Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Välissuhted
 
Koostööorganisatsioonid
EL Regioonide Komitee
Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress
Projektid
Sõprusomavalitsused
Aruanded
Esindus Brüsselis
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Välissuhted > Teated


“Valitsuse Euroopa Liidu poliitika 2004-2006” eelnõu

Stenbocki maja, 5. märts 2004. Käesolevaga edastan Teile seisukohavõtuks “Valitsuse Euroopa Liidu poliitika 2004-2006” eelnõu, mille Vabariigi Valitsus 4. märtsi 2004 aasta kabinetinõupidamise otsusega esitas avalikuks aruteluks. Eelnõu töötati välja ministeeriumide ja Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi koostöö tulemusena käesoleva aasta esimesel poolel ning selle lõplik versioon  valmib pärast avalikku arutelu, millesse ootame ka Teie panust.

Euroopa Liidu otsustusprotsessis käsitletakse väga suurt hulka erinevaid teemasid. Piiratud ressurssidega väikeriigina peab Eesti tegema valikuid ning otsustama, missugustes valdkondades on aktiivne kaasarääkimine meie eesmärkide saavutamiseks oluline. Seetõttu on dokumendis ära toodud valdkonnad ja küsimused, mis on aastatel 2004–2006 Euroopa Liidus aktuaalsed ning mis on valitsuse hinnangul Eesti huvide esindamiseks Euroopa Liidus kõige olulisemad. See ei tähenda, et Eestil ei ole seisukohti teistes küsimustes – detailsemad seisukohad kujundatakse valdkondlike tegevuskavade väljatöötamisel.

“Valitsuse Euroopa Liidu poliitika 2004-2006” saab pärast lõplikku heakskiitmist Eesti Euroopa Liidu poliitika raamistikuks järgnevaks kolmeks aastaks. See on aluseks Eesti seisukohtadele erinevates üksikküsimustes ning selle põhjal kujundatakse vastutavate ministrite juhtimisel edasised valdkondlikud strateegiad ning detailsed tegevuskavad Eesti poliitika elluviimiseks Euroopa Liidus.

Neid eesmärke silmas pidades ootab Riigikantselei Teie ettepanekuid dokumendi sisuliseks täiendamiseks 19. märtsiks 2004. Ettepanekud palume edastada e-posti aadressile el_poliitika@riigikantselei.ee. Samuti on võimalik kommenteerida dokumenti Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi kodulehel www.eib.ee.

Jõudu ja mõtteteravust soovides

Heiki Loot
Riigisekretär

Eelnõu (2004)
ELL-i ja EMOL-i vastus EL poliitika osas


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit