Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > KOV ja kliima


Paris City Hall Declaration eesti keeles (vaba tõlge)
Print

Kliimateemaline kohalike liidrite tippkohtumine
Linnad kliima heaks  4. detsember 2015, Pariis
Pariisi Raekojas vastuvõetud deklaratsioon
Otsusekindel toetus COP 21 leppele

Meie, linnad ja piirkonnad maailma viielt mandrilt, kogunesime Pariisi Raekotta reedel  4. detsembril  2015, et veelkord kinnitada oma pühendumist kliimakatastroofi ärahoidmisele.

Me deklareerime pühalikult, et kliimamuutused on  väljakutse meile kõigile ja kliimamuutustega toimetulemine on meie ühine vastutus.  See on õiguste, võrdsuse ja õigluse  küsimus. Mõjus ülemaailmne reageerimine kliimamuutustele on üks  21. sajandi suuremaid võimalusi majanduse alal, mis kaitseb elanikkonna tervist ja tugevdab inimõiguste jätkusuutlikku arengut  ning naiste võimestamist.

Me tunnistame, et inimkonna põhjustatud kliimamuutused juba kahjustavad miljoneid inimesi ning selle mõju kestab veel aastakümneid. Sama kõrge kasvuhoonegaaside trajektooriga jätkamine saab katastroofiks meie lastele, keskkonnale ja globaalsele elurikkusele. Ainus võimalik valik edasiminekuks on kliimamuutustega tegelemine. Pool ülemaailmsest elanikkonnast elab linnades ja nende tegevus põhjustab kaks kolmandikku kogu maailma kasvuhoonegaaside heitmest. Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste juhtidel on väga suur roll madala CO2 heitmega kursi määramisel.

Meie, allakirjutanud linnapead, kubernerid, esimehed ja teised kohaliku tasandi juhid, lubame  kollektiivselt:

*edendada ja ületada 2015 aasta Pariisi loodetavalt saavutatava kokkuleppe COP 21 järgseid eesmärke, meie võimu kogu ulatust rakendades;

*luua ja rakendada 2020. aastaks  paindlikud ning osavõtlikud toimetuleku strateegiad ja tegevusplaanid tõusva klimaatilise koormusega  seotud ohtudega kohanemiseks;

*ellu viia  linnade poolt igal aastal kuni 3,7 gigatonni ulatuses kasvuhoonegaaside heitmete vähendamisplaani  kuni aastani 2030 – mis moodustab 30 protsenti  praegustest riiklikest ülesannetest ja kahekraadisest heitmevähendamise  kursist,  mida teadlased on määratlenud;

*toetada selliseid kõrgeid pikaajalisi kliimaeesmärke nagu üleminek 100-protsendilisele taastuvenergiale meie kogukondades, või 80-protsendiline kasvuhoonegaaside heitmete vähendamine aastaks 2050;

*luua partnerlussuhteid omavahel, meie endi kohalike omavalitsuste, ülemaailmsete organisatsioonide, riiklike valitsuste ja erasektoriga, samuti kodanikuühiskonnaga,  laiendamaks koostööd ja võimekust, suurendada  ja arendada edasi kliimalahenduste skaalat, edendada innovatiivseid finantsmehhanisme ning investeeringuid madalate emissioonidega projektidesse üle kogu maailma.

Et neid kõrgeid eesmärke  saavutada suhtume toetavalt COP 21 Pariisi taotlusesse tegutseda ja tugevdame jätkuvalt linnade ning regioonide võrgustike initsiatiive, eriti Compact of Mayors, Covenant of Mayors, ja  Compact of States and Regions. Me toetame ÜRO NAZCA platvormi ja kohalike omavalitsuste kliima teekaarti tagamaks nende initsiatiivide nähtavus.  Täiendavalt, me tõdeme, et meie pädevusvaldkond vajab suuremat juurdepääsu kliimainvesteeringutele, eelarve ametivõimule, ja tugevamat õiguslikku võimekust, selleks et maksimeerida tegevused kliimamuutuste valdkonnas, ja me kutsume üles võimestama  valitsemise iga tasandit, et saavutada nende  maksimaalne potentsiaal panuses kliimamuutuste progressi.  

Lima Pariis tegevuskavas ja vastavuses ÜRO säästva arengu eesmärkidega me koordineerime oma kliimategevusi eesseisvatel aastatel, et valmistuda HABITAT III konverentsiks. Üheskoos, me ühineme koostööks ülemaailmsete organisatsioonidega, riikide valitsustega, erasektoriga ja kodanikuühiskonnaga, et anda selline vastus kliimamuutustele, mis kaitseks meie planeeti.  


21.12.2015

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit