Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Andmebaasid
 
Statistika
  Elanike arv
  Kaugkütte hinnad
  KOV pindalad
  Munitsipaalmaa
  KOV rahandus
  Lastesõbralikud linnad
  Dokumendihaldus
  Puudega laste statistika
Omavalitsuste arengukavad
Riiklikud arengukavad
Sõprusomavalitsused
Keskkonnajärelevalve
Eesti esimene KOV noorsootöö andmebaas
KOV tunnuslaused
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Andmebaasid > Statistika > Munitsipaalmaa


Maakatastris registreeritud katastriüksused (munitsipaalmaa)

Seisuga 1993 - 30.11.2002

Excel-i tabel, kus on maakondade kaupa omavalitsuste lõikes välja toodud, kui palju on omavalitsuste katastriüksuseid ning kui suur on nende kogupindala. (2003 lõpuks kuulus omavalitsustele 3 316 007,8 ha registreeritud katastriüksuste pindalast 13 656,2 ha e 0,41 %) Allikas: Maaamet, Maakeskregistri büroo

*

Sotsiaalmaa munitsipaliseerimine
omavalitsustes, seisuga 01.01.2009.

Maakondade koondtabel

Maakondade tabelid KOVde kaupa (15 faili pakitud ühte .rar faili)

*

Ülevaade reformimata maa määratlemisest kohalike omavalitsuste lõikes seisuga 19.10.2010 (Allikas: Maa-amet)

Kokkuvõte perioodil 20. juuni – 20. oktoober 2010 maakatastris registreeritud munitsipaalmaadest (Allikas: Maa-amet)

*
Maaregistrisse on kantud 81 protsenti Eesti pindalast

TALLINN, 10. aprill 2006, BNS - Märtsi lõpu seisuga on maaregistris registreeritud 510.648 katastriüksust ehk 3,657 miljonit hektarit maad, mis teeb 80,9 protsenti Eesti pindalast.

Registrisse kantud maast moodustab 223.696 katastriüksust ehk 1,458 miljonit hektarit tagastatud maa ning 23.961 katastriüksust ehk 1,265 miljonit hektarit riigimaa.

Ostueesõigusega on maa-ameti andmetel soetatud 226.832 katastriüksust, mille pindala on kokku 590.671 hektarit. Enampakkumise korras on müüdud 7207 katastriüksust pindalaga 89.810 hektarit.

Munitsipaalomandisse kuulub 31. märtsi seisuga 6662 katastriüksust pindalaga 17.011 hektarit.

Vaba põllumajandusmaad on alles 10.292 katastriüksust 139.627 hektaril, vaba metsamaad 11.999 katastriüksust 96.885 hektaril.

Kogu Eesti pindala on 4,523 miljonit hektarit.

Tallinna toimetus, tel +372 6108 875, majandus@bns.ee02.11.2010

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit