Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
  2005 läbirääkimised
  2004 läbirääkimised
    Lõpp-protokoll
    15/09/04 läbirääkimised
    19/08/04 läbirääkimised
    08/06/04 läbirääkimised
    26/04/04 läbirääkimised
    22/03/04 läbirääkimised
    09/03/04 Koostöökogu
    03/02/04 Koostöökogu
    Koostöökogu seisukohad tulemuste osas
    Pöördumine
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised > 2004 läbirääkimised > 03/02/04 Koostöökogu


Protokolli projekt (03/02/04)

Tallinn, ELL büroo                                                                                                         03.02.2004.a.

Algus kell 10.00
Lõpp kell 12.20

Koosoleku juhataja : Jaanus Tamkivi
Protokollija :  Kaimo Käärmann

Osa võtsid:

Eesti Linnade Liidust (ELL): Jaan Moks, Jaanus Tamkivi, Aavo Keerme
Eesti Maaomavalitsuste Liidust (EMOL): Jüri Ellram, Kurmet Müürsepp, Ivar Tedrema, Sirje Tobreluts, Herko Sunts, Uno Silberg, Enn Kuslap, Mart Mäeker

Kutsutud: Jaak Aab, Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Ille Allsaar, Irja Alakivi, Toivo Riimaa, Kaidi Roots - ELL büroo; Sirje Ludvig - Eesti Omavalitsusliitude Ühendus.

Otsustati kinnitada järgmine päevakord: 

1. Informatsioonid:
Sotsiaal- ja tervishoiu töörühma koosolekust
Maa munitsipaliseerimise küsimustest
Sotsiaaldialoogist
2. Koostöökogu kodukorrast
3. Läbirääkimistest (läbirääkimiste ettevalmistamine, töökord, töörühmad jm)
4. Regioonide Komitee delegatsiooni koosseisust
5. Muud küsimused

Päevakorrapunkt 1
Informatsioonid

Sotsiaal- ja tervishoiu töörühma koosolekust

Kuulati Ille Allsaare informatsiooni 29.01.2004 sotsiaal- ja tervishoiu töörühma koosolekust. Sotsiaalministeeriumi ettepanekul on moodustatud töörühmas käsitletavate teemade ettevalmistamiseks ekspertide töörühmad. EMOLi esindajad pidasid vajalikuks kaasata  ekspertide töörühmadesse täiendavalt liikmeid valdadest.

Otsustati:
10. veebruariks nimetab EMOL töörühmadesse täiendavad liikmeid.

Maa munitsipaliseerimise küsimustest

27. jaanuaril 2004 toimunud kohtumisel Maa-ameti spetsialistidega lepiti kokku, et moodustatakse maa munitsipaliseerimise ning maa riigireservi jätmise küsimuste lahendamiseks töörühm.

Otsustati: Teha Vabariigi Valitsusele ettepanek moodustada maa munitsipaliseerimise ning maa riigireservi jätmise küsimuste lahendamiseks töörühm Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste raames.

Sotsiaaldialoogist

Teadmiseks võeti Ille Allsaare informatsioon Sotsiaaldialoogi seaduse eelnõust ning Euroopa Kohalike- ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) Sektoraalse Sotsiaaldialoogi Komitee kohtumisest.

2.Koostöökogu kodukorrast

Uus Koostöökogu kodukorra eelnõu protokolli Lisa 1.

3.Läbirääkimistest (läbirääkimiste ettevalmistamine, töökord, töörühmad jm)

Uus Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste kodukorra eelnõu protokolli Lisa 2.

Otsustati:
3.1. Teha ettepanek lülitada Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste päevakorda küsimus turvalisusest.
3.2. Liidud arutavad Koostöökogu kodukorra eelnõud ja läbirääkimiste kodukorra  eelnõud. Kaaluda ettepanekut täiendada läbirääkimiste kodukorra p. 21 – läbirääkimiste lõplikule tulemusele kirjutavad alla EV peaminister ja ELL-i ning EMOL-i juhid.
3.3. Läbirääkimiste töörühmadel on 2 aseesimeest – üks ELL-ist, teine EMOL-ist.
3.4. Läbirääkimiste töörühmades on omavalitsuste poolt 5+5 liiget (5 ELL-ist, 5 EMOL-ist), kusjuures igas töörühmas on ka büroo esindaja.
3.5. Kokku kutsuda hariduse ja maa munitsipaliseerimise töörühmad.

4. Regioonide Komitee delegatsiooni koosseisust

Otsustati:
4.1. Sekretariaadi tööd jääb korraldama ELL büroo.
4.2. Kohad jaotuvad Regioonide Komitees järgmiselt:
Põhiliikmed:
4 kohta ELL
3 kohta EMOL
Asendusliikmed:
4 kohta EMOL
3 kohta ELL

5.Muud küsimused

5.1. Läänemere Riikide Subregionaalne Koostöö (BSSSC) juhatuses on täna Pärnu maavanem ja ELL-i esindaja. EMOL nimetab oma esindaja BSSSC juhatusse
5.2. Läänemerepiirkonna INTERREG III B seirekomiteesse põhiliikme nimetab EMOL, asendusliikme ELL.
5.3. Jäätmeseadusest tulenevate rakendusaktide väljatöötamiseks teha koostööd ERKAS-ega ning taotleda selleks KIK-ilt raha. ERKAS koostab 10. veebruariks projekti eelnõu.

6.Järgmine kohtumine

Järgmine Omavalitsusliitude Koostöökogu kohtumine toimub kas 2. või 9. märtsil algusega kell 11, konkreetne tähtaeg lepitakse kokku ELL-i ja EMOL-i juhtide


Juhataja
Jaanus Tamkivi


Protokollis
Kaimo Käärmann


04/02/04

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit