Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Uurimused/käsiraamatud
 
Teadustööd
Uurimistööd
Analüüsid
Käsiraamatud
Haldusreform
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Uurimused/käsiraamatud > Teadustööd


Jätkusuutlikkuse suundumused Eesti kohaliku omavalitsuse juhtimisinformatsioonis. Tallinna linna juhtumiuuring.
Print

Doktoritöö juhtimisalase doktorikraadi taotlemiseks
Lea Roostalu
Tallinn 2015
Estonian Business School, Eesti
Juhendajad:
Dotsent Mari Kooskora, Ph.D.,
Turunduse ja kommunikatsiooni õppetool,
Estonian Business School
Dotsent Tarmo Kadak, Ph.D.,
Juhtimisarvestuse õppetool, Majandusarvestuse instituut, 
Tallinna Tehnikaülikool

Autori uurimistöö on pühendatud Eesti kohalikule omavalitsusele kui erilisele fenomenile Eesti ajaloos. Töö lähtekohaks on arusaam, mille kohaselt on ühiskonna jätkusuutlikkuse tagamisel kandev roll kohalikul omavalitsusel kui kohalikule kogukonnale lähimal demokraatlikul institutsioonil.

Sellest tulenevalt on uurimistöö fookus suunatud kohalikule  omavalitsusele ning seda ka ajaloolises perspektiivis. Erilist tähelepanu on pööratud Tallinna Linnavalitsusele kui Eesti suurimale kohaliku omavalitsuse üksusele.

Autor vaatleb organisatsiooni tegutsemiskeskkonnana, mille varade hulka kuulub inim- ja materiaalse vara kõrval teave ehk informatsioon. Uurimistöös võetakse vaatluse alla KOV juhtimisinformatsioon ning seda eetiliste väärtuste kommunikeerimise seisukohast. Täpsemalt on töö uurimisobjektiks sotsiaalse vastutuse ja jätkusuutlikkuse kajastatus KOV juhtimisinformatsioonis.

Töö praktilise osa kokkuvõttes toob autor välja, et tema juhtumiuuringute tulemuste põhjal võib väita, et riigi õigusaktid ei toeta piisavalt KOV jätkusuutlikku arengu juhtimist. Eriti puudutab see aruandlust, sh eelarvestamist ja eetilist käitumist reguleerivaid õigusakte. Seega ilmnes õigusruumis sama tendents, mis tuleb tihti ette ettevõtetes: strateegiaid ei seostata eelarvetega ega motivatsioonisüsteemidega, mille tagajärjel isegi väga heade strateegiate elluviimine võib ebaõnnestuda. Antud juhul ähvardab selline oht aastal 2005 vastu võetud Eesti jätkusuutliku arengu strateegiat Säästev Eesti 21, mis pälvis valimi kõrgeimad hinded, kuid mille elluviimise kohta polnud kuni viimase ajani ühtki ametlikku tagasisidet.

Lea Roostalule omistati filosoofiadoktori kraad juhtimisteaduses.

Allikas:
http://www.ebs.ee/

Terviktekst (.pdf)

09.11.2015

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit