Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2015 Brüssel


09. november - 13. november 2015 a . nr 30
Print
           

1. Hiina - Euroopa Liidu konverents Regioonide Komitees 9.novembril

2. Meditsiinitehnika näitus MedTech Discoveries  Europarlamendi esplanaadil   9.-12.novembril

3. Piiriülese koostöö tulevik Euroopas – konverents Regioonide Komitees 13.novembril

 

1. 2015.aastal tähistavad Euroopa Liit ja Hiina 40 aasta möödumist diplomaatiliste sidemete loomisest. Mõlemad osapooled on nõustunud koostööd tihendama sellistes valdkonades nagu investeeringud ja sidusus. 9.novembril kohtusid Regioonide Komitees Hiina ja Euroopa Liidu esindajad, tunnustatud teadlased ja edukad ettevõtjad kohalikult ja piirkondlikult tasandilt, et kokku võtta tulemusrikas aasta ja arutada, kuidas arendada edasi sidemeid Hiinaga kohalikul ja regionaalsel tasandil.

Konverentsi avasid Euroopa Komisjoni asepresident Jyri Katainen ning Hiina suursaadik Euroopa Liidu juures Madam Yang Yanui. Räägiti palju Hiina projektist The Belt and Road Initiative (vt http://english.gov.cn/beltAndRoad/ ), mille eesmärk on  luua kaubandus- ja teedevõrgustik, mis ühendaks Aasia ja Euroopa läbi ühise rahastamise. See saab olema 21.sajandi suurim projekt maailmas, millest saavad kasu kõik maailmariigid. Euroopa Liit innustab tegema investeeringuid digitaalse majanduse, e-kaubanduse ja sidususe  valdkonnas. Arutati sidususe tugevdamise võimalusi Hiina ja Euroopa vahel , tuues näiteks pilootprojekte, regioone,  tähtsustades finantssektori rolli. Räägiti ka koostööst Hiina ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikide vahel.

Regioonide Komitee president Markku Markkula innustas Hiina investoreid tegema tihedat koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsustega. Markku Markkula ütles: „Piirkondadel on tähtis roll investeerimisprojektide toetamisel ja juhtimisel. Nad hõlbustavad koostööd avaliku ja erasektori vahel ning kindlustavad juurdepääsu kohaliku tasandi rahastamise allikatele.“ Euroopa Liidu ja Hiina koostöö annab ajaloolise võimaluse linnade arengu laiendamiseks läbi digitaalsete võrgustike. Hr.Markkula sõnul on Hiinas tähtis veelgi arendada tööstust ning selle rahvusvahelist dimensiooni. Samuti ütles hr Markkula, et Regioonide Komitee teeb meeleldi koostööd  Hiina kohalike omavalitsustega urbaniseerumise, energiatõhususe   ja territoriaalse ühtekuuluvuse teemal. Samuti rõhutas Regioonide Komitee president parema koostöö arendamise tähtsust kohalike ja piirkondlike huvigruppide vahel globaalses kontekstis. Hiina on esimene riik väljaspoolt Euroopa Liitu, kes aitab kaasa Euroopa Investeeringukavale (European Investment Plan).

2. MedTech Discoveries on unikaalne interaktiivne näitus, mille organiseeris MedTech Europe Europarlamendi esplanaadil 9.-12.novembril. Näituse eesmärk oli teavitada Euroopa Liidu poliitikakujundajaid  meditsiinitehnoloogiate väärtusest. Diagnostika  ja seadmed mängivad väga suurt rolli inimelude päästmisel ning toetavad inimesi nende igapäevaelus. Interaktiivne peegel näitusel vahendas infot tekstide, visuaalide, videote ja infograafikaga. Lisaks pakuti külastajatele mitmeid tegevusi, nt pedomeetriga sammude lugemist ja tulemuste jagamist Twitteris ning fotokonkurssi(vt MedTech & You  Facebook’is).

Loe lisaks

http://www.medtecheurope.org/eventsmanager/199/19/MedTech-Discoveries

3. Konverents piiriülese koostöö tulevikust Euroopas oli organiseeritud ühiselt Regioonide Komitee, Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE), Euroopa Komisjoni (DG Regional and Urban Policy) ja Euroopa Piirialade Assotsiatsiooni(Association of European Border Regions AEBR www.aebru.eu )poolt.

Konverentsi avas AEBRi president Karl-Heinz Lambertz: „ Piirid on alati tähtsad olnud. Euroopa Nõukogu ja Euroopa Liit  on mõistnud, et piirid annavad võimaluse piiriüleseks koostööks, piirid ei ole takistuseks.“

Piiriülene koostöö on arenenud rohkem kui 50 aasta jooksul, esimesena tehti koostööd Saksa-Hollandi piiril EUREGIO nimelisel piirialal, samuti Skandinaavias ning Reini jõe ülemjooksul. Koostöö ei olnud piiratud kindlate teemadega, vaid kaasas kõiki eluvaldkondi.

Euroopa Piirialade Assotsiatsioon on koos Euroopa Nõukoguga rohkem kui 20 aasta jooksul organiseerinud üleeuroopalisi konverentse piiriülestel teemadel ja kutsus ellu ka Madriidi Konventsiooni kui esimese piiriülese koostöö seadusliku instrumendi 35 aastat tagasi.

1990.aastast alates on piiriülene koostöö aina kiiremini arenenud tänu ELi programmile INTERREG (http://ec.europa.eu/regional_policy/fr/policy/cooperation/european-territorial/interreg25years/ ), mida paljudes liikmesriikides samastatigi piiriülese koostööga. Parimad praktikad aga näitavad, et piiriülene koostöö on laiemapõhjaline kui INTERREGi valdkonnad. Piiriülene koostöö kaasab kõiki eluvaldkondi ja on kõige edukam  just regionaalsel ja kohalikul tasandil partnerluses liikmesriigi valitsuse, Euroopa Liidu, kodanikeühiskonna ja mittetulundusühingutega.

Edukas piiriülene koostöö on lähedalt seotud hästi funktsioneeriva regionaalse ja kohaliku demokraatiaga, ruumilise planeerimise ning piirkonna-spetsiifiliste eesmärkide arendamisega. Piiriülese koostöö ülesanne on uurida, mida piirkondlik ja kohalik tasand suudavad eesmärkide saavutamiseks teha, milliseid riiklikke vahendeid osapooled teine teisel pool piiri saavad kasutada ja milliseid prioriteete saab rakendada INTERREG programmi toega. Et paljudel piiriülestel probleemidel ja ülesannetel on eelkõige riiklikud, aga tihti ka üleeuroopalised või globaalsed põhjused, siis peavad Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit ja Euroopa Nõukogu  ühiselt vastutust kandma ja andma omapoolset toetust. Peab meeles pidama, et piiriülene koostöö ELis on lisaväärtus piirialadele ja kogu Euroopale, sellest on  abi territoriaalsele integratsioonile, see annab uusi võimalusi töökohtade loomiseks ja arenguks, paremaks koostööks naaberriikidega ja kolmandate riikidega ning parema elu kohalikul tasandil tervikuna.


Lugupidamisega,

Tiiu Madal

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindaja

tiiu.madal@ell.ee


16.11.2015

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit