Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2016 Brüssel


24.-28. oktoober 2016 a nr. 22
Print

Nädalakiri nr 22/2016

1.    Aruanne Euroopa linnade olukorrast 2016, esitlus Regioonide Komitees 24. okt
2.    Programmi Creative Europe (2014 - 2020) konverents 27. okt
3.    Regioonide Komitee tasuta e-õppe kursus, 31.10 kuni 09.12.2016

1.    Aruanne Euroopa linnade olukorrast 2016, esitlus Regioonide Komitees 24. oktoobril

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/cities-report  

Aruandest nähtub, kuidas Euroopa linnade karakteristikud suudavad toetada ELi prioriteete -  majanduskasvu, töökohtade loomist, migratsiooniga toimetulekut ja kliimameetmete rakendamist. Linnad juurutavad uuendusi, integreerivad erineva taustaga inimesi ja vähendavad elanikkonna jalajälge meie planeedile.

Lewis Dijkstra, Euroopa Komisjoni Regionaalse ja linnapoliitika peadirektoraadist (majandusanalüüsi üksuse asedirektor), nimetas esitluses aruande peamised eesmärgid:
-    aidata ELi linnade tegevuskaval keskenduda partnerlussuhetes sellistele tähtsatele teemadele nagu   õhukvaliteet, elamumajandus, migratsioon ja vaesus

-    toetada uut linnade tegevuskava linnade jätkusuutliku arengu jälgimisega

-    hõlbustada linnapeadel linnade võrdlemist ja üksteiselt õppimist (Euroopas ja ülemaailmselt)

Euroopa linnades on elanike tihedus 2 korda suurem kui Põhja-Ameerikas, aga 2 korda väiksem kui Aasias. Samas on Euroopa linnade elanike tihedus piisav, et korraldada seal ühistransporti. EL ja OECD valmistavad koos ette uut linna definitsiooni.

Demograafilistest muutustest: linnades on elanike arv suurenenud, eriti migratsiooni tõttu. Linnastumine on aga 1960. aastast alates üldiselt aeglustunud. 1990.-ndatel tunnistasid 40% linnadest elanikkonna vähenemist, 2000.-ndatel langes see protsent 30-ni. Tööealine elanikkond liigub linnadesse, otsides tööd ja haridustee jätkamise võimalusi. Samal ajal vanemad inimesed, vanuses 65+, kolivad linnast maale. Kõige suurem elanike arvu kasv on pealinnades, samuti elab seal rohkem tööealisi ja välismaal sündinud inimesi.

Majandusareng: Linnad toetavad tootlikkust – seal on rohkem kõrgema haridusega inimesi ja rohkem tugevaid ettevõtteid, tööpuudust on linnades vähem, teenuste kättesaadavus ja side paremad. Madalama sissetulekuga linnad jõuavad edukamatele järele, kuid kaotavad töökohti. Keskmise ja kõrgema sissetulekuga linnad  jäävad majandusarengus tahapoole ja väga kõrge sissetulekuga linnad on majandusarengus teistest ees.

Haridus, tööhõive ja vaesus: Majanduskriis on aidanud kaasa edasiminekule haridusnäitajate osas, kuid suurendanud tööpuudust ja elanike vaesust.
Linnad liiguvad 2020. aastaks seatud eesmärkide täitmise suunas, kuid tööhõivenäitajad on ikka veel  alla kriisieelset taset, vaesus kasvanud (suurem kui enne kriisi). Elamispind linnades on kallis, korterid väikesed ja ülerahvastatud.

Mobiilsus linnades: Heitgaaside vähendamise eesmärk on seotud ühistranspordi teemaga. Paljud linnad on suutnud vähendada autode kasutamist.   Liiklusturvalisus on kõrge enamuses ELi linnades, kuid paljudes on võimalik seda veel parandada. Et jõuda heitmete vähendamise eesmärkide täitmiseni, tuleb tõenäoliselt autode kasutamist veelgi vähendada. Seda saab teha parandades ühistranspordi kiirust ja sagedust, luues paremad tingimused jalgratturitele ja jalakäijatele ning tõstes parkimistasusid kesklinnas.

Linnaline elukeskkond ja kliimamuutustega kohanemine: Rohkem kui 300 linna on pühendumusega vähendamas  heitgaase.

Linnade valitsemine: Edukatel linnadel on piisavalt autonoomiat ja rahalisi ressursse ning nad suudavad elu linnades korraldada.  Samal ajal vähenesid kriisi tõttu kohaliku tasandi investeeringud. Jätkuvalt halvavad korruptsioon ja ebaefektiivsed avalikud teenused mitmete linnade arengut.

Kokkuvõtteks: Üldiselt on Euroopa linnade areng märkimisväärne. Linnad liiguvad jõudsasti ELi majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaalaste eesmärkide täitmise suunas, kuid peavad oma jõudlust siiski suurendama. Linnad vajavad kindlakäelist juhtimist ja küllaldast finantseerimist ning autonoomiat.

See aruanne koostati toetamaks ELi linnade tegevuskava ja uut vastuvõetud ülemaailmset linnade tegevuskava. Aruanne valmis Euroopa Komisjoni (DG Regi) ja  ÜRO Habitat (UN Human Settlements Programme) meeskonna koostööna.

2.    Programmi Creative Europe (2014 - 2020) konverents tõi 27. oktoobril Brüsselisse projektide koordinaatorid, kunstnikud, loominguga tegelevad inimesed ja kultuuritöö organisaatorid kõikidest ELi liikmesriikidest, et vahetada uue programmiga seonduvalt esimesi kogemusi. Peaaegu kolm aastat on programm Creative Europe (2014 - 2020) projekte rahastanud ja juba saab esimestest projektidest kokkuvõtteid teha: mis on tehtud, mida on õpitud, mis on teoksil ja mida on saavutatud. Konverents oli kui illustratsioon sellest, kuidas ELi kultuuripoliitika saab reaalsuseks läbi loomingu - rahvusüleste partnerlussuhete ja kohalike inimeste abil. Projektide koordinaatorid tutvustasid projekte, rääkisid innustunult tulemustest, kogemustest ja väljakutsetest, samuti tulevikuplaanidest.

Et lugeda projektide kirjeldusi, vaadata nende videotutvustusi ja jälgida kogu konverentsi  videosalvestust, ava järgmine link:
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/showcase-conference  

European Opera Digital Project - üks väga huvitav projekt, mida konverentsil tutvustati. Projekt pakub publikule ainulaadse võimaluse tutvuda Euroopa ooperimaailmaga veebis:
Vt www.theoperaplatform.eu

Platvormil saab jälgida ooperietenduste otseülekandeid, samuti ooperite video-salvestusi, subtiitrid kuues keeles. Lisaks etendustele on saadaval ajaloolist informatsiooni, fotosid ning intervjuusid kunstnikega. Projektikoordinaator on Opera Europe (BE), professionaalne ooperimajade ja -festivalide korraldajate liit, kes on projektiga toonud kokku 15 ooperiteatrit  12-st riigist. Parimaks saavutuseks peavad projektijuhid ooperiteatrite valmisolekut jagada oma etendusi Internetis. Platvorm hakkas tööle 2015. aasta mais ja on sellest ajast saadik nautinud suurt ülemaailmset populaarsust (2016. a augustiks oli loendatud 1,65 miljonit vaatamist). Platvorm on hea võimalus koolidele, samuti inimestele, kes logistilistel või majanduslikel põhjustel teatrimajja kohale minna ei saa.

2018 - Euroopa kultuuripärandi aasta
Euroopa Komisjon on teinud ettepaneku kuulutada 2018. aasta Euroopa kultuuripärandi aastaks. Lõplik otsus tehakse Europarlamendi ning Euroopa Liidu Nõukogu poolt. Kultuuripärand on palju enam kui lihtsalt ajalugu, see on meie tuleviku võti. Euroopa kultuuripärandi aasta annab võimaluse suurendada inimeste teadlikkust kultuuripärandi sotsiaalsest ja majanduslikust tähtsusest ning tõsta Euroopa kultuurisektori taset.

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/20160830-proposal-european-year-cultural-heritage_en

3.    Regioonide Komitee e-õppe kursus

Regioonide Komitee korraldusel algab 31.oktoobril Internetis avatud e-õppe kursus (MOOC): ELi eelarve ning vahendid piirkondadele ja linnadele (EU Budget and Funding for Regions and Cities). Kursus aitab kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel orienteeruda ELi poliitikakujundamises ning annab teadmisi ELI fondidest ja eelarvest. Kursus kestab 9. detsembrini 2016. Kursuslased, kes on täitnud vähemalt 80 % kursuse mahust, saavad Internetist alla laadida tunnistuse.

Kursuse on koostanud Euroopa Investeerimispank (EIB), Euroopa Komisjoni regionaal- ja linnapoliitika peadirektoraat (DG REGIO) ning eelarve peadirektoraat (DG BUDG). Kursus koosneb kuuest moodulist, millest igaüks on veebis saadaval üks nädal. E-õppe kursuse loomisele on kaasa aidanud üle 50 sõnavõtja – teadlased, praktikud, ELi ametnikud ning kohalike omavalitsuste esindajad. Kursuse materjalid on veebis saadaval kuni 31. juulini 2017.

Kursusele registreerimine ning lisainformatsioon:
https://www.fun-mooc.fr/courses/CoR/114001/session01/about
või
http://cor.europa.eu/et/events/Pages/CoR-online-MOOC.aspx

Lugupidamisega
Tiiu Madal

Üleriigiliste omavalitsusliitude esindaja Brüsselis
 
   

 

21.11.2016

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit