Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
  2018
  2017
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  Regioonide Komitee
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Pressiteated > 2004


Linnade Liit korterelamute rekonstrueerimise toetustest

15. aprill 2004, BNS Newswire. Linnade Liit esitas täna majandusminister Meelis Atonenile pöördumise, milles taotletakse korterelamute rekonstrueerimise rahastamise jätkamist senistel alustel ka nende renoveerimistööde osas, mis ei nõua ehitusluba.

Pöördumine on ajendatud korteriühistutele toetuse andmise tingimuste muutmise kavast võrreldes möödunud aastaga, mille kohaselt saaks riiklikke toetusi taotleda edaspidi vaid ehitusloa alusel teostatavatele rekonstrueerimistöödele.

Pöördumises kinnitatakse, et kavandatav kitsendus piiraks oluliselt toetuse saajate ringi ning looks olukorra, kus toetus abivajajani ei jõua ning riiklik abi elamute rekonstrueerimisel jääks kasutamata.

2003. aasta kogemuse põhjal võib kinnitada, et ühistute peamised investeeringud on suunatud esmatasandi energiasäästu meetmetesse, nagu koridoriakende vahetus, katuse remont, vuukide parandamine ja elamu soojapidavuse tõstmine. Ühistute rahalised vahendid ning korteriomanike valmisolek laenukohustuse kandmiseks jääb praegusel hetkel keskmiselt 300 000 krooni piiresse.

Linnade Liit kinnitab pöördumises majandusministeeriumile, et toetuse maksmist ka renoveerimistööde osas tuleb jätkata, kuna see aitab kaasa Eesti elamufondi säilimisele, selle tehnilise seisundi ja heakorra paranemisele.

Ehitusloa taotlemine elamute rekonstrueerimistööde teostamiseks ei ole õigustatud ning ei toeta Eesti elamumajanduse arengukavas aastateks 2003-2008 kinnitatud eesmärke, leiab Linnade Liit. Samuti on see nõue vastuolus arengukavaga, mis seab eesmärgiks suurendada leibkondade suutlikkust omale eluase muretseda, muutes eluaseme- ja renoveerimislaenud kättesaadavamaks ja lihtsustades laenutingimusi.

(Pöördumine on ajendatud Korteriteühistute Liidu abipöördumisest ELL-i
poole, et taotleda ehitusloa nõude kõrvaldamist korteriühistute
renoveerimistoetuse taotluse tingimuste hulgast.)


Kaidi Roots
Linnade Liidu pressiesindaja
56 622 811
kaidi@ell.ee


Hr. Meelis Atonen
Minister
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Pöördumine

Eesti Elamumajanduse Arengukava aastateks 2003 - 2008 seab eesmärgiks suurendada leibkondade suutlikkust omale eluase muretseda, muutes eluaseme- ja renoveerimislaenud kättesaadavamaks ja lihtsustades laenutingimusi. Arengukava kohaselt aitab renoveerimislaenude kättesaadavuse suurendamine ühtlasi oluliselt kaasa elamufondi säilimisele, selle tehnilise seisundi ja heakorra paranemisele.

Arengukavas nenditakse, et eesti elamumajandussektoris esinevate pakiliste probleemide lahendamise ning elamumajanduse jätkusuutliku arengu aluseks on olemasoleva elamufondi säilimise tagamine, piirkondlike elamuturgude paindlikkuse ja eluasemevormide mitmekesisuse suurendamine ning eluaseme finantseerimisvõimaluste parandamine. Spetsiifilised eesmärgid lähtuvad vajadusest pikendada olemasoleva elamufondi eluiga, eeskätt hoida ära suurte korterelamute kasutuskäibest väljumist ebapiisava hoolduse ja remondi tõttu, samuti kiirendada tagastatud majade üürnikega seotud probleemide lõplikku lahendamist.

Oluliseks muudatuseks toetuste tingimustes on võrreldes eelmise aastaga see, et rekonstrueerimistoetust makstakse ainult ehitusloa alusel teostatavatele töödele. Leiame, et sellise piirangu sisse toomine ei ole õigustatud ja ei vasta elamumajanduse arengukavas püstitatud eesmärkidele. Toetust tuleks maksta ka renoveerimistöödele, mis ei nõua ehitusluba, aga aitavad kaasa elamufondi säilimisele, selle tehnilise seisundi ja heakorra paranemisele.

2003.a kogemus näitab, et ühistute peamised investeeringud on suunatud esmatasandi energiasäästu meetmetesse nagu koridoriakende vahetus, katuse remont, vuukide parandamine ja elamu soojapidavuse tõstmine. Ühistute rahalised vahendid ning korteriomanike valmisolek laenukohustuse kandmiseks ei võimalda täna teha koheselt miljonitesse ulatuvaid investeeringuid ning keskmine laenusumma on ca 300 000 krooni.

Toetuse andmise tingimuste muutmine võrreldes 2003.aastaga ja toetuse andmise võimaldamine ainult ehitusloa alusel teostatavatele rekonstrueerimistöödele kitsendab oluliselt toetuse saajate ringi ning loob olukorra, kus abi abivajajani ei jõua ja riiklik toetus jääb kasutamata.

Lähtudes eeltoodust pöördume Teie poole ettepanekuga jätkata Eesti Elamumajanduse Arengukava aastateks 2003-2008 raames ettenähtud meetme - korterelamute rekonstrueerimine- rahastamist 2004.aastal ja järgnevatel aastatel ka nende renoveerimistööde osas, mis ei nõua ehitusluba.

Lugupidamisega

Jaanus Tamkivi
ELL juhatuse esimees

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit