Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Seadusandlus
 
Kehtivad seadused
Eelarved
Abimaterjalid
  Riigikohtu KOV lahendeid
  Lepingunäidised
  Maamaksuga seonduvat
  Lemmikloomaregister
  KOV registrid
  KOV dok. näidisloetelu
  Keskkond
  Riigihange
  Jäätmeveo näidisdokumendid ja muud juhendmaterjalid
  EMAS rakendusjuhend
  2007-2013 Veemajanduse infrastruktuuri arendamise meetme kohta
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Seadusandlus > Eelarved


Rahandusministeeriumi eelarvestrateegia aastateks 2004-2007

12. mai 2003, Rahandusministeerium. Kaheosalise strateegia eesmärk on määratleda riigi fiskaalraamistik ja peamised arengusuunad ning eelarvestrateegia on ka üheks peamiseks aluseks ministeeriumi valitsemisala eelarve projekti koostamisel.

Strateegia esimeses osas tuuakse ära majandus- ja fiskaalraamistik, milles antakse ülevaade viimastest majandusarengutest, esitatakse majandusprognoos kuni aastani 2007 ning valitsuse majandus- ja fiskaalpoliitilised eesmärgid.

Fiskaalraamistikus antakse ülevaade valitsussektori eelarvepoliitika arengutest ning kajastatakse riigieelarve planeeritavad tulud, seda mõjutavad muudatused maksupoliitikas ning riigieelarve kulude võimalik üldmaht.
 
Strateegia teises osas on tulemusvaldkondade lõikes esitatud valitsuse peamised eesmärgid ja tegevused järgnevaks neljaks aastaks.

Tulemusvaldkondade eesmärkide ja tegevuste planeerimisel oli üheks lähtealuseks koalitsioonileping. Valitsuse tulemusvaldkonnad on riigi põhifunktsioonide grupid, mis kokku hõlmavad kogu valitsuse tegevust.
 
Riigi eelarvestrateegia on smakordselt üles ehitatud valitsuse tulemusvaldkondadena.  Eelarvestrateegia koostamine tulemusvaldkondade lõikes annab kodanikule ülevaate valitsuse olulistest tegevusprioriteetidest, suurimatest saavutustest ja probleemidest erinevates valdkondades, probleemide kõrvaldamiseks püstitatud eesmärkidest ning tegevustest nende eesmärkide elluviimiseks.
 
Rahandusministeerium on eelarvestrateegia valitsuse istungil arutamiseks Riigikantseleile edastanud.
 
Eelarvestrateegiaga saab tutvuda rahandusministeeriumi kodulehel
http://www.fin.ee/?id=266
 
 
Annika Loigu
Nõunik
Avalike suhete osakond
Rahandusministeerium


 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit