Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Seadusandlus
 
Kehtivad seadused
Eelarved
Abimaterjalid
  Riigikohtu KOV lahendeid
  Lepingunäidised
  Maamaksuga seonduvat
  Lemmikloomaregister
  KOV registrid
  KOV dok. näidisloetelu
  Keskkond
  Riigihange
  Jäätmeveo näidisdokumendid ja muud juhendmaterjalid
  EMAS rakendusjuhend
  2007-2013 Veemajanduse infrastruktuuri arendamise meetme kohta
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Seadusandlus > Abimaterjalid > Maamaksuga seonduvat


Riigikohtu kohtulahend maa maksustamishinna määramisest
Riigikohus ei leia, et maa maksustamishind ja selle määramise korraldus (haldusakti) tuleks ilmtingimata saata adressaadile postiga koju ning et seda tuleks teha enne maamaksu teate saatmist.

Soovime juhtida Teie tähelepanu kohtulahendile, milles leidis käsitlemist maa maksustamishinna määramine.

23. aprillil 2003.a. tegi Riigikohus otsuse Ants Möldre kassatsioonikaebuses maamaksu määramise asjas.

Riigikohtu Halduskolleegiumi seisukoht oli lühidalt järgmine:

Selleks, et maamaksu teade oleks seaduspärane peab kohalik omavalitsus tegema maksumaksjale teatavaks tema maa maksustamishinna ja selle määramise korralduse (haldusakti). Nimetatud lahendist nähtub, et Riigikohus ei leia, et see akt tuleks ilmtingimata saata adressaadile postiga koju ning et seda tuleks teha enne maamaksu teate saatmist. Seega leiame, et on mitmeid võimalusi maksumaksjale nimetatud haldusakti teatavaks tegemiseks. Lahendis pakutakse ühe võimaliku variandina võimalust saata maa maksustamishinda määrav akt maksmaksjale koju koos maamaksu teatega. Selleks peab kohalik omavalitsus saatma maa maksustamishinna määramise korralduse Maksuameti kohalikule asutusele.

Arvestades Riigikohtu lahendite mõju õiguspraktikale, soovitame kohalikel omavalitsustel nimetatud kohtulahendis toodud seisukohti (maa maksustamishind ja selle määramise korraldus tuleb kindlasti maksumaksjale teatavaks teha) edaspidi arvestada. Vastasel juhul ei ole garanteeritud linnade ja valdade eelarvetes planeeritud maamaksutulu laekumine.

Palume käesolev kiri saata teadmiseks kõikidele kohalikele omavalitsustele.

Eelpoolnimetatud Kohtulahendit saab näha:
http://www.nc.ee/rkis/lahendid/tekst/3-1-33-03.html

Lugupidamisega
Mari Kuusk
_______________________________________
Otseste maksude talitus www.fin.ee
Maksupoliitika osakond
Rahandusministeerium
tel.: 06 11 33 51
fax: 06 96 68 10
e-post: mari.kuusk@fin.ee

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit