Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2015 Brüssel


16. november - 22. november 2015 a . nr 31
Print


1. Brüsselis terrorioht kõrgeimal tasemel

2. Regioonide Komitee CIVEX komisjoni koosolek 16.novembril

3. Laienemise Päev 16.novembril Regioonide Komitees

4. Subsidiaarsuse konverents 17.novembril

5. Regioonide Komitee SEDEC komisjoni koosolek 19. novembril

6. Regioonide Komitee ENVE komisjoni koosolek 20. novembril

1. Sel nädalal oli Brüsseli üritustel eelmise nädala reedel Pariisis toimunud  terrorirünnakute vari. Kõik alljärgnevalt kirjeldatud üritused algasid vaikuseminutitega Pariisis hukkunute mälestuseks. Laupäeval 21.novembril kuulutati Brüsselis välja terrorioht kõrgeimal tasemel. Belgias sündinud tagasiotsitav Abdeslam viibib suure tõenäosusega Brüsselis ja võib planeerida uut enesetapurünnakut. Brüsselis välja kuulutatud kõrgeima terroriohu tõttu on linnas peatatud metrooliiklus ja inimestel soovitatakse vältida rahvarikkaid kohti. Sisuliselt on pühapäeva keskpäevaks lõpetanud töö kogu ühistransport, sest ka bussijuhid keeldusid valitseva ohu tõttu töötamast.

2. Regioonide Komitee kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade  komisjoni (CIVEX) koosolekul  oli üheks teemaks iga-aastane dialoog Euroopa Liidu Põhiõiguste Ametiga (FRA). Iga-aastane dialoog on tava, mille komitee ja põhiõiguste amet on alates 2009. aastast hästi välja kujundanud ning mis pakub võimalust arutada kohalikul ja piirkondlikul tasandil olulisi põhiõiguste teemasid. Kohalikel omavalitsustel on määrav osa lastekaitsesüsteemide väljatöötamises ja rakendamises. Käesoleval aastal võimaldab iga-aastane dialoog käsitleda kohaliku tasandi väljakutseid ja võimalusi ning uurida lastekaitse teatud aspekte, mida mõjutab ELi praegune pagulas-/rändekriis. Selle raames uuritakse samuti, kuidas saavad kõik asjaomased osalejad riiklikul ja ELI tasandil teha koostööd konkreetsemate tulemuste saavutamisel.

Arvamuses „Kohalik ja piirkondlik koostöö lapse õiguste kaitseks“ rõhutas komitee, et lapse õigused on horisontaalne valdkondadeülene küsimus, millele on mitu mõõdet, mis tuleb integreerida kõigisse poliitikavaldkondadesse. Komitee lisas, et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on  esimesed, kes peavad tagama oma pädevuste raames kohapeal igapäevaselt lapse õigused. Kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel on võimalik arendada tõhusat ja eeskujulikku poliitikat. Regioonide Komitee on kutsunud üles ulatuslikule partnerlusele kõigi lapse õiguste kaitse seisukohalt oluliste osalejatega, iseäranis ELi institutsioonide ja liikmesriikidega, samuti kodanikuühiskonna ja laste endiga. Pärast Euroopa Komisjoni taotluse saamist kaardistas põhiõiguste amet 2014. aastal riiklikke lastekaistesüsteeme kogu ELis, kogudes andmeid riiklike lastekaitsesüsteemide põhikomponentide, sealhulgas vastutavate ametiasutuste ja osalejate kohta.  Rohkem teavet selle uuringu kohta (ja peamised tehtud järeldused) leiab inglise keeles aadressil http://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/comparative-data/child-protection

Koosolekul toimus lastekaitsesüsteemide  teemal sisukas arutelu, mida juhatas Regioonide Komitee liige Luc Van Den Brande (BE), sõnavõttudega esinesid Ioannis Dimitrakopoulos ELi Põhiõiguste Ametist, Ellen Gorris Euroopa Komisjonist, Euroopa sotsiaalvõrgustiku poliitikadirektor Alfonso Montero ning Eurochild’i peasekretär Jana Hainsworth.

Äärmiselt tähtis on uurida kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli ning seoses inim- ja finantsressurssidega nende ees seisvaid väljakutseid kõigi laste kaitse tagamisel, sõltumata õiguslikust ja elukoha staatusest, samuti ennetada laste väärkohtlemist, ärakasutamist ja hooletusse jätmist, arendades välja hästi koordineeritud, integreeritud lastekaistesüsteemid. See on eriti asjakohane praegu, arvestades, et EList otsib kaitset kasvav hulk pagulasi, kelle hulgast paljude puhul on tegemist saatjata laste ja peredega.

3. Laienemise Päev organiseeriti Regioonide Komitees CIVEX komisjoni poolt 16.novembri pärastlõunal.

Regioonide Komitee kutsus Euroopa Liidu võimalike tulevaste liikmesriikide kohalikud poliitikud poliitilisele debatile, mis pühendatud Euroopa Liidu laienemisprotsessi piirkondlikule ja kohalikule dimensioonile. Selle initsiatiiv põhineb Regioonide Komitee soovil aidata ELi naaberriikidel ning nende kohalikel omavalitsustel liitumiseks valmistuda.  Esimene Laienemise Päev, mis toimus 16.novembril, tõi Brüsselisse piirkondlikud ja kohalikud poliitikud seitsmest riigist, kes soovivad liituda ELiga: Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, Kosovo, Motenegro, Serbia ja Türgi. Arutelud hõlmasid teemasid kohalike ja piirkondlike omavalitsuste arengustrateegiatest haldussuutlikkuseni.

Avaistungi teemaks oli riigi tasandist madalama tasandi kaasamine ELi laienemisprotsessi (ajakohastatud teave lainemispaketi 2015 – 2016 kohta).

Tervitussõnavõtt  oli Regioonide Komitee presidendilt Markku Markkulalt.

„Kandidaatriikides toimuvaid poliitilisi ja sotsiaalseid reforme ei saa läbi viia  jõuga, vaid seda tuleb teha sisulise detsentraliseerimise kaudu, sest 70 protsenti ELi tasandil tehtud otsustest nõuavad ellu viimist kohalikul ja regionaalsel tasandil“, sõnas hr Markkula.

Avakõne pidas CIVEXi komisjoni esimees François Decoster.

Sõnavõtjad: Johannes Hahn, Euroopa Komisjoni Euroopa naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste volinik  ning Anna Magyar,  Csongrádi komitaadi volikogu asepresident, komitee raportöör teemal „Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2015–2016”

Ümarlauaarutelul päeva teises osas räägiti kohalikest ja piirkondlikest strateegiatest ettevõtluskeskkonna parandamiseks, piirkondade- ja riikidevahelisest koostööst, võimu ja maksude detsentraliseerimisest ning omavalitsuste rollist tasakaalustatud regionaalarengus.  Sõna võtsid:

Jean-Luc Vanraes (BE/ALDE), Türgi töörühma esimees, Uccle'i/Ukkeli kommuuni volikogu liige ja sotsiaalhoolekandekeskuse esimees; Aziz Kocaoglu, İzmiri linnapea ; Hughie McGrath (IE/EA), Tipperary krahvkonna volikogu liige, Montenegro ühise nõuandekomitee kaasesimees ; Aleksandar Bogdanović, vana kuningliku pealinna Cetinje linnapea, Montenegro ühise nõuandekomitee kaasesimees ; Jean-Francois Istasse (BE/PES), Verviers' kommuuni volikogu liige, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi ühise nõuandekomitee kaasesimees ; Ivica Konevski, Aerodromi linnapea, endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi ühise nõuandekomitee kaasesimees ; Dimitrios Kalogeropoulos (EL/EPP), Maroussi linnavolikogu liige, Serbia ühise nõuandekomitee kaasesimees ; Franz Schausberger (AT/EPP), Salzburgi liidumaa esindaja komitees, Lääne-Balkani riikide töörühma esimees ; Anto Domić, Brčko ringkonna linnapea, Bosnia ja Hertsegoviina ; Lufti Haziri, Gjilani linnapea, Kosovo

Loe lisaks http://cor.europa.eu/sv/news/Pages/cor-launches-initiative-to-strengthen-eus.aspx

4. Subsidiaarsuse konverentsi 17.novembril organiseerisid üheskoos Flaami Parlament ja Euroopa Regioonide Komitee Flaami Parlamendihoones Brüsselis. Subsidiaarsuse konverents toimub iga kahe aasta tagant, otsides võimalusi Euroopa Liidu institutsionaalse dialoogi tugevdamiseks subsidiaarsuse järelvalves ning võimaldades osapooltel kogemusi vahetada. Sel aastal oli kavandatud lisaks traditsioonilistele eesmärkidele rääkida ka ELi paremast seadusandlusest. 

Euroopa Regioonide Komitee subsidiaarsusele pühendatud konverents rõhutas, et Euroopa Liidu juhtiv põhimõte on teha otsuseid kodanikule kõige lähemal tasandil, sest Euroopa poliitikad peavad paremini peegeldama muresid just kohalikult, piirkondlikult ja liikmesriigitasandilt. Konverentsil märgiti samuti, et mõned meetmed, mis on mõeldud integreerima liikmesriigi ja piirkondlikku tagasisidet Euroopa poliitikatesse, jäävad siiski veel vaid algfaasidesse.

Regioonide Komitee president Markku Markkula tervitas Euroopa Komisjoni plaani laiendada järelvalvet mõjude hindamisel läbi kogu seadusandliku tsükli, kuid samas rõhutas, et mõjuhinnangute teostamisel tuleb rohkem konsulteerida omavalitsustega kohalikul ja piirkondlikul tasandil.

Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tähtsuse tugevdamine oli sõnavõtjatel ühtne läbiv teema.

Loe lisaks http://cor.europa.eu/en/news/Pages/subsidiarity-conference-2015.aspx

5. Regioonide Komitee sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-, teadus- ja kultuurikomisjoni (SEDEC) 19. novembril toimunud  koosoleku üheks arutelul olnud omaalgatuslikuks arvamuseks oli „Pikaajaliste töötute integreerimine tööturule“. Raportöör Enrico ROSSI (IT/PES)rõhutab, et pikaajalise töötuse majanduslikku ja sotsiaalset mõju arvesse võttes on tervitatav, et Euroopa Komisjoni poolt on tulnud sellekohane ettepanek. Ettepaneku eesmärk on töötute integreerimine tööturule, tehes tööturuasutustele ülesandeks hoolitseda töötute eest, kaasates kõik ettevõtjad ja sotsiaalsed osalejad integreerimise edendamisse. Ettepanekul on ka oluline mõju vaesuse vastasele võitlusele, mis on majanduskriisi tagajärgede tõttu endiselt üks kõige raskemini saavutatav strateegia „Euroopa 2020“eesmärk.

Raportöör märgib sellegipoolest, et ettepanekus on jäänud tähelepanuta mõned elemendid. Ta meenutab vajadust tugevdada tööturuasutusi, rõhutab vajadust määratleda parimate tavade kohandamiseks vajalikud vahendid ja juhib tähelepanu, et on vaja teha vahet töötuse struktuurse komponendi ja majandustsükli arengust tingitud dünaamika vahel.Tööturuasutustel tuleks võimaldada kiiresti kohaneda eriti negatiivsete majandustsüklite põhjustatud vajadustega.Kuna pikaajalisi töötuid ähvardab tööturule integreerimise ebaõnnestumise juhul ja töötushüvitise saamise lõppedes tõrjutuks jäämise oht, on tähtis , et liikmesriik võtaks meetmeid vaesuse vastu võitlemiseks kooskõlas suunistega, mille Euroopa Komisjon on määratlenud oma 3.oktoobri 2008.a. soovituses. Regioonide Komitee  nõuab, et komisjoni soovituse ettepanekus võetaks paremini arvesse probleemi piirkondlikku mõõdet.

Esimesel arutelul oli ka arvamus „Euroopa noortevaldkonnas tehtav koostöö (2010-2018). Arvamuse aluseks on Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Kavand: nõukogu ja komisjoni 2015. a. ühisaruanne Euroopa noortevaldkonnas tehtava koostöö uuendatud raamistiku (2010-2018) rakendamise kohta“.  Raportöör Csaba BORBOLY (RO/EPP)väljendab muret selle pärast, et komisjon ei maini kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli noortepoliitika raames, samal ajal kui on täiesti selge, et enamikus liikmesriikides, kus noortepoliitika on riiklik poliitika, omavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused erineval määral otsustava tähtsusega pädevust kõnealuses valdkonnas. Regioonide Komitee tunneb muret noorte otsese poliitilise tegevuse nõrgenemise pärast, ning üldisemalt paljude noorte skeptilise suhtumise või isegi vastumeelsuse üle osaleda poliitikas. Regioonide Komitee soovitab komisjonil uurida liikmesriikide ja piirkondade häid tavasid seoses valimisõiguslike isikute vanuse alampiiri langetamisega ja selle meetme kaudset või otsest mõju noorte poliitilisele pühendumisele. Rändevood erinevatesse Euroopa piirkondadesse on väga ebasoodsad noortele ning seetõttu oleks vaja uurida võimalust asjakohaste partnerluste loomiseks päritolupiirkondade ja vastuvõtvate piirkondade vahel, et paremini hallata integratsiooniga seonduvaid raskusi. Samuti tehakse Euroopa Komisjonile ettepanek töötada välja põhipakett juurdepääsuks lairiba-internetiühendusele, mis võiks olla tagatud noortele igas liikmesriigis. Samuti peaks ELi poliitikameetmete rakendamisel lisama noortepoliitika valdkonnaüleste eesmärkide hulka, seda juba praegusel programmiperioodil, võttes arvesse priirkondlikke, demograafilisi ja sotsiaalseid  tingimusi.

6. Regioonide Komitee keskkonna, kliimamuutuste ja energeetika komisjoni (ENVE) koosolek toimus 20. Novmebril. 

Kolm arutelul olnud teemat:

a)ENVE komisjoni temaatiline kavandamine: Linnapeade pakt

b)Heitkoguste kulutõhus vähendamine ja investeeringud, mis toetavad süsinikdioksiidiheite vähendamist. Raportöör Marco Dus (IT/PES)

c) ELi keskkonnaõigus: aruandluse ja nõuetelevastavuse parandamine. Raportöör Andres Jaadla (EE/ALDE)

d) Uued võimalused energiatarbijale. Raportöör Michel Lebrun (BE/EPP)

Lähemalt töödokumendist „ELi keskkonnaõigus : aruandluse ja nõuetelevastavuse parandamine“. Raportöör Andres Jaadla tutvustas töödokumenti.

Komiteele esitas arvamuse taotluse Euroopa Komisjoni asepresident kooskõlas Euroopa Komisjoni ja Regioonide Komitee koostööprotokolliga.  Euroopa Komisjoni 19. mail 2015 vastuvõetud paremat õigusloomet käsitleva teatise eesmärk on parandada ELi õigusaktide tõhusust ja tulemuslikkust lihtsustamise ja halduskoormuse vähendamise teel, mida toetavad uute tehnoloogiate pakutavad võimalused. Teatises ettenähtud algatused hõlmavad keskkonnaruandluse menetluste laiaulatsulikku läbivaatamist, millest on teatud ka Euroopa Komisjoni 2016. a. tööprogrammi õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi algatusena.

Euroopa Komisjon toob esile kaks aspekti, mille kohta oodatakse Regioonide Komitee soovitusi:

1) ELi keskkonnaõiguse alusel ELi aruandluskohustuste lihtsustamise võimalused ja keskkonnaandmete parem liikumine (kuidas saavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused paremini esitada keskkonnateavet)

2) Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste halduskoormuse vähendamine ELi keskkonnaõiguse nõuetele vastavuse edendamisel (kuidas saavad kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused koostöös riiklike ametiasutuste ja ELiga tagada, et teised sidusrühmad, nt ettevõtjad, kodanikud ja kohalikud omavalitsused täidavad ELi keskkonnaõiguse nõudeid)

Arvamuse esimene arutelu ja vastuvõtmine on kavandatud 24. veebruarile 2016. Arvamuse vastuvõtmine kavandatud Regioonide Komitee täiskogul 7.- 8. aprillil 2016.

Regioonide Komitee komisjonide koosolekumaterjalidega saab tutvuda aadressil  https://toad.cor.europa.eu/CalendarMonthly.aspx, valides vasakult komisjoni nime ning kalendrist koosoleku toimumise kuupäeva.

 

Lugupidamisega,

Tiiu Madal

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindaja

tiiu.madal@ell.ee

 


23.11.2015

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit