Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2016 Brüssel


09.-13. mai 2016 nr. 12
Print
E-nädalakiri nr 12/2016

1. Euroopa Päev

2. Kreeka kolmanda abipaketi ülevaatamine 10.mail Brüsselis

3. Europarlamendi täiskoguistung Strasbourg’is 9.-12.mail

4. ELi idapartnerluse konverents CORLEAP Brüsselis 12. mail

5. Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra Stipendiumiprogrammi koostöö   2014 – 2021

6. Euroopa  harta naiste ja meeste võrdõiguslikkuse  kohta kohalikus elus -  10.aastapäev

1.  9.mai -   Euroopa Päev, see päev on pühendatud rahule ja Euroopa ühtsusele.
9.mai on ajaloolise Schumani deklaratsiooni aastapäev. 9. mail 1950, Teise maailmasõja lõppemise viiendal aastapäeval Euroopas, tegi Prantsusmaa välisminister Robert Schuman ettepaneku ühendada Prantsusmaa, Saksamaa ja teiste Euroopa riikide söe- ja terasetootmine ning luua Euroopas uus poliitilise koostöö vorm. Sellega sai alguse Euroopa lõimumine.  Maikuu jooksul tähistatakse Euroopa päeva kõikjal Euroopas. Tallinnas toimusid üritused 7. mail, Brüsselis on Euroopa päeva üritused planeeritud 28. maile.

http://europeday.europa.eu/desktop/en/city/brussels

2. Kreeka kolmas abipakett vaadati Brüsselis üle Eurogrupi kokkusaamisel 10.mail. Arutelul hoiatasid vasaktsentristlikud fraktsioonid, et võlausaldajatel ja Rahvusvahelisel Valuutafondil (IMF) ei tasu Kreeka riigilt nõuda täiendavaid reforme ning pigem tuleb kaaluda võlakoormuse kergendamist. Sotsiaaldemokraatide, vasakpoolsete liitfraktsiooni ja Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsiooniga samal seisukohal oli Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon. Paremtsentristlik Euroopa Rahvapartei rõhutas reformide vajadust.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160504IPR25770/Heated-debate-over-state-of-Greece's-adjustment-programme

3. EP täiskogu istungil olid arutusel järgmised teemad: EUROPOL, ELi sise- ja välispiirid, asüülitaotlemise reform, Türgi viisavabadus, vanemapuhkus jm.

Europarlamendi liikmed kiitsid heaks EUROPOLile lisaõiguste andmise terrorismi ja rahvusvaheliste kuritegudega võitlemisel. See võimaldab EUROPOLil reageerida kiiremini ja luua spetsialiseeritud üksusi, millega kaasneb andmekaitse tugevdamine.

Regulatsioon jõustub 1.mail, 2017. 
Mõningatel juhtudel saab EUROPOL vahetada infot ka erafirmadega, nt Facebook.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160509STO26397/Fight-against-terrorism-Parliament-approves-updated-powers-for-Europol

Selleks et taastada Euroopa Liidu viisavaba tsooni normaalne toimimine, on vaja välispiirid korralikult kindlustada. Sisepiiridel kontrolli sisseseadmine ohustab ELi suurimat saavutust – viisavaba Schengeni ala.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160504IPR25746/Secure-EU-external-borders-to-help-save-Schengen-passport-free-area-urge-MEPs

ELi varjupaigataotlemise süsteem peab põhinema  liikmesriikide vahelisel solidaarsusel, vaid nii on varjupaigataotluste menetlemine efektiivne, ütlevad Europarlamendi liikmed.  Dublini reeglid ei toimi ja EP liikmed nõuavad nende reeglite muutmist.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160504IPR25742/Dublin-rules-MEPs-reiterate-call-for-solidarity-among-EU-member-states

Europarlamendi liikmed väljendasid tõsist muret Türgi suutmatuse pärast ELi ettekirjutusi täita.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160511IPR26802/Visa-liberalisation-for-Turkey-must-not-turn-into-a-sell-out-say-MEPs

Euroopa Parlament rõhutab, et igal ELi kodanikust lapsevanemal peab olema õigus tasuliseks vanemapuhkuseks, olenemata tema soost ning  olenemata töölepingust  või tööandja huvidest. See julgustab mehi võtma vanemapuhkust, ja naised säilitavad karjäärivõimalused.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20160504IPR25779/Parental-leave-MEPs-call-for-common-rules-to-be-better-enforced

4. 12.mail toimus Brüsselis ELi idapartnerluse konverents CORLEAP.

Euroopa Liidu idapartnerluse programm käivitati 2008. aastal ja selle eesmärk on luua tihedamad sidemed kuue naaberriigiga: Armeenia, Aserbaid˛aani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevenega. Selle kava raames peaksid uued vabakaubanduslepingud, järkjärguline viisavabadus ja finantsabi aitama edendada ELi naabruses demokraatiat ja inimõigusi.

Regioonide Komitee on veendunud, et idapartnerluse eesmärke ei ole võimalik saavutada ilma kohalike ja piirkondlike omavalitsuste aktiivse toetuseta. Selle lünga täitmiseks ELi suhetes idanaabritega käivitas Regioonide Komitee idapartnerlusriikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste konverentsi CORLEAP (milles praegu on 36 liiget, neist 18 Regioonide Komitee liikmete seast ja 18 kuuest idapartnerluse riigist).

Seekordse konverentsi teemaks 12.mail oli fiskaalne detsentraliseerimine. Konverentsil keskendusid kõnelejad faktoritele, mis kiirendaksid detsentraliseerimise protsessi, toetaksid informatsioonivahetust kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rahastamisest ja omavalitsuste ees seisvate probleemide lahendamist.

http://cor.europa.eu/en/activities/corleap/Pages/corleap.aspx

Konverentsi juhatas Daniel Popescu,  Ukraina valitsuse nõunik detsentraliseerimise alal, Euroopa Nõukogu Ukraina büroost.

Konverentsil esinesid:
Per Bųdker Andersen, nõunik, Euroopa Regioonide Komitee liige ja CORLEAP juhatuse liige – Taani kogemustest detsentraliseerimisel.

Hr Andresen: „ Taanis on  kohalikel omavalitustel põhiseaduse järgi õigus iseseisvalt oma elu korraldada, riigi järelevalve all. Haldusreform viidi läbi 2007.aastal. 271 kohaliku omavalitsuse ühinemisel tekkis 98 uut omavalitsust, 13 maakonna asemel tekkis 5 regiooni. Enne reformi oli kohaliku omavalitsuse keskmine elanike arv 16 000, peale reformi 55 000. 98 kohalikku omavalitsust on ikkagi liiga palju. Peame veelkord omavalitsusi restruktureerima, kuid me ei tohi üle ratsionaliseerida, ei tohi tekkida demokraatia defitsiiti. Demokraatia jääb alati peamiseks prioriteediks.”

Inglismaal on keskmine elanike arv kohalikus omavalitsuses 140 000, Iirimaal 143 000.
Taani elanikkond vananeb, see ei ole Taani jaoks koorem vaid väljakutse.

Dariusz Wróbel, Opole Lubelskie linnapea, Regioonide Komitee liige ja CORLEAP juhatuse liige – Poola kogemustest detsentraliseerimisel

Oleksandr Slobozhan, Ukraina Linnade Liidu (http://www.auc.org.ua/en) esimene asedirektor - detsentraliseerimisest Ukrainas

CORLEAP konverentsi esitlused saadaval järgmise lingi kaudu.

http://cor.europa.eu/en/events/Pages/CORLEAPmeeting.aspx

Konverentsil juhiti tähelepanu analüüsile Division of Powers, mis annab ülevaate detsentraliseerimise tasemest (institutional and fiscal decentralisation) nii kõikides ELI liikmesriikides kui ka potentsiaalsetes tulevastes liikmesriikides  ning idapartnerlusriikides (ELi liikmesriikide info on navigeeritaval kaardil, teiste riikide info leitav rippmenüü kaudu paremal).

https://portal.cor.europa.eu/divisionpowers/Pages/default.aspx  

Markku Markkula, Regioonide Komitee president ja CORLEAP juhatuse kaasesimees ütles konverentsi lõpetamisel:  „Kolleegide kogemused on meile tähtsad. Need motiveerivad ja innustavad. Oluline on kokkusaamine ja  silmast-silma suhtlemine. Me usume detsentraliseerimisse, detsentraliseerimine parandab valitsemist kõikidel tasanditel. Kuid ilma rahastamiseta kukub detsentraliseerimine läbi. Raha käivitab protsessid.“

5. Island, Liectenstein, Norra ja Euroopa Liit allkirjastasid  Brüsselis  Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) ja Norra stipendiumiprogrammi (Norway Grants) lepingud perioodiks 2014 – 2021. Konsultatsiooniprotsess prioriteetide suhtes algab mai lõpus ja kestab kuus nädalat. Doonorriikide ja soodustatud riikide institutsioonid ja organisatsioonid saavad võimaluse osaleda konsultatsiooniprotsessis. Seejärel alustavad Island, Liechtenstein ja Norra läbirääkimisi  iga soodustatud riigiga eraldi, et leppida kokku eelistatud valdkonnad rahastamiseks. Läbirääkimiste lõpptulemusena allkirjastatakse individuaalsed memorandumid iga riigiga (Memoranda of Understanding).

http://eeagrants.org/News/2016/EEA-and-Norway-Grants-2014-2021-Working-together-for-a-green-competitive-and-inclusive-Europe

6. 12.mail tähistati Euroopa naiste ja meeste võrdõiguslikkuse harta 10. aastapäeva. Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) edastas sel puhul pressiteate teavitamaks, mida on Euroopas 10 aasta jooksul saavutatud, alates harta väljaandmisest Innsbruckis 12.mail 2006. CEMR töötab välja strateegiad, mis aitaksid laiendada harta mõjuulatust ja motiveeriksid Euroopa kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi seadma meeste ja naiste võrdõiguslikkus prioriteediks, mida järgida.

http://www.ccre.org/en/actualites/view/3281

Lugupidamisega,
Tiiu Madal
Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindaja
Telefon Brüsseli büroos +32 221 38 220


17.08.2016

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit