Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
  2005 läbirääkimised
  2004 läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised > 2018 läbirääkimised


Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste koosoleku PROTOKOLL nr 1
Print

Protokoll .pdf failina


Rahandusministeerium, 04.04.2017
Kell 09.00-11.00

Juhatas: Mihhail Korb, riigihalduse minister

Osalesid:
Hille Ilves (ELL),
Angelika Kallakmaa (ELL),
Diana Kalvik (Sotsiaalministeerium),
Ott Kasuri (EMOL),
Merju Künnapuu (Kultuuriministeerium),
Sulev Liivik (Rahandusministeerium),
Priit Lomp (EMOL),
Märt Moll (EMOL),
Paavo Nõgene (Kultuuriministeerium),
Piret Sapp (Haridus- ja Teadusministeerium),
Ain Tatter (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium),
Väino Tõemets (Rahandusministeerium),
Jüri Võigemast (ELL)

Protokollis:
Kaie Küngas (Rahandusministeerium)

Päevakord:
1. Riigi eelarvestrateegia 2018-2021 vaheprotokolli arutelu.
Valitsuskomisjoni esimees Mihhail Korb tervitas koosolekul osalejaid ning andis ülevaate riigieelarve strateegia läbirääkimiste seisust. Riik on reformide käigus andmas omavalitsustele juurde ülesandeid koos rahastusega. Riigi eelarvestrateegia koostamisel on esitatud taotlus kohalike omavalitsuste tulubaasi suurendamiseks mahus täiendavalt 30 mln eurot.

1. Riigi eelarvestrateegia 2018-2021 vaheprotokolli arutelu.
Jüri Võigemast rõhutas, et Omavalitsusliitude Koostöökogu soov on, et koalitsioonilepingus kokkulepitu oleks kajastatud ka riigi eelarvestrateegias. Juunikuuks oodatakse tagasisidet detailsematele ettepanekutele ning uuendatud ülevaadet juunikuu seisuga.

Angelika Kallakmaa küsis, kuidas on võimalik, et tabel 1 kohaselt omavalitsuste tulud kasvavad 2017.aastal 10,37%, kuid KOV eelarve tulud (% valitsussektori tuludest) langeb 15,55%-le.

Sulev Liivik selgitas, et kuna kevadist majandusprognoosi ei ole avaldatud, siis saadetud eelnõus esitatud tabelid ja joonised kindlasti muutuvad ning hetkel ei saa neid numbreid kinnitada. Esitatud on eelmise RESi seis. Vaatame üle ja saadame uuemad andmed, samuti lisandub ka koalitsioonileppes kokkulepitu.

Angelika Kallakmaa küsis, kuidas saavutatakse õpetajate palgatõus kui vahendite kogumaht prognoosis väheneb.

Piret Sapp selgitas, et haridustoetuse summa muutub ja KOVidele eraldatav summa võib väheneda lähtudes õpilaste liikumisest omavalitsuste koolidest loodavatesse riigigümnaasiumidesse ja erakoolidesse. Täpsustused eelarve osas olenevad KOV koolide õpilaste arvust EHISes 10. novembri 2017 seisuga ja haridustoetuse kasvust, mis selgub riigieelarve menetlemisel.

Sulev Liivik selgitas, et läbirääkimiste protokoll allkirjastatakse valitsuse esmaste arutelude järgselt, peale 20. aprilli. Selleks ajaks on ka eelarve summad selged. Andis ülevaate esitatud tulubaasi tõstmise ja maamaksu kompenseerimise taotlustest.

Märt Moll soovis teada, kumb ministeerium hakkab edaspidi KOVidele teehoiuvahendeid juurde taotlema.

Sulev Liivik vastas, et järgmiseks aasta riigi eelarvestrateegia koostamise eelselt lepitakse kokku, kumb ministeerium vastava taotluse edaspidi esitab.

Jüri Võigemast soovis teada, kas teehoiukava sisaldab ka kohalike omavalitsuste teede temaatikat?

Ain Tatter vastas, et teehoiukava puudutab riigi teid. Teede inventeerimise projekt lõppeb kahjuks tähtajast hiljem, valmib aasta lõpus. Inventeerimisprojekti käigus valmiva ülevaate käigus saab info üldisest teede investeerimisvajadusest.

Jüri Võigemast rõhutas, et on vaja selgeks saada ja kinnitada, kumb ministeerium taotleb järgnevatel aastatel KOVidele teehoiuks vahendeid ja kumb on antud küsimuses omavalitsustele partneriks.

Diana Kalvik tõi välja, et koalitsioonilepinguga on sotsiaalvaldkonnas järgnevateks aastateks plaanitud eraldada täiendavaid vahendeid matusetoetuseks 4 mln ja omaste hooldamiseks 9,4 mln eurot, toimetulekutoetuse vahendite suurendamiseks 5 mln eurot. Kokku 18 mln täiendavaid vahendeid(1). Omaste hoolduse osas oodatakse vahendite jaotuse osas rakkerühma ettepanekuid. Matusetoetuse osas on regulatsioon ettevalmistamisel. Toimetulekutoetus ühildatakse vajaduspõhise peretoetusega ja valitsusele esitatakse memorandum meetmete osas, kuidas elanikke tööle aidata, et väheneks vajadus toetuste osas. Sotsiaalministeerium on esitanud RESi lisataotluse 6,6 mln sotsiaalkaitse valdkonnas ja 6 mln terviseedenduse valdkonnas.

Angelika Kallakmaa soovis teada, kas sotsiaalhoolekande seaduse muudatust menetletakse maavalitsuste reformi eelnõust eraldi.

Diana Kalvik kinnitas, et asendushoolduse regulatsiooni muudatust menetletakse eraldi iseseisva eelnõuna paralleelselt.

Jüri Võigemast soovis enam detailseid arutelusid ülesannete üleandmisest omavalitsustele, et arutada läbi, millised on ootused omavalitsustele ja mis mahus vahendeid ülesannete täitmiseks kaasa antakse.

Paavo Nõgene tõi välja, et ujumise algõppe vahendid suurenevad, järgmisest aastast on see hetkel planeeritud 1,2 mln eurot. Alates sügisest eraldatakse ka huvitegevuse ja huvihariduse toetuse vahendid, mida rakendab Haridus-ja Teadusministeerium. Treenerite toetuseks eraldatud vahendid kasvasid käesoleval aastal ning on planeeritakse vahendite olemasolul tõsta vahendite kogusummat ka järgmisel aastal, sama protsendi ulatuses mille võrra suureneb riigilt palka saavate kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumtasu. Kõik eelnev eeldusel, et summad riigieelarve strateegias kinnitatakse. Omavahelisi arutelusid jätkatakse

Tallinna Loomaaia võimaliku täiendava rahastuse teemal. Näide riigi ja Tallinna heast koostööst on Kalevi staadion, mida finantseeritakse kahasse. Kultuuriministeeriumi on esitanud lisataotluse Tallinna Lauluväljaku laulukaare puitlaudise vahetuse toetamiseks, samuti võrdselt riigi ja linna poolt.

Piret Sapp võttis kokku, et hariduse valdkonnas eraldatakse omavalitsustele koalitsioonileppe kohaselt täiendavad vahendid. Eraldi teemana arutelul HEV koolide võimalik üleandmine, mille osas alustatakse omavalitsustega läbirääkimisi konkreetsete koolide osas. Seda infot saadetud tabelites hetkel ei kajastu.

Märt Moll tegi ettepaneku suunata koolieelsete lasteasutuste õpetajate palgatõusu motiveerimise toetus omavalitsuste tulubaasi, tagamaks, et tegemist ei oleks ajutiste vahenditega.

Piret Sapp vastas, et pikema ajaperioodi jooksul on plaan vastavad vahendid tulubaasi ümber tõsta. Samas soovitakse hetkel riigi poolt tagada, et palgakasv toimuks.

Märt Moll tõstatas, et võiks kokku leppida kindla kuupäeva omavalitsusliitude ettepaneku esitamiseks.

Osalejad tõid välja, et kehtiva töökorra kohaselt on tähtaeg 15. jaanuaril ning antud kuupäevast tuleks ka edaspidi lähtuda.

Kokkulepe, et rahandusministeerium edastab täpsemad numbrid ning osapooled allkirjastavad vaheprotokolli riigi eelarvestrateegia 2018-2021 osas tõenäoliselt nädalal 24-28. aprill.

2. Täiendavad küsimused.

Jüri Võigemast
pakkus, et tuleks ka arutada, kas ja millised ülesanded antakse reformi käigus üle üleriigilisele omavalitsusliidule.

Mihhail Korb tänas koosolekul osalejaid nende läbitehtud töö eest ja lõpetas koosoleku.


(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Korb
valitsuskomisjoni esimees

(1) VV otsustas koosoleku järgselt vähendada KOV toetusfondis olevat hoolduskoormuse eelarvet, nähes hoolduskoormuseks ette 5,4 mln eurot. Vastavalt vähenes ka täiendavate vahendite kogusumma 14,4 mln euroni.

02.05.2017

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit