Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Uurimistööd


Toomas Välimäe artikkel kogumikus EESTI JA EUROOPA NÕUKOGU 1993-2003

Eesti kohalik demokraatia ning Euroopa Kohalike ja Regionaalsete
Omavalitsuste Kongress 1993–2003


Toomas Välimäe

Eesti Omavalitsusliitude Ühenduse aseesimees
Harjumaa Omavalitsuste Liidu büroo direktor

Esimesed kontaktid

Eesti omavalitsuste ja omavalitsusliitude kokkupuuted Euroopa Nõukogu juures asuva Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressiga (edaspidi CLRAE; aastani 1994 Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Alaline Konverents) ulatuvad tagasi 1990. aastasse.

Juba 1991. aastal arutas CLRAE büroo olukorda Balti riikides ja pidas tarvilikuks luua nendega koostöö. Selle tulemusena kutsuti 27. veebruaril 1991 kolme Balti riigi kaheliikmelised delegatsioonid, samuti Moskva ja Leningradi linnapea ning Nõukogude Liidu Sõpruslinnade Assotsiatsiooni esindaja CLRAE järgmisele konverentsile. Eesti delegatsiooni moodustasid Eesti Linnade Liidu (edaspidi ELL) juhatuse esimees Toomas Mendelson ja referent Ülle Ehatamm, kusjuures T. Mendelson esines konverentsi plenaaristungil eestikeelse kõnega.

Kontaktid CLRAE-ga tihenesid veelgi ning 1991. aasta juulis külastas Eestit CLRAE delegatsioon ja sama aasta 24.–25. septembril toimunud CLRAE istungil anti Eestile CLRAE-s vaatlejastaatus.

Kui algperioodil nimetas CLRAE-sse Eesti esindajad ELL, siis 6. mail 1994. aastal esmakordselt Eesti Omavalitsusliitude Ühendus: põhiliikmeks EOÜ tollase esimehe ja Lääne-Virumaa Ühisomavalitsuse tegevdirektori Aivar Ojavere ning asendusliikmeteks EOÜ aseesimehe Riho Männiku ja Ülenurme vallavanema Anti Kalveti.

Säilinud dokumentide kohaselt on alates 1994. aastast kohtade jaotus Eesti delegatsioonis võrdne – igal üleriigilisel liidul (ELL, Eesti Maaomavalitsuste Liit (EMOL) ja EOÜ) on üks põhiliikme ja üks asendusliikme koht (vt tabel).

Kahjuks ei ole omavalitsusliitude arhiivides eriliselt kajastatud CLRAE-s ja tema organites toimunut. Oma põhjus on ka selles, et omavalitsusliitudel puudusid vahendid delegatsiooni sekretäri kulude katmiseks, mistõttu materjalid on laiali delegatsiooni liikmete käes. Pikka aega olid sekretäri kohustused Eesti kauaaegse esindaja Jüri Võigemasti õlul.

CLRAE struktuur ja esindusnormid

Olulised muutused nii CLRAE struktuuris kui tema organite töös toimusid seoses CLRAE uue põhikirja kinnitamisega Ministrite Nõukogu poolt 15. märtsil 2000. a. Vastavalt uuele põhikirjale koosneb CLRAE nii nagu ennegi kahest kojast – kohalike omavalitsuste koda (Chamber of Local Authorities) ja regionaalsete omavalitsuste kojast (Chamber of Regional Authorities). Lisaks CLRAE-le on president ja asepresidendid ka mõlemal kojal, kodade presidendid ning kummagi koja seitse asepresidenti on samal ajal CLRAE asepresidendid, kusjuures esimeseks asepresidendiks on selle koja president, kust ei ole pärit kongressi president. Presidendid ja asepresidendid moodustavad CLRAE büroo.

Edasi loe siit:
Toomas Välimäe artikkel kogumikus Eesti ja Euroopa Nõukogu 1993-2003 (.rtf fail)

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit