Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2015 Brüssel


30. november - 04. detsember 2015 a . nr 33
Print


1. Volinik Corina Creţu kohtumine piirkondade esindajatega Brüsselis 30. nov.

2. Regioonide Komitee 115. täiskoguistung  3.-4. detsembril


1. Regionaalpoliitika volinik Creţu on tihti kohtunud Euroopa sidusrühmade esindajate ja partneritega. Oma reisidel külastab ta paljusid piirkondi, et uurida olukorda ja probleeme kohapeal. 30. novembril kohtus Corina Creţu Brüsselis ELI piirkondade esindajatega.

Corina Creţu: „ELi ühtekuuluvuspoliitika saab olla tulemuslik ainult juhul, kui kohalikud omavalitsused ja riikide valitsused haldavad ja investeerivad ELi vahendeid kindlat kava järgides ja tõhusalt.“ http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/financial_instruments_et.pdf

On asutatud poliitika parema elluviimise töögrupp, mis aitab riikidel ESI fondide vahendeid efektiivsemalt kasutada. 2007.–2013. aasta vahendite õigetesse programmidesse ja projektidesse investeerimise ja suunamise tagamiseks asutati eriotstarbelised töörühmad. Lisaks on DG REGIO keskendunud teatud riikide haldussuutlikkuse suurendamisele 2014.–2020. aasta programmitöö perioodi rakenduskavade elluviimisel. See hõlmab asutuste loomist, oskuste jagamist ja tehnilise abi pakkumist. Eesmärk on edendada heade tavade järgimist ja võimaluse korral pakkuda abi: tähtis on, et kokkulepitud kavad realiseeruvad riikides konkreetsete projektidena, tagades strateegilise planeerimise ja investeeringute piisava haldamise. Regionaalpoliitika peadirektoraadis on loodud kõrgetasemeline töögrupp lihtsustamise ellu viimiseks. On tehtud mitmeid algatusi liikmesriikide ja piirkondade võimekuse suurendamiseks struktuurifondide haldamisel. Corina Creţu väljendas tänulikkust Luksemburgile  eesistumise ajal territoriaalse dimensiooni tegevuskavva võtmise eest.

2016. aasta prioriteedid on debatt regionaalpoliitika tuleviku üle ja programmide rakendamine. Päevakorral on järgmised küsimused:

-kuidas lihtsustada regionaalpoliitikat;

-kuidas teha regionaalpoliitika paindlikumaks;

-kuidas parandada tööjõudlust ja tulemusi;

Seitsmes ühtekuuluvuspoliitika raport avaldatakse 2017. aastal. Vaja on leida võimalused rahastuse taotlemise lihtsustamiseks, ütles volinik Creţu. „Eriti tähtis oleks väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete otsene juurdepääs fondidele. Peab keskenduma uute programmmide rakendamisele, pöörates erilist tähelepanu projektide kvaliteedile.“


2. Regioonide Komitee 115. täiskoguistungil  olid arutusel  ning võeti vastu järgmised Regioonide Komitee omaalgatuslikud arvamused:

-Territoriaalne visioon aastaks 2050: milline on tulevik? Eesistujariigi Luksemburgi konsulteerimistaotlus.   Raportöör: Oldřich Vlasák (Hradec Králové linnavolikogu liige, CZ/ECR) http://cor.europa.eu/en/news/Pages/EU-policies-and-funds.aspx                                 

- Euroopa rände tegevuskava. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, Euroopa Nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele Raportöör: François Decoster (Nord-Pas-de-Calais' piirkonnanõukogu liige, FR/ALDE)Loe:  http://cor.europa.eu/en/news/Pages/migration-agenda.aspx

-Töötasustandardid ELis. Raportöör: Mick Antoniw (Pontypriddi esindav Walesi rahvusassamblee liige, UK/PES) Loe lähemalt: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/fair-wages.aspx

-Sotsiaalmajanduse roll majanduskasvu taastamisel ja töötuse vastu võitlemisel. Raportöör: Luís Gomes (Vila Real de Santo António linnapea, PT/EPP)Loe lähemalt: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/release-the-potential-of-social-economy.aspx

- Ühistarbimise kohalik ja piirkondlik mõõde. Raportöör: Benedetta Brighenti (Castelnuovo Rangone aselinnapea, Modena provints, IT/PES) Loe lähemalt: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/Sharing-Economy.aspx

- Euroopa Liidu õiglane ja tõhus äriühingute maksustamise süsteem. Raportöör: Jean-Luc Vanraes (Uccle'i/Ukkeli kommuunivalitsuse liige ja sotsiaalhoolekandekeskuse esimees, BE/ALDE) Loe: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/crack-down-on-corporate-tax-avoidance.aspx

- Teenustekaubanduse lepingu kohalik ja piirkondlik mõõde. Raportöör: Helmuth Markov (Brandenburgi liidumaa justiits-, Euroopa asjade ja tarbijakaitse minister, DE/PES)

Vt  http://cor.europa.eu/en/news/Pages/No-time-for-business-as-usual.aspx

- Linnapeade pakti tulevik. Raportöör: Kata Tüttő (Budapesti 12. linnaosa valitsuse liige, HU/PES) Linnapeade pakti tekst: http://www.linnapeadepakt.eu/IMG/pdf/covenantofmayors_text_et.pdf

-Panus linnukaitsedirektiivi ja elupaikade direktiivi toimivuskontrolli pakti tulevik. Raportöör: Roby Biwer (Bettembourg'i vallavolikogu liige, LU/PES)

Liikmetega toimus arutelu pagulaste rände ja integratsiooni teemal. Sõnavõttudega esinesid:

• Euroopa Komisjoni rände, siseküsimuste ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos. Vt  pressiteadet: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/migration-agenda.aspx

• Euroopa Parlamendi liige (IT/S&D) ja dokumendi „Olukord Vahemerel ja ELi tervikliku rändekäsituse vajalikkus” kaasraportöör Kashetu Kyenge

Parema õigusloome teemal võttis sõna Euroopa Komisjoni parema õigusloome, institutsioonidevaheliste suhete, õigusriigi põhimõtete ja põhiõiguste harta küsimuste eest vastutav esimene asepresident Frans Timmermans.

Loe lähemalt: http://cor.europa.eu/en/news/Pages/No-time-for-business-as-usual.aspx

Fotod Regioonide Komitee täiskoguistungilt: https://www.flickr.com/photos/cor-photos/sets/72157661795667551

Lugupidamisega,

Tiiu Madal

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindaja07.12.2015

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit