Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Andmebaasid
 
Statistika
  Elanike arv
  Kaugkütte hinnad
  KOV pindalad
  Munitsipaalmaa
  KOV rahandus
  Lastesõbralikud linnad
  Dokumendihaldus
  Puudega laste statistika
Omavalitsuste arengukavad
Riiklikud arengukavad
Sõprusomavalitsused
Keskkonnajärelevalve
Eesti esimene KOV noorsootöö andmebaas
KOV tunnuslaused
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Andmebaasid > Statistika > Puudega laste statistika


Puudega laste statistika
Print

Sotsiaalkindlustusamet koostöös Sotsiaalministeeriumiga hakkab alates augustist 2018 a kohalikele omavalitsustele regulaarselt saatma isikustatud andmeid piirkonnas elavate puuetega laste kohta.

Andmeid saadetakse lapse rahvastikuregistri järgsele kohalikule omavalitsusele kord kuus „Me loodame, et see info on kohalikele omavalitsustele abiks puuetega lastele abi planeerimisel ja teenuste osutamisel,“ rääkis sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste valdkonna juht Ülle Leesmaa.

Sotsiaalkindlustusamet edastab igale kohalikule omavalitusele ainult tema elanike registris olevate puudega laste (kellel eelnenud kuul tuvastati puue) andmed: nimi, isikukood, puude raskusaste ja liik ning kontaktandmed. Andmed edastatakse regulaarselt alates augustist kord kuus 10. kuupäevaks.

Uue praktika eesmärk on lihtsustada teabe saamist puudega laste peredel ning orienteerumist erinevate abi saamise võimaluste vahel.

„Taolist infovahetust kohaliku omavalitsuse üksuse ja riigi tasandil pidasid oluliseks puuetega laste vanemad nagu selgus ka puuetega laste vanemate vajaduste ja toimetuleku analüüsist,“ ütles Leesmaa ning lisas, et seda toetab ka haldusmenetluse seadus, mille kohaselt ei saa haldusasutused piirduda passiivse rolliga oodates klientide taotlusi, vaid on kohustatud elanikkonda aktiivselt informeerima ning vajadusel algatama vajalikke haldustoiminguid kodanike huvide tagamiseks.

Lisainfot ja statistikat:
puudega laste statistika kohalike omavalitsuste lõikes (30. juuni 2018 seisuga):
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/sites/default/files/content-editors/Lisamaterjalid/puudega_lapsed_kov_juuni2018.pdf


17.08.2018

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit