Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
  2005 läbirääkimised
  2004 läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised > 2018 läbirääkimised


Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekud riigi eelarvestrateegia dokumenti aastateks 2018-2021
Print

.pdf fail

Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni läbirääkimiste põhieesmärgiks on kohalikele omavalitsustele stabiilse, seadustele ning Euroopa kohaliku omavalitsuse hartale põhineva tulubaasi kindlustamine.
Kohalike omavalitsuste eelarvetesse laekuvad tulud peavad tagama kohalikule omavalitsusele seadustega ja seaduste alusel pandud ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid ning võimaldama kohalikuks arenguks vajalikud investeeringud ja omavalitsuste jätkusuutliku arengu.

Tulenevalt ülaltoodust teeb Omavalitsusliitude Koostöökogu  järgmised ettepanekud.

I Kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamine 

Ettepanek 1  Taastada 2009 aastani kehtinud omavalitsuste ülesanded spordi ja noorsootöö valdkonnas, selleks taastada kohalikele omavalitsustele ülekantava tulumaksumäär   majanduslanguse eelse perioodi tasemele arvestades ka maamaksuvabastuste kompenseerimise eesmärgil tulumaksu eraldamise määra tõstmist 0,2 protsendipunkti võrra.


2016 oodatav

2017 EA

2018

kava

2019

kava

2020 kava

2021

kava

 

 

 

 

 

 

 

Tulumaksu %

11,6

11,6

12,13

12,13

12,13

12,13

Tulumaks

(milj. €)

 

 910

  952

 1011

 1064

1118

 1174

Kasv võrreldes eelmise aastaga

 

+ 42

+ 105

+ 55

+57

+ 58

-majanduse   

  kasvu arvel

 

+ 42

+ 59

+ 53

+  54

+  56

maksu muudatuse arvel

 

 

+ 46

+ 2

+ 3

+2

2016. aasta riigieelarve kohaselt oli kohalikel omavalitsustel kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 sätestatud ülesannete täitmiseks riiklikest maksudest ja riigieelarve eraldistest  tulubaasi ühtlustamiseks laekuvaid vahendeid  140,8 miljonit eurot ehk  13% enam kui 2008. aastal. Seevastu riigieelarve maksulised tulud (ilma sotskindlustusmakseteta ja muude edasiantavate tuludeta) kasvasid 2016. aastal võrreldes kriisieelse 2007. aastaga 1160 miljoni euro ehk 45 %, mis tähendab seda, et kohaliku elu korraldamiseks mõeldud rahaliste vahendite kasv on 4 korda aeglasem kui keskvalitsuse korraldatavas tegevusvaldkonnas. Samal ajal riiklike maksude (käibemaks, aktsiisid) tõusuga on suurendatud teadlikult ka omavalitsuste kulu mis on mõjutanud oluliselt kohalike omavalitsuste põhiteenuste osutamist ja teenuste kvaliteeti.

Ettepanek 2. Taastada tasandusfond 2009 aasta alguse tasemel proportsionaalselt ja ajaliselt sarnaselt tulumaksu taastamisega.

 

2017 EA

2018

kava

2019

kava

2020

 kava

2021

kava

 

 

 

 

 

 

Tasandusfond (TaF)- €

76 409 187

91 409 000

102 499 000

102 499 000

102 499 000

2009 a. tulude taastamiseks

kasv -€

 

10 000 000

11 090 844

 

 

TaF regionaalkomponendi rakendamine

 

5 000 000

 

 

 

Kasv %%

 

19,6 %

12,1 %

 

 

Kasv €

 

15 000 000

12 100 000

 

 

Kaevandamisõiguse tasude muutmisega seotud tulude tasandamine ja selle kaudu tasandusfondi suurenemine ei ole ettepanekus kajastatud, kuid millega peab arvestama 2017-2021 aastal keskkonnatasude seaduse rakendamise käigus

Kohalike eelarvete tasakaalus hoidmiseks on vajalik ka tasandusfondi taastamine

2009 aasta alguse tasemel proportsionaalselt ja ajaliselt sarnaselt tulumaksu taastamisega

Ettepanek 3. Seoses maavalitsuste likvideerimisega ja osade maavalitsuse ülesannete üleandmisega kohalikele omavalitsustele näha riigieelarve strateegias ette täiendavalt  nende ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid.

II Eraldised kohalike teede hoiuks

Ettepanek 4.  Suurendada ka kohalike teede hoiuks eraldavate vahendite mahtu.


2017 EA

2018

kava

2019 kava

2020 kava

2021

kava

Eraldis kohalike teede hoiuks (toetusfondis)

( €)

 

29 312 500

 

40 456 074

 

42 478 878

 

44 602 822

 

45 494 878

Kasv võrreldes eelmise aastaga

 

 

+11 143 574

+2 022 804

+2 123 944

+892 056

Kohalikud teed moodustavad Eesti teedest 40,6 protsenti. Kriisieelsel 2008. aastal eraldati kohalike teede hoiuks  riigieelarvest 40 456 074 €, mida järgnevatel aastatel vähendati oluliselt. Taotleme teehoiuks eraldatavate vahendite  2008. aasta taseme taastamist ja selle edasist suurendamist proportsionaalselt riigiteedele teehoiukavas kavandatud mahtude kasvule.

III Muud

Ettepanek 5.  Lisaks eeltoodule näha RES 2018-2021 ette eraldada kohalikele omavalitsustele  Eesti Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu valitsusliidu programmis kavandatud  vahendid, sealhulgas

 

Eraldised kohalikele omavalitsustele – (mln €)

2017

2018

2019

2020

Lasteaia õpetajate palgatõusu motiveerimise programm

 

4

 

15

 

20

 

21

Koolide tugiteenuste täiendav rahastus

 

 

6

 

6

 

6

Maakonna ühistranspordi täiendav dotatsioon

 

 

21

 

21

 

21

Matusetoetus

 

4

4

4

* jne. kavandatud vahendid

 

 

 

 

 

10.03.2017


29.03.2017

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit