Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
  2005 läbirääkimised
  2004 läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised > 2019 läbirääkimised


ELL ja EMOL ettepanekud riigieelarvestrateegia 2019-2022 läbirääkimistele
Print

Kiidetud heaks ELL juhatuse poolt 23. jaanuaril 2018.

.pdf fail

Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu ettepanekud riigieelarvestrateegia 2019-2022 läbirääkimistele


Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni läbirääkimiste põhieesmärgiks on kohalikele omavalitsustele stabiilse, seadustele ning Euroopa kohaliku omavalitsuse hartale põhineva tulubaasi kindlustamine. Kohalike omavalitsuste eelarvetesse laekuvad tulud  ja finantsautonoomia suurendamine peavad tagama kohalikule omavalitsusele seadustega ja seaduste alusel pandud ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid ning võimaldama kohalikuks arenguks vajalikud investeeringud ja omavalitsuste jätkusuutliku arengu.

I Kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamine

Ettepanek 1 

Võttes aluseks valitsuse koalitsioonilepingu ja 2017 aastal saavutatud kokkulepped, taastada 2009 aastani kehtinud omavalitsuste ülesanded spordi ja noorsootöö valdkonnas ja taastada selleks taastada kohalikele omavalitsustele ülekantava tulumaksumäär   majanduslanguse eelse perioodi tasemele arvestades ka maamaksuvabastuste kompenseerimise eesmärgil tulumaksu eraldamise määra tõstmist 0,2 protsendipunkti võrra ja 2018 aastal lisanduvate ülesannete täitmiseks tulumaksu eraldamise määra tõstmist 0,02 protsendipunkti võrra.

 

2017

 

2018

 

2019

kava

2020

kava

2021 kava

2022

kava

 

 

 

 

 

 

 

Tulumaksu %

11,6

11,86

11,90

11,93

12,13

12,15

Alates 2010. aastast on riigieelarve tulude kasv jätkuvalt kiirem kui kohalike omavalitsuste tulude kasv.
Samal ajal riiklike maksude (käibemaks, aktsiisid) tõusudega alates 2009 aastast on suurendatud teadlikult ka omavalitsuste kulu mis on mõjutanud oluliselt kohalike omavalitsuste põhiteenuste osutamist ja teenuste kvaliteeti.

Ettepanek 2
Taastada tasandusfond 2009. aasta alguse tasemel proportsionaalselt ja ajaliselt sarnaselt tulumaksu taastamisega.

 

2017*

 

2018

 

2019

kava

2020

 kava

2021

kava

2022

kava

 

 

 

 

 

 

 

Tasandusfond (TaF) - €

78 357 336

90 181 000

101 111 103

104 342 290

110 143 800

110 143 800

-  tulude taastamiseks

 

77 012 000

88 771 303

99 771 303

103 099 490

109 000 000

109 096 200

-keskkonna-

tasude kompensatsioon

929 336

831 757

733 000

636 000

537 000

440 000

- väikesaarte

 toetus

416 000

577 940

606 800

606 800

606 800

606 800

* 2017.a. Tasandusfondi struktuur on viidud vastavusse 2018.a riigieelarves kajastatud tasandusfondi struktuuriga.

Tasandusfondi ei ole lisatud vahendeid regionaalkomponendi kulude katteks.

II Eraldised kohalike teede hoiuks

Ettepanek 1
Suurendada kohalike teede hoiuks eraldavate vahendite mahtu.

 

2017

 

2018

 

2019

kava

2020

kava

2021

kava

2022

kava

Eraldised kohalike teede hoiuks (toetusfondis)

( €)

29 312 500

29 312 500

40 456 074

42 478 878

44 602 822

45 494 878

Kasv võrreldes eelmise aastaga

 

 

+11 143 574

+2 022 804

+ 2 123 944

+ 892 056

Kohalikud teed moodustavad Eesti teedest 40,6 protsenti. Kriisieelsel 2008. aastal eraldati kohalike teede hoiuks  riigieelarvest 40 456 074 €, mida järgnevatel aastatel vähendati oluliselt. Taotleme teehoiuks eraldatavate vahendite  2008. aasta taseme taastamist ja selle edasist suurendamist proportsionaalselt riigiteedele teehoiukavas kavandatud mahtude kasvule.

III Muud ettepanekud toetusfondi osas

Ettepanek 1
Lisaks eeltoodule näha RES 2019-2022 ette eraldada kohalikele omavalitsustele  Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu valitsusliidu programmis kavandatud vahendid, sealhulgas


 

2017

 

2018

 

2019

kava

2020

kava

2021

kava

2022

kava

Toetusfond €:

Haridus-

kuludeks 

251 356 000

288 992 000

 

288 992 000

 

288 992 000

288 992 000

288 992 000

Rahvastiku toimingute kulude hüvitamine

21 000

1 127 000

1 172 080

1 257 963

1 257 963

1 257 963

Sotsiaaltoe-

tuste ja teenuste osutamise toetus

3 161 000

3 000 000

3 161 000

375 440 000

375 440 000

375 440 000

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus

4 000 000

12 000 000

12 000 000

13 230 000

13 891 500

13 891 500

Huvihariduse ja  huvi- tegevuse toetus

 

5 700 000

 

14 250 000

 

16 250 000

 

17 250 000

 

17 250 000

 

17 250 000

Raske ja sügava puudega laste lapsehoiu-

teenus

2 650 000

2 650 000

3 000 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

Jäätmehool-

duse arendamine

2 200 000

2 200 000

2 500 000

2 800 000

3 000 000

3 000 000

Matusetoetus

3 970 000

3 970 000

3 970 000

3 970 000

3 970 000

3 970 000

Asendus ja järelhoolduse teenuse toetus

 

16 704 000

17 000 000

17 500 000

17 500 000

17 500 000Ettepanek 2

Töötada läbi võimalused kuidas ettepanekus 1 toodud vahendid lülitada omavalitsuste tulubaasi.


IV Muud ettepanekud tulubaasi täiendamise osas


Ettepanek 1

Alustada läbirääkimisi dividendide tulu pealt makstava tulumaksu osaliseks eraldamiseks kohalikele omavalitsustele.

See võimaldaks parandada sidet omavalitsuste ja ettevõtlussektori vahel.07.03.2018

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit