Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > ELL-uudis (listi uudiskirjad)


27.01.04 ELL-uudis: RAK-i 4. prioriteet ja maaküsimused

21. jaanuaril toimus Riikliku Arengukava (RAK) 4. prioriteedi "Infrastruktuur ja kohalik areng" juhtkomisjoni esimene koosolek. Linnade Liitu esindab komisjonis ELL büroo direktor Jaak Aab. Koosoleku päevakorras oli komisjoni tööprotseduuride kehtestamine, meetmete tingimuste kooskõlastamine ja komisjoni 2003. aasta tööplaani kinnitamine.

Komisjonile esitati kooskõlastamiseks järgmised minitrite määruste eelnõud
meetmete tingimuste kohta:

1. Haridus- ja teadusministri määruse ""Struktuurifondide meetme 4.3 "Kutse-
ja kõrghariduse ning seda toetava infrastruktuuri kaasajastamine" toetuse
andmise tingimused"" eelnõu.
2. Sotsiaalministri määruse ""Struktuurfonide meetme 4.4 "Haiglavõrgu
reorganiseerimine" tingimused"" eelnõu
3. Siseministri määruse ""Struktuurifondide meetme 4.6 "Kohalik
sotsiaalmajanduslik areng" alameetme "Kohaliku füüsilise elukeskkonna
arendamine" tingimused"" eelnõu.
4. Siseministri määruse ""Struktuurifondide meetme 4.6 "Kohalik
sotsiaalmajanduslik areng" alameetme "Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamine" tingimused" eelnõu.

Koosoleku toimumise ajaks ei olnud esitanud oma eelnõusid
Keskonnaministeerium (meede 4.2) ja Majandus- ning
Kommunikatsiooniministeerium (meetmed 4.2 ja 4.5). Komisjoni koosolekul
hinnati kõige rohkem valmis rakendamiseks Sotsiaalministeeriumi määruse
eelnõud meetme 4.4 kohta.

Otsustati, et meetmete rakendamiseks antakse kooskõlastus vastavalt
ministeeriumite valmisolekule.

Kohalikku omavalitsust puudutavad otseselt taotleja ja kasusaajana meetmed
4.2; 4.6.1; 4.6.2. Kuna kohalike investeeringute meetmete tingimuste kohta
soovis Linnade Liit saada infot ja teha ettepanekuid, lepiti
Siseministeeriumiga kokku kohtumine sel teemal 26. jaanuariks.

26. jaanuaril kohtusid Siseministeeriumi esindajate Madis Kaldmäe ja Priidu
Ristkokiga Linnade Liidu esindajad Jaak Aab, Tiit Kirss ja Jüri Võigemast.
EMOL-it esindas Toomas Välimäe. Kohtumisel selgitasid ministeeriumi
ametnikud meetmete tingimusi, koos arutati läbi võimalikud muudatused. Peale
redigeerimist esitab Siseministeerium eelnõud veelkord omavalitsusliitudele
kooskõlastamiseks.

Maakondades hakkab maavanem vastu võtma eeltaotlusi meetme 4.6.1 kava
koostamiseks tõenäoliselt märtsi alguses. Oleks mõistlik alustada
viivitamatult eeltööd eeltaotluses nõutud dokumentide ja andmete
esitamiseks. Edastame eelnõud Teile kohe kui oleme need Siseministeeriumist
saanud.

*

ELL: maaküsimused vajavad avalikku dialoogi

ELL pressiteade, 27.01.04. Omavalitsuste esindajad jõudsid esimesel
kohtumisel Maa-ameti sptesialistidega kokkuleppele, et seoses probleemidega
maade munitsiaalomandisse taotlemisel tuleb asjaosalistel jõuda vähemalt
dialoogini.

Omavalitsused taotlevad maade munitsipaliseerimise valdkonna jõudmist
valitsusega peetavate läbirääkimiste laua taha, milleks tuleb muu hulgas
luua ka Keskkonnaministeeriumi, Maa-ameti, omavalitsuste esindajatest
koosnev töörühm.

Omavalitsusliidud on mitu aastat pidanud oma tegevusprioriteetide hulka
kuuluvaks maade munitsipaliseerimise lihtsustamist ning selguse loomist,
alates sellest, et defineerida üheselt riikliku maapoliitika põhimõtted ja
huvid.

Põhiprobleemina püstitasid omavalitsusspetsialistid ka eilsel kohtumisel
riigi huvide ebamäärasuse maade erastamise protsessis, mis on hakanud
pidurdama kohalikku arengut paljudes omavalitsustes.

Hetkel puuduvad üheselt mõistetavad alused, milliseid maid ja miks soovib
riik jätta reservi, samuti on omavalitsuste meelepaha kutsunud esile fakt,
et äraütlevad vastused saabuvad siis, kui omavalitsused on juba teinud suuri
kulutusi detailplaneeringute ja arengukavade koostamisse. Samas on
omavalitsusel seaduse järgi kohustus arendada omavalitsuse territooriumil
sotsiaal- ja infrastruktuuri ning ka teostada korrashoidu oma territoorimil.

Eilsel kohtumisel tõdesid omavalitsusjuhid, et maaküsimustest on kujunemas
üks olulisemaid probleeme tulubaasi kõrval.

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit