Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Kontakt


Eesti Linnade Liit
Aadress: Ahtri 8, Tallinn 10151
Telefon: 69 43 411
Faks: 69 43 425
E-post: info@ell.ee
Koduleht: http://www.ell.ee
Omavalitsuste portaal: http://portaal.ell.ee

ELL büroo töötajad:

Jüri Võigemast - tegevdirektor, tel: 69 43 410
* büroo töö juhtimine ja korraldamine
* liidu liikmete huvide eest seismine valitsusasutustes ning Riigikogu tööorganites
* suhete korraldamine teiste riikide omavalitsusorganisatsioonide täitevstruktuuridega
* liidu esindamine vastavalt põhikirjale ja juhatuse volitustele
* suhted avalikkusega

... - arendusdirektor, tel: 69 43 412
* regionaalareng, haldusreform, EL struktuurifondid
* kohaliku omavalitsuse eelarve tulud ja kulud
* kohaliku omavalitsuse korraldus
* materjalide ettevalmistamine ja koordineerimine

Inga Köster - juhiabi, tel: 69 43 411, mob: 52 86 974, Skype: inxbin
* asjaajamine
* informatsiooni vahendamine liidu liikmetele
* kassapidamine
* arhiivipidamine
* koosolekute tehniline teenindamine
* süsteemi EIS töö koordineerimine liidus
* juhatuse koosolekute protokollimine

Toivo Riimaa - asedirektor, tel: 69 43 415, Skype: toivoriimaa
* liidu välissuhete korraldamine, koordineerimine ja koostöö organiseerimine
* liidu liikmete igakülgne ja operatiivne informeerimine
* liidu liikmete abistamine väliskoostöö alal
* välissuhete alaste projektide juhtimine ja koordineerimine
* liidu esindamine rahvusvahelistes organisatsioonides
* välissuhete kodulehekülje sisu eest vastutamine

Tiit Kirss- nõunik, tel: 69 43 414, Skype: tiitki
* kohaliku omavalitsuse eelarve tulud ja kulud, maakorraldus, teed, transport,
välisabi ja -laenud, statistika, regionaalareng
* kohaliku omavalitsuse korraldus
* omavalitsusalane koolitus
* materjalide ettevalmistamine ja koordineerimine
* komisjonide ja töögruppide organiseerimine
* direktori või peaspetsialistide kohustuste täitmine nende äraolekul
* välissuhete alaste projektide juhtimine ja koordineerimine
* õigusaktide eelnõude kooskõlastamine
* trükised

Hille Ilves - nõunik, tel: 69 43 423, Skype: hille125
* haridus, noorsootöö, kultuur, sotsiaalhoolekanne, tervishoid, keskkond,
elamumajandus, tööhõive, kommunaalmajandus ja säästev areng, sport,
võrdõiguslikkus, eurokoordinatsioon
* läbirääkimiste töörühmade materjalide ettevalmistamine ja koordineerimine
* komisjonide ja töögruppide organiseerimine ja teenindamise korraldamine
* osalemine projektides, sealhulgas projektijuhina
* välissuhete alaste projektide juhtimine ja koordineerimine

Anne Läns  - nõunik, tel: 69 43 413
* õigusloome
* haldusdokumentide juriidiline, normitehniline ja õiguskeeleline
ettevalmistamine
* kaubandus-teenindus, energeetika, ehitus, korrakaitse
* materjalide ettevalmistamine ja koordineerimine
* büroo majandustöö korraldamine
* töökaitse korraldamine büroos
* süsteemi EIS töö koordineerimine liidus

Irja Alakivi - konsultant, tel: 69 43 417, Skype: irjaivikala
* keskkonnakaitse, eurokoordinatsioon, säästev areng
* läbirääkimiste keskkkonnatöörühma materjalide ettevalmistamine ja koordineerimine
* osalemine projektides
* välislähetuste tehniline korraldamine, väliskülaliste vastuvõttude korraldamine
* liidu liikmetele ja kohalikele omavalitsustele olulise informatsiooni
vahendamine
* omavalitsusürituste organisatoorse töö läbiviimine

Kaimo Käärmann-Liive - konsultant, tel: 69 43 418, Skype:kaimokaarmann
* korruptsioon, informaatika, riigihange, rahvastik, eurokoordinatsioon
* EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni ja Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuse Kongressi Eesti delegatsiooni töö koordineerimine
* omavalitsuste andmebaaside koostamine ja pidamine
* osalemine projektides, sealhulgas projektijuhina
* omavalitsusalane koolitus
* materjalide ettevalmistamine ja koordineerimine
* välissuhete alaste projektide juhtimine ja koordineerimine
* kohalike omavalitsuste portaali (portaal.ell.ee) toimetamine

Marliis Rettau - pressiesindaja, tel: 69 43 412
* liidu meediasuhete juhtimine
* liidu kodulehe (http://www.ell.ee/) toimetamine
* kohalike omavalitsuste portaali (http://portaal.ell.ee) toimetamine

Aigi Sander - pearaamatupidaja, tel: 69 43 421
* ELL raamatupidamine
* finantsaruandlus
* eelarve täitmise arvestus
* eelarveväliste sihtotstarbeliste laekumiste ja kulutuste arvestus

Tiiu Madal - omavalitsuliitude (ELL ja EMOL) Brüsseli esindaja, tel:
(mobiil Brüsselis): +32 49 707 10 83
(Brüsseli kontoris) + 32 2 21 38 220
(ELL büroos): +372 69 43 418

faks Brüsselis: +32 2 25 50 12 95
e-post: brussels ät ell. ee

Aadress:
Square de Meeûs 1 (asukoht kaardil)
4. korrus
B-1000 Brussels
Belgium
* Brüsselis Eesti omavalitsusliitude huvide esindamine
* suhtlemine ja informatsiooni vahetmine teiste Brüsselis asuvate omavalitsusliitude esindustega

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit