Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2017 Brüssel


29. mai - 02. juuni 2017 a nr. 15
Print

Nädalakiri 15/2017

1. Euroopa Roheline Nädal 29.05. – 02.06.2017

2. Regioonide Komitee loodusvarade komisjoni NAT koosolek 1. juunil 2017

Arutelul olid järgmised arvamused:

a.)Rahvusvaheliste ookeanide majandamine: meie ookeanide tulevikku hõlmav kava. Arutelu ja vastuvõtmine. Raportöör Anthony Gerard Buchanan (UK/EA)

b.) ELi strateegia ehitiste ja taristu maavärinakindluse suurendamiseks. Arutelu ja vastuvõtmine. Raportöör Vito Santarsievo (IT/PES)

c.) Ühise põllumajanduspoliitika tulevik pärast 2020. aastat. Arutelu ja vastuvõtmine. Raportöör Guillaume Cros (FR/PES)

d.) Atlandi ookeani piirkonna merestrateegia tegevuskava. Aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu tagamine. Arvamustevahetus. Raportöör Jerry Lundy (IE/ALDE)

3. Brüsseli Majandusfoorum 2017 http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2017/

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Roheline nädal 29. mai kuni 2. juuni 2017

Roheline Nädal on Euroopas igal aastal toimuvate keskkonnaalaste ürituste seas suurim. Sel aastal on Roheline Nädal pühendatud rohelistele töökohtadele.  Brüsselis ning kõikjal Euroopas toimuvatel üritustel on tähelepanu keskpunktis uuenduslikud rohelised oskused, mida on vaja ringmajanduse käivitamiseks.

https://www.eugreenweek.eu/i-support-green-jobs  

Keskkonnasäästlik majandus toob rohelised töökohad. Tööhõive keskkonnasäästliku majanduse sektoris on alates 2000. aastast kasvanud 20 %. Paljudes majandusharudes on mõistetud, et ressursi- ja energiatõhususe, taastuvenergia, veemajanduse ja jäätmehooldusega seotud investeeringud säästavad raha, need vähendavad sõltuvust primaarsest toorainest ja impordist.

Euroopa on võtnud endale suuri kohustusi, et võidelda kliimamuutusega, kuid meie energeetikasüsteemi muutmine vähese CO2-heitega süsteemiks ei ole lihtne. Detsentraliseeritud taastuvenergiasüsteemi loomiseks on vaja suuri investeeringuid. Taastuvenergia tehnoloogia alal Euroopa konkurentsivõime säilitamiseks on vaja investeerida ka tööjõu oskustesse.

https://www.eugreenweek.eu/

 

2 c) Regioonide Komitee tervitab Euroopa Komisjoni lähenemist kaasata Euroopa Regioonide Komitee 2020. aasta järgse ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevikuanalüüsi. Komitee märgib, et põllumajandus, toiduainete valdkond ja maapiirkonnad seisavad silmitsi suurte väljakutsetega, mistõttu on vaja ühist põllumajanduspoliitikat põhjalikult reformida. Komitee           nõuab, et ÜPP muudetaks ÕIGLASEKS, KESTLIKUKS JA SOLIDAARSEKS põllumajandus- ja toidupoliitikaks, mis teenib põllumajandustootjate, piirkondade ja kodanike huve.

Regioonide Komitee soovitab struktureerida Euroopa tulevase, 2020. aasta järgse põllumajanduspoliitika ja toidupoliitika järgmiste eesmärkide ümber:

 1. a) arendada välja säästev ja jõukas põllumajandus, mis põhineb maapiirkondade mitmekesisusel;
 2. b) tagada Euroopas elavate inimeste toiduga kindlustatus;
 3. c) pakkuda tervislikku, toitvat, mitmekesist ja kvaliteetset toitu, mis pärineb esmajoones elanikele lähedal asuvatest piirkondadest (ringmajandus);
 4. d) tagada põllumajandustootjatele õiglase ja piisavalt stabiilse sissetuleku tingimused;
 5. e) tagada võimalikult suure hulga põllumajanduslike majapidamiste taastamine, kuna nemad kindlustavad maapiirkondade dünaamilisuse;
 6. f) mitte destabiliseerida kolmandate riikide põllumajandust;
 7. g) suunata kõik põllumajandustootmise viisid tavade poole, milles arvestatakse põllumajandustootjate ja tarbijate tervisega, austakse keskkonda ja mullastikku, soodustatakse looduslike ja põllumajanduslike liikide bioloogilist mitmekesisust ja vähendatakse kliima soojenemist;
 8. h) jaotada ühise põllumajandus- ja toidupoliitika (ÜPTP) avaliku sektori vahendeid põllumajanduslike majapidamiste ja liikmesriikide vahel õiglasemalt;
 9. i) edendada kõigi maapiirkondade majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast arengut;

Regioonide Komitee soovib, et ÜPP eelarve protsentuaalne osakaal ELi eelarves jääks samaks, ent seda kasutataks tõhusamalt. Komitee nõuab, et Euroopa Komisjon hindaks üksikasjalikult praeguse ÜPP tulemusi nende ELi aluslepingutes seatud eesmärkide kohaldamisel, mis puudutavad põllumajandustulu ja turgude stabiliseerimist.

Komitee soovitab võidelda põllumajandushindade volatiilsuse vastu, pakkuda põllumajandustootjatele turupõhiseid sissetulekuvõimalusi ja muuta toiduainete tarneahel õiglasemaks. Komitee kutsub ELi üles kasutama kogu oma mõju maailma suurima toiduainete importija ja eksportijana selleks, et muuta rahvusvahelisi põllumajandustoodetega kauplemise eeskirju (1994) eesmärgiga saavutada kaubandussuhetes suurem õiglus ja solidaarsus.

Komitee soovitab ELil reguleerida oma põllumajandusturge, et vältida struktuurseid puudujääke või ülejääke ning stabiliseerida põllumajandushinnad tasemele, mis võimaldab Rooma lepinguga kooskõlas olevaid põllumajandustulusid ning teeb ettepaneku luua iga-aastased ettevaatussäästud, mis kantakse igal aastal edasi, kui neid täiel määral ära ei kasutata.

Komitee nõuab, et EL asendaks kahepoolsed vabakaubanduslepingud ja majanduspartnerlused kolmandate riikidega tõeliste koostöölepingutega, millega kaasnevad piisavad vahendid ja milles on prioriteetsel kohal põllumajanduslik pereettevõtlus, mis on suunatud eeskätt kohalikele ja piirkondlikele turgudele ning lühikestele tarneahelatele.    Komitee kutsub üles vaatama läbi Euroopa õiguse riigihanke lepingute sõlmimise kohta ühistoitlustuse valdkonnas, lisades klausli toiduainete tarne kohalikkuse kohta, et edendada kohalikku toitu, mahepõllumajanduslike toodete kohalikku turgu ja väikesemahulist töötlemist, mis pakuks maapiirkonnas töökohti.

Regioonide Komitee nõuab ELi ühtsel turul ülalt alla maksualast ja sotsiaalset ühtlustamist, kuna ilma selleta on põllumajandustootmises ja põllumajandustoodete töötlemisel tõsised konkurentsimoonutused vältimatud, minnes vastuollu ELi ühtekuuluvuse eesmärgiga.

Regioonide Komitee nõuab, et ELi eelarvest ja Euroopa Investeerimispanga põllumajanduse ja maaelu valdkonna eelarvest rahastatavad teadusuuringud oleksid suunatud eeskätt alljärgnevale:

 1. a) kvaliteetsed ja keskkonnahoidlikud tootmisviisid; agroökoloogia;
 2. b) degradeerunud põllumajandusmulla viljakuse ja bioloogilise mitmekesisuse taastamine;
 3. c) maapiirkondade sotsiaalne innovatsioon: kohalikest avalikest teenustest põllumajandustootmise viisideni; põllumajandustoodete väikesemahuline töötlemine ja kohalik turustamine;
 4. d) tehniline innovatsioon, mis suurendab põllumajanduslike majapidamiste sõltumatust ja vastupidavust;
 5. e) metsade säästev majandamine;
 6. f) põllumajandustavad, millega võidelda kliimamuutuse vastu;

 

Regioonide Komitee nõuab, et hektari kohta makstavate otsetoetuste asemel võetaks kasutusele põllumajandustöötajatel – mõeldakse otse põllumajanduslikus majapidamises töötavat inimest – põhinevad ülemmääraga otsetoetused selleks, et:

 1. hoida ja arendada põllumajandust agroklimaatiliselt ebasoodsate tingimustega piirkondades, eeskätt mägipiirkondades, kus on suuremad tootmiskulud;
 2. b. toetada väikesi põllumajanduslikke majapidamisi, kelle tootmismaht on liiga väike selleks, et saada piisavat põllumajandustulu, kuid kes on olulised maapiirkondade elavdamisel;
 3. toetada noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamist;
 4. toetada kõigis piirkondades järkjärgulist, kuid kohustuslikku üleminekut tootmisviisidele, mis on vastupidavamad, sõltumatumad, vähemate sisenditega, ilma keemiliste pestitsiidideta ning mis vähendavad kliima soojenemist, soodustavad bioloogilist mitmekesisust ja austavad loomade heaolu;
 5. toetada mahepõllumajanduse arengut;
 6. edendada põllumajandust suure keskkonnaväärtusega piirkondades;
 7. toetada kvaliteetsete ja suure lisandväärtusega piirkondlike tarneahelate arendamist;

 

 1. Brüsseli Majandusfoorumil 1. juunil olid arutlusel järgmised teemad: kasvava ebavõrdsusega võitlemine, migratsiooniga seotud väljakutsed ning võimalused, integratsioon, tugevam ühtekuuluvus, ELi majanduse tulevik. Esinesid Prantsuse keskpanga juht François Villeroy de Galhau, miljärdär George Soros, Soome endine peaminister Alexander Stubb, Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis, Euroopa Komisjoni volinik Pierre Moscovici jt.

Alexander Stubb: “Kui me anname Euroopa tasandil liiga palju lubadusi, siis me muutume populistideks. Me ei saa luua ettekujutust, et Brüssel suudab hoolitseda kõige eest,» lisas Alexander Stubb. Euroopa tulevikust rääkides ütles Al.Stubb: “ELi seaduaandjad ei mõista, mida tähendab neljas tööstusrevolutsioon. See muudab meie elu täielikult – miski ei saa olema endine, ei meie töös ega igapäevaelus.”

George Soros: “Ühendkuningriik - see on parlamentaarne demokraatia,  järgmine parlament Ühendkuningriigis võib hääletada taasühinemise poolt ELiga! Viie aasta pärast ei ole EL enam see, mis ta on täna ja kui muutused on positiivsed, on kõik võimalik.”

George Sorosi kõnet saab lugeda siit: http://ec.europa.eu/economy_finance/bef2017/media/speech/2-soros-bef_en.pdf

Volinik Moscovici kõnet saab lugeda siit : http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-1509_en.htm

Valdis Dombrovskise kõne siin: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-1504_en.htm

 

Lugupidamisega

Tiiu Madal

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis

Tel 5040257

 

 

 20.06.2017

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit