõnissoni Instituut kutsub Teid osalema seminaril

KORRUPTSIOONI VÕIMALIKKUS JA AVALDUMINE KOHALIKUL TASANDIL,

mis toimub 10. ja 11. juunil Pärnus. Seminari sihtgrupiks on ka KOV
volikogude ja linna-/vallavalitsuste liikmed ja töötajad. Töö toimub eesti keeles. Seminaril osalemine on tasuta. Lisainfo: http://portaal.ell.ee/4562

*
Samuti on tulnud kutse tööturukontseptsiooni seminaridele maakonna linnades, mis annab ühtlasi ka võimaluse kaasa rääkida aruteludel. Palun vahendage kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele, juhul kui info ei ole muul moel nendeni jõudnud. Üksikasjalisem info ja päevakava: http://portaal.ell.ee/4640

*

Linnad, kes on huvitatud taastuvenergia kasutusest, saavad liituda Euroopa linnade võrgustikuga European Solar Cities Initiative (ESCI) Liikmemaksu ei ole. Külastage kodulehekülge http://www.eu-solarcities.org. Lähenevad üritused on seal ka lisatud.

Muud uudised:

Omavalitsuste maaküsimustes edenemismärke: http://portaal.ell.ee/4550
Keskkonnatöörühm alustas tegevust: http://portaal.ell.ee/4521

****************************************'

Uudislistiga liituda saab aadressil ell-uudis-subscribe@lists.ell.ee, listist lahkumiseks saata kiri ell-uudis-unsubscribe@lists.ell.ee. Probleemide puhul võite ka kirjutada otse kaidi@ell.ee või kaimo@ell.ee. Vanu uudiskirju saab lugeda http://portaal.ell.ee/3777.


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit