Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
  2018
  2017
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  Regioonide Komitee
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Pressiteated > Regioonide Komitee


EL Regioonide Komitee kiitis heaks Jaadla arvamuse ’ELi keskkonnaõigus: aruandluse ja nõuetelevastavuse parandamine’
Print

Kohalikud juhid soovivad parandada ELi keskkonnaõiguse toimimist kohapeal ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu hääletas 07.04.2016 meetmete kogumi üle, mille eesmärk on parandada keskkonnaõiguse rakendamist Euroopas.


ELi keskkonnaõigus: aruandluse ja nõuetelevastavuse parandamine
PRESSITEADE

Kohalikud juhid soovivad parandada ELi keskkonnaõiguse toimimist kohapeal
ELi piirkondlike ja kohalike esindajate kogu hääletas täna (07.04.2016) meetmete kogumi üle, mille eesmärk on parandada keskkonnaõiguse rakendamist Euroopas. Kriitika all on praegune sidususe ja järjepidevuse puudumine keskkonnaalases seires ja aruandluses, mille eesmärk on tagada keskkonnaalaste õigusaktide tõhus rakendamine. Vastuvõetud meetmed puudutavad muu hulgas aruandlusvahendite automatiseerimist ja digitaliseerimist ning suuniste ja tulemustabelite kehtestamist. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on vastutavad 70 % ELi keskkonnaalaste õigusaktide rakendamise eest.

Praegu on keskkonnaõiguse rakendamine Euroopas mitterahuldav ning ELi erinevate keskkonnaalaste õigusaktide nõuetelevastavuse tagamises ja aruandluses puudub sidusus ja järjepidevus. „Kõigepealt on meil vaja teha keskkonnaalaste õigusaktide järelevalve- ja aruandluskohustuste terviklik inventuur ning hinnata linnadele ja piirkondadele sellest tekkivaid halduskulusid,“ soovitas Regioonide Komitee arvamuse „ELi keskkonnaõigus: aruandluse ja nõuetelevastavuse parandamine“ raportöör ja Rakvere linnavolikogu liige Andres Jaadla (EE/ALDE).

Muu hulgas teeb komitee ettepaneku automatiseerida ja digiteerida aruandlusvahendid, kehtestada suunised ja rakendamise tulemustabelid ning edendada veelgi struktureeritud rakendus- ja teaberaamistikke. Kohalikud juhid toovad esile konkreetseid näiteid keskkonnaalase seire ja aruandluse kohta, nagu vee-teemaline ELi andmekogumise ja teabesüsteem WISE.

Rakvere linnavolikogu liige Andres Jaadla märkis: „Me kutsume Euroopa Komisjoni üles kaasama Euroopa Regioonide Komitee tihedalt kõigisse tulevastesse programmidesse, mille eesmärk on parandada keskkonnaõiguse rakendamist ja keskkonnaalast juhtimist, nagu nt eelseisev keskkonnaõiguse rakendamise läbivaatamise algatus.“ Andres Jaadla juhatab selleteemalist konverentsi, mille korraldavad Euroopa Regioonide Komitee ja Euroopa Komisjon 13. septembril 2016 ühiselt Regioonide Komitee / Euroopa Komisjoni keskkonnaalase koostöö tehnilise ühisplatvormi raames.

„Keskkonnaseire ja aruandluse tõhustamiseks tuleks edasi arendada ruumiandmete ja Maa seire vahendeid, nagu GMES, GEOSS ja EyeonEarth,“ lisas Andres Jaadla. „Kuna see on paremini rakendatud, võiks INSPIRE  direktiiv saada e-valitsuse keskseks vahendiks, mis aitaks tõhustada ELi keskkonnaalaste õigusaktide nõuetelevastavuse tagamist ja jõustamist,“ tõstis Jaadla esile.

Komitee perspektiivarvamuse „ELi keskkonnaõigus: aruandluse ja nõuetelevastavuse parandamine“ koostamist taotles Euroopa Komisjon parema õigusloome tegevuskava raames. Euroopa Komisjon kavatseb keskkonnaseire ja aruandlusnõuete tõhustamise toimivuskontrolli läbi viia 2017. aastal.

Euroopa keskkonnaalane õigustik kujutab endast viimase 40 aasta jooksul välja töötatud õigusaktide kogu. See on pidevalt laienenud ja hõlmab praeguseks hetkeks kõiki valdkondi, k.a vesi, õhk, loodus, müra ja kemikaalid, ning käsitleb ka valdkondadevahelisi teemasid nagu keskkonnamõju hindamine.

Vaata intervjuud Andres Jaadlaga:
https://www.youtube.com/watch?v=7WJvlKHhBFo

Vaata fotosid CdR täiskogult siin:
https://www.flickr.com/photos/cor-photos/sets/72157666809110926

Otselingid fotodele, mis kajastavad raporti vastuvõtmist (fotodel A. Jaadla):
https://flic.kr/p/FVdXQ5
https://flic.kr/p/G4oJMB
https://flic.kr/p/F8WEkQ
https://flic.kr/p/FXx5Bn
https://flic.kr/p/FXx632
https://flic.kr/p/FXx5Yp

CdR täiskogu kokkuvõte:
https://www.youtube.com/watch?v=xeX-vyccjBE

Teatis teemal
Keskkonnaõiguse rakendamise korrapärane läbivaatamine. Kehtivate keskkonnapoliitika ja -eeskirjade tulemuslikkus“.

7. märtsil 2012 võttis Euroopa Komisjon vastu teatise
Rohkem kasu ELi keskkonnameetmetest: usalduse suurendamine teadmisi ja reageerimisvõimet täiustades“.

Teatises esitatakse ideed, mille eesmärk on anda liikmesriikidele vahendid meetmete paremaks rakendamiseks kohtadel. See täiendab komisjoni 2008. aasta Euroopa Ühenduse keskkonnaõiguse rakendamist käsitlevat teatist, milles sätestatakse komisjoni jõustamisstrateegia Euroopa Liidu keskkonnakaitsealaste õigusaktide rikkumistega tegelemiseks.

INSPIRE direktiivi kohta: direktiiviga luuakse Euroopa ruumiandmete infrastruktuur, et toetada ühenduse keskkonnapoliitikat ja teisi poliitikavaldkondi ja tegevusi, mis võivad avaldada mõju keskkonnale. INSPIRE direktiiv jõustus 15. mail 2007. aastal.
http://inspire.ec.europa.eu/

26.04.2016

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit