Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Teadustööd


Riigi ja kohaliku omavalitsuse suhete detsentraliseerimine Eestis (TPÜ)
Autor: Natalja Gorbunova
Juhendaja: Estonian Business Schooli professor Arno Almann
Lisatud: 03.02.04

Tallinn, 5. detsember 2003.a.

RESÜMEE

Magistritöö „Riigi ja kohaliku omavalitsuse suhete detsentraliseerimine Eestis“ peamiseks eesmärgiks oli uurida teoreetilisele taustsüsteemile tuginedes riigi ja kohaliku omavalitsuse suhete funktsionaalse detsentraliseerimise
vajadust Eestis, seda protsessi määravaid objektiivseid tegureid: riigi ajaloolist arengukäiku (k.a traditsioone, sotsiaal-majanduslikku arengut, kodanikuühiskonna arengut), elanike paiknemist, kohaliku omavalitsuse struktuuri ja üksuste suurust. Teiseks eesmärgiks oli analüüsida riigi ja kohaliku omavalitsuse suhete aluseid ja võrrelda Harjumaa nelja kohaliku omavalitsuse üksuse baasil riigi ja kohaliku omavalitsuse suhete ülesehitust, nende toimimise mehhanisme. Kolmandaks eesmärgiks oli eelnevale analüüsile tuginedes esitada järeldusi ja ettepanekuid, mis toetaksid riigi ja kohaliku omavalitsuse suhete muutmist selgemaks ja omavahel tasakaalustatumaks.

Erinevate meetodite abil töötati läbi antud teema kohta käiv teoreetiline kirjandus, vastavat valdkonda reguleeriv seadusandlus, statistiline materjal ning viidi läbi süvaintervjuud. Valitud juhtumite võrdleva analüüsi statistilised tabelid on koostatud Rahandusministeeriumist teabenõue nr 103 (08.07.2003) alusel saadud kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete täitmise aruannete põhjal. Juhtumite valiku kriteeriumiteks olid: 1) valik ühe maakonna raames, 2) kohaliku omavalitsuse üksuse tüüp (linn, vald), 3) kohaliku omavalitsuse üksuse suurus (valiti äärmuslikke näiteid), 4) pealinna mitte arvesse võtmine. Valitud oli Viimsi vald, Aegviidu vald, Maardu linn ja Loksa linn. Töös võrreldi valitud kohaliku omavalitsuse üksuste suhteid riigiga läbi nende funktsioonide ja finantsressursside jaotuse. Võrdlus oli dünaamilise iseloomuga, võrreldi andmeid 1998. – 2002. aasta eest, mis võimaldas vältida valesid järeldusi, tunnistades ühe aasta erinevusi püsivateks tendentsideks.

Töö empiirilises osas lähtuti teoreetilises osas kinnitatud põhimõtetest: funktsionaalse detsentraliseerimise olemus, detsentraliseerimise vormid, riigi ja kohaliku omavalitsuse suhete detsentraliseerimise astme mõõtmise kriteeriumitest (Bailey 1999) jm. Empiiriline analüüs kinnitas hüpoteesi väiteid: 1) riigi ja kohaliku omavalitsuse suhete funktsionaalne detsentraliseeritus on Eestis liiga väike; 2) detsentraliseerimine ei ole universaalne mehhanism, vaid eeldab kohaliku omavalitsuse üksuste suuruse ja tüübi arvestamist. Magistritöös käsitletud probleemide analüüs näitas, et praegusel arenguetapil on riigi ja kohaliku omavalitsuse funktsionaalsed suhted Eestis tsentraliseeritud, kohaliku omavalitsuse üksused on väiksed ja nende finantsressursid on piiratud. Kujunenud olukorra optimaalseks lahenduseks näeb autor kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö laiendamist nendele pandud funktsioonide täitmisel.

Kogu tekst (.doc fail)

Kogu tekst (.pdf fail)


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit