Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > ELL-uudis (listi uudiskirjad)


26.01.04 ELL-uudis: jooksvaid teateid


26. jaanuaril toimus ELL-i büroos linnade ja valdade esindajate kohtumine maa munitsipaliseerimisega seonduvates küsimustes. Hilisemaks kohtumiseks Maa-ameti esindajatega formuleeriti järgmised märksõnad ning teemaalgatused:

1. Defineerida riigi maapoliitika põhimõtted.

2. Kohaliku omavalitsuse arenguks ja ülesannete täitmiseks vajalik maa on kogu kohaliku omavalitsuse territooriumil asuv tagastamise ja erastamise taotlustest vaba maa.

3. Riigi reservi jäetava maa otsuste põhjendamine. Riik peaks otsustama riigi reservi jäetava maa vajaduse ja defineerima riigi huvid.

4. Õiguslikust järjepidevusest tuleneva maa andmine munitsipaalomandisse.

5. Määrata tähtajad riigi maa võõrandamisprotsessile.

6. Tee omandiga seotud küsimuste lahendamine.

Nende ja veel üleskerkivate küsimuste lahendamiseks taotletakse Maa-ameti ja omavalitsuste esindajatest töörühma moodustamist, kuhu kaasataks ka teiste ministeeriumide esindajaid. Samuti et määrataks edasise koostöö täpne ajagraafik. Edasine info ja protokollid järgnevad nii kodulehel kui udiskirjades.

* 13. jaanuaril toimus Brüsselis esimene Euroopa Komisjoni poolt korraldatud kohtumine nimetusega European Social Dialogue Committee for Local and Regional Government. ELL-i poolt osales Ille Allsaar. Ehkki hetkel osaleme vaid vaatlejana, tekib Eesti liitumisel EL-iga ka võimalus vastuvõetavate otsuste käiku mõjutada. Ka praegu on võimalus tutvustada Eesti olukorda antud valdkonnas - sotsiaalse dialoogi mehhanisme (läbirääkimised huvigruppide vahel jms), selle olemasolust konkreetses ühiskonnas, huvigruppide dialoogi reaalselt pärssivatest faktoritest jne. Kohtumisel lepiti kokku, et korraldav komitee töötab välja koostööprogrammi aastateks 2004/2005. Korraldava komitee poolt on esitatud võimalik tegevuskava, mille kohta on võimalik avalda oma märkusi. Sotsiaaldialoogist ja tegevuskava projektist saab pikemalt lugeda I. Allsaare memodest http://www.ell.ee/2759 ja http://www.ell.ee/3695

* Läänemeremaade Linnade Liit (UBC) annab teada, et 9.-10. veebruaril toimub Helsingis CLRAE konverents "Läänemeremaade kohalike omavalitsuste vastutus seoses keskkonnareostusega". Registreerimise tähtaeg on 30. jaanuar.

Lisatud on lähem teave ja registreerimisleht. Vt http://portaal.ell.ee/3472

* 17.-18. veebruar Viinis toimuvale kongressile "1st Congress on Financing Infrastructure, Municipalities & Sub-National Governments in Central, Eastern and South Eastern European Countries"(http://www.woolfall.com/efc2003/3f-Vienna3front.htm võimaldatakse ühele inimesele (ELL liikmeslinnast) osalemist ilma osalemistasuta, sõidu- ja ööbimiskulud tuleb endiselt endal maksta. Huvi korral võtke ühendust kaimo@ell.ee.

* Eelmise aasta lõpus (19. dets. 2003) edastas Euroopa Komisjon teatise, milles Komisjon teatab soovist kaasata Euroopa Liidu poliitikate väljakujundamisel peetavatesse dialoogidesse enam kohalike - ja regionaalsete omavalitsuste ühendusi. Uue dialoogi eesmärgiks on riiklike ning üle-euroopaliste omavalitsusliitude kaudu kohalike- ja regionaalsete omavalitsuste kaasamine ning nende arvamuse kuulamine Euroopa Liidu poliitikate kujundamisel, mida omavalitsused hiljem kohapeal ellu viia aitavad, enne kui mingis küsimuses langetatakse lõplik otsus. Täistekst on leitav siit.

* Teema-aasta Euroopas: HARIDUSE EDENDAMINE SPORDI KAUDU (EYES) projekti raames on välja kuulutatud projektitaotluste esitamise voor, s.h omavalitsused, tähtajaga 1. märts 2004. Kandidaatriigid saavad esitada taotlusi projektideks, mis algavad mitte varem kui 1. juuli 2004. Taustast: 2004. aasta jooksul kavatsetakse pöörata Euroopa Liidu 15 liikmesriigis ja kõigis liituvates riikides, kuid ka Norras, Islandil ja Liechtensteinis erilist tähelepanu spordi arendamisele, eesmärgiga saavutada spordi kaudu lisandväärtust kogukonna sotsiaalses ja kultuurilises arengus. Euroopa Liit loodab, et aasta jooksul tehakse palju spordi ja hariduse koosmõju saavutamiseks nii keskasutustes kui ka kohapeal, regioonides ja kohalikes omavalitsustes. Teema-aasta koordinaator Eestis on Madis Lepajõe haridus- ja teadusministeeriumist: madis.lepajoe@hm.ee.

Rohkem teavet saab ka aadressilt: http://www.eyes-2004.info/223.0.html

Uut portaalis (http://portaal.ell.ee)

* UNICEF-i lapsesõbraliku linna tiitlile kandideerib esialgsetel andmetel neli Eesti linna: Tartu, Pärnu, Narva ja Kunda: http://portaal.ell.ee/3478

* Koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (www.eas.ee ) koondame KOV portaalile lähinädalate jooksul ühtse linnade/valdade arengukavade elektroonilise andmebaasi. Hetkel on see teostamisel. Samuti jõuavad projekti raames portaalile projektide läbiviijatele vajalikud näidislepingud. Soovime luua ka omavalitsuste kaupa ülevaate omavalitsustes loodud tingimustest ettevõtluse arendamiseks.

Parimate soovidega
ELL büroo

NB ELL-i erinevate teemalistidega saab liituda aadressil http://portaal.ell.ee/listid

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit