Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > ELL-uudis (listi uudiskirjad)


16.04 korterelamute toetustest + tulumaksulaekumistest järelepärimine + teated

* Linnade Liit korterelamute rekonstrueerimise toetustest

15. aprill 2004, BNS Newswire. Linnade Liit esitas täna majandusminister Meelis Atonenile pöördumise, milles taotletakse korterelamute rekonstrueerimise rahastamise jätkamist senistel alustel ka nende renoveerimistööde osas, mis ei nõua ehitusluba.

Pöördumine on ajendatud korteriühistutele toetuse andmise tingimuste muutmise kavast võrreldes möödunud aastaga, mille kohaselt saaks riiklikke toetusi taotleda edaspidi vaid ehitusloa alusel teostatavatele rekonstrueerimistöödele.

Pöördumises kinnitatakse, et kavandatav kitsendus piiraks oluliselt toetuse saajate ringi ning looks olukorra, kus toetus abivajajani ei jõua ning riiklik abi elamute rekonstrueerimisel jääks kasutamata.

2003. aasta kogemuse põhjal võib kinnitada, et ühistute peamised investeeringud on suunatud esmatasandi energiasäästu meetmetesse, nagu koridoriakende vahetus, katuse remont, vuukide parandamine ja elamu soojapidavuse tõstmine. Ühistute rahalised vahendid ning korteriomanike valmisolek laenukohustuse kandmiseks jääb praegusel hetkel keskmiselt 300 000 krooni piiresse.

Linnade Liit kinnitab pöördumises majandusministeeriumile, et toetuse maksmist ka renoveerimistööde osas tuleb jätkata, kuna see aitab kaasa Eesti elamufondi säilimisele, selle tehnilise seisundi ja heakorra paranemisele.

Ehitusloa taotlemine elamute rekonstrueerimistööde teostamiseks ei ole õigustatud ning ei toeta Eesti elamumajanduse arengukavas aastateks 2003-2008 kinnitatud eesmärke, leiab Linnade Liit. Samuti on see nõue vastuolus arengukavaga, mis seab eesmärgiks suurendada leibkondade suutlikkust omale eluase muretseda, muutes eluaseme- ja renoveerimislaenud kättesaadavamaks ja lihtsustades laenutingimusi.

* Seoses Linnade Liidu 13. aprilli juhatuse otsusega sai koostatud järelepärimine Rahandusministeeriumile tingituna tulumaksulaekumiste probleemidest. Teema lülitatakse loodetavasti 22. aprillil toimuva rahandustöörühma päevakorda.

Järelepärimises küsisime, miks 2004. aasta veebruaris ja märtsis oli üksikisiku tulumaksu laekumine osades omavalitsustes väiksem kui 2003. aastal ning miks oli veebruari ja märtsi tulumaksu laekumiste osakaal Rahandusministeeriumi poolt esitatud 2004. aasta tulumaksu laekumise prognoosis enamustel omavalitsustel väiksem kui vastavad näitajad 2003. aastal tegelikult (veebruaris 159 omavalitsusel, märtsis 201 omavalitsusel).

Ühtlasi sai tuletatud meelde, et seoses tulumaksu arvestamise ning eraldamise uue korra rakendamisega (tulumaksu arvestamine brutotulult) vähendati tasandusfondi mahtu (2003. aastal oli 1 123 500 000 krooni; 2004. aastal 950 000 000 krooni, millest 50 000 000 on jäetud reservi). Järelepärimises kinnitati, et sama tendentsi jätkumisel satub enamus omavalitsusi rahalistesse raskustesse ning ei ole suutelised täitma neile seadustega pandud ülesandeid.

* Meeldetuletus, et ootame hiljemalt 21. aprilliks Maanteeameti poolt koostatud ühtse teeregistri tegemise esialgse kava kohta märkusi, täiendusi, arvamusi: http://portaal.ell.ee/4387


* Viimati lisatud BNS-i uudiseid Kohalike omavalitsuste portaalile:

Valitsus kiitis heaks Natura 2000 alade eelvaliku nimekirja: http://portaal.ell.ee/4395

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse eelnõu: http://portaal.ell.ee/4396

Veskimägi: Eesti on peatselt eurorahade kasutuseks valmis: http://portaal.ell.ee/4397

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit