Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
  2005 läbirääkimised
  2004 läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised > 2018 läbirääkimised


Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste koosoleku PROTOKOLL nr 2
Print

Rahandusministeerium, 18.09.2017
Kell 15.30-16.00

Protokoll .pdf failina

Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste koosoleku PROTOKOLL nr 2

Rahandusministeerium, 18.09.2017
Kell 15.30-16.00

Juhatas:
Jaak Aab, riigihalduse minister

Osalesid:
   Valitsuskomisjon:
Kalle Killar (Sotsiaalministeerium),
Sulev Liivik (Rahandusministeerium),
Piret Sapp (Haridus- ja Teadusministeerium),
Kaia Sarnet (Rahandusministeerium),
Ain Tatter (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium),
Tea Varrak (Haridus- ja Teadusministeerium),
Rain Vipper (Keskkonnaministeerium)

   Omavalitsusliitude Koostöökogu:
Taavi Aas (ELL),
Kalev Härk (ELL),
Mart Järvik (ELL),
Angelika Kallakmaa (ELL),
Ott Kasuri (EMOL),
Kurmet Müürsepp (EMOL),
Jüri Võigemast (ELL)

   Kutsutud:
Irja Alakivi (ELL),
Hille Ilves (ELL),
Kersten Kattai (Rahandusministeerium),
Tiit Kirss (ELL),
Märt Moll (EMOL),

Protokollis:
Kaie Küngas (Rahandusministeerium)

Päevakord:
1. 2018. aasta riigieelarve läbirääkimiste lõpp-protokolli arutelu.

Valitsuskomisjoni esimees Jaak Aab tervitas koosolekul osalejaid ja tänas osapooli töörühmades toimunud töö eest.

1. 2018. aasta riigieelarve läbirääkimiste lõpp-protokolli arutelu.

Jaak Aab tõi välja, et järgmisest aastast suurendatakse nii kohalike omavalitsuste tulubaasi kui suurenevad ja lisanduvad ka mitmed sihtotstarbelised toetused, nt lasteaiaõpetajate palgatoetus, õpetajate palgatoetuse kasv, tugiteenuste täiendav toetus, matusetoetus. Järgneval aastal makstakse välja ka osa ühinemistoetusest. Eelarve läbirääkimiste tabelis on ära märgitud ka Omavalitsusliitude Koostöökogu lahkarvamused. Edaspidi on aruteluks toetusfondi osaline üleviimine tulubaasi ja täiendavate ülesannete üleandmine omavalitsustele koos vastava rahastusega.

Kurmet Müürsepp tõi välja, et omavalitsuste tulude suurenemine võrreldes käesoleva aastaga on positiivne ning uuest aastast püütakse täita ka maavalitsustelt üleantud ülesandeid. Üles jäänud küsimused on eriarvamused ja edasiste läbirääkimiste teemad. Ootus on, et kohaliku teede hoiu toetus kasvaks. Läbirääkimised on olnud konstruktiivsed. Saadetud tabelist oli puudu kultuurivaldkonna eelarve ning samuti sooviks täpsustusi õpetajate alampalga ja hariduse vahendite osas. Ettevalmistusi tuleks hakata tegema struktuurifondide programmperioodi lõpuks kui eelarve maht kahaneb.

Taavi Aas tõi välja, et see aasta on saavutatud kokkulepe kuigi mõned teemad jäävad üles.

Kaie Küngas märkis, et uuendatud tabelis on lisandunud kultuuri valdkonna eelarve. Rahvaraamatukogude teavikute soetamise toetuse maht ei muutu, toetused KOV kultuuriasutustele on veidi kasvanud.

Jaak Aab vastas haridusvaldkonna osas, et kaalumisel on ka õpetajate palgatoetuse üleandmine omavalitsustele. Sellisel juhul on ka küsimus, kes on läbirääkimistel tööandja esindajaks.

Ott Kasuri küsis, kas õpilaste arvu numbrid võiks varem kinnitada, sest EHISes on andmed olemas. Puudub vajadus neid hiljem kinnitada.

Piret Sapp vastas, et esimene väljavõte tehakse küll septembris, kuid novembri kuupäev, mis ka seaduses kehtestati, oli osapoolte kokkulepe (sh omavalitsusliidud), sest lapsed liiguvad. Kui omavalitsused leiavad, et andmeid saaks kiiremini, võime teema uuesti tõstatada.

Kalev Härk pakkus, et omavalitsusliitude poolt ei tohiks kuupäeva varasemaks tõstmisel vastuolusid olla. Küll aga on ettepanek, et riigi plaanid oleks omavalitsustele võimalikult varakult teada, et omavalitsused jõuaksid reageerida.

Angelika Kallakmaa tõstatas riiklikesse andmekogudesse andmete esitamisega seotud tegevustega kaasnevate kulude katmise probleemi. Tegemist on riikliku ülesandega ning seda seisukohta on väljendanud ka Riigikontroll. Riigikontroll on märkinud, et kuna tegemist on riikliku ülesandega, siis tuleks iga andmekogu tasemel omavalitsustega rahastamises kokku leppida ja metoodika välja töötada. Samuti peaks see olema iga-aastaste eelarve läbirääkimiste subjektiks

Sulev Liivik märkis, et omavalitsused koguvad andmeid nagunii enda elanike kohta ning lisaks on riik taganud infosüsteemid, mida ka omavalitsused saavad kasutada.

Jüri Võigemast pakkus, et teemat võiks eraldi ja täpsemalt arutada. Maade hindamise ja maksustamise teemaga tuleb samuti edasi minna.

Jaak Aab võttis kokku, et registrite teemal sõnastame lõpp-protokollis vajaduse edasi arutada. Teema tuleks tõstatada iga valdkonna töörühmas ja rääkida läbi vastava valdkonna spetsiifiliselt.

Angelika Kallakmaa tõstatas, et omavalitsused tunnevad endiselt vajadust elamumajanduse töörühma loomiseks. Kuna elamumajandusega seonduv seob mitut ministeeriumi, siis see oleks võimalus luua koostöötasand ja arutada erinevaid seotud teemasid komplekselt.

Kalev Härk lisas, et elamumajanduses on vaja lahendada juriidilised küsimused, mis on seotud eraomandis olevate probleemsete hoonete või eluruumidega.

Jaak Aab tõi välja, et hetkel on väga aktuaalne loobutud korterite teema, mida riik püüab lahendada. Võtame ka esitatud ettepanekud arvesse.

Kalev Härk tegi ettepaneku saata omavalitsustele pensionitelt laekuva tulumaksu andmestik.

Sulev Liivik saadab andmestiku.

2. Täiendavad küsimused.

Jaak Aab
tõi välja, et allkirjastame lõpp-protokolli e-kirja teel, eelarve on valitsuses kinnitamisel 27. septembril ja seejärel esitatakse Riigikogule.

Jaak Aab
tänas koosolekul osalejaid nende tehtud töö eest ja lõpetas koosoleku.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaak Aab
valitsuskomisjoni esimees

13.10.2017

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit