Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2015 Brüssel


12. oktoober – 16. oktoober 2015 a. nr 28
Print

1. Euroopa Liidu Regioonide Komitee Avatud Päevad - Open Days 2015 Brüsselis  13.-15.oktoobril

2. Euroopa Regioonide Komitee täiskogu 114. Istungjärk 12.10. - 14.10

3. Uno Silbergi koostatud arvamus Regioonide Komitees,  teemal „Euroopa Liidu 2016. aasta eelarve projekt“

4. Andres Jaadla sõnavõtt Regioonide Komitee täiskoguistungil

1. Open Days (Regioonide Komitee Avatud Päevad) Brüsselis on Euroopa Liidu regionaalpoliitika kõige suurem sündmus igal aastal. Sel aastal tuli sellele üritusele umbes 7000 osalejat – eksperdid, akadeemikud, linnade ja regioonide juhid, et vahetada kogemusi ja teadmisi. Toimus üle 100 seminari ja töötoa, mis keskendusid kõik nii või teisiti EL reginaalpoliitikale. Üritustel osalemine on  tasuta. Vt http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2014/doc/factsheet/od_factsheet_et.pdf

Ka Eesti Maaomavalitsusteliidu liikmete esindajad osalesid üritustel.

Eesti omavalitsusliitude Brüsseli esindus pakkus Eestist Regioonide Komitee Avatud Päevade üritustele tulijatele 12.oktoobril Omavalitsuste ja Regioonide Majas ühe lisaürituse järgmiste ettekannetega:

„EU Institutions in Brussels and how they are related“, Lina Sabatiene, Regioonide Komitee Leedu delegatsiooni koordinaator, Leedu omavalitsusliidu esindaja Brüsselis.

„Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni tööst“, Mihkel Juhkami, Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liige, Rakvere linnapea

„Seisukohtade kujundamisest EL suunal“, Kaimo Käärmann-Liive, Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni koordinaator, ELLi konsultant

„Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude esindamisest Brüsselis“, Tiiu Madal, Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindaja

2.  Regioonide Komitee täiskogu 114. istungjärgul avati ametlikult üritus OPEN DAYS 2015. Avasõnad ütlesid regionaalpoliitika volinik Corina Cretu ja Euroopa Regioonide Komitee president Markku Markkula.  Esimese päeva põhiteema oli  Euroopa Liidu arukas ühtekuuluvuspoliitika.

Teise päeva täiskogu istungjärk algas president Markku Markkula sõnavõtuga, millele järgnes Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini kõne piirkondlike ja kohalike omavalitsuste rolli teemal Euroopa Liidu välistegevuses. Järgnes arutelu Regioonide Komitee liikmete aktiivsel osavõtul. Federica Mogherini pani kohalike ja piirkondlike  omavalitsuste esindajatele südamele, et keerulises migratsiooniolukorras oleme me kõik koos, see probleem ei peatu, see jätkub, ning me peame selle lahendama koos  ja eurooplastena. Küsimus on vaid selles, kuidas keerulistel aegadel eurooplased olla.  Euroopa Liidu juhid loodavad , et regioonide ja kohalike omavalitsuste esindajad annavad  head nõu.

13. ja 14.oktoobril toimus järgmiste arvamuste arutamine ja vastuvõtmine:

Euroopa kodanikualgatus.  Raportöör: Luc Van den  Brande BE/EPP (omaalgatuslik arvamus)

Euroopa Liidu parema õigusloome tegevuskava. Pearaportöör: Spyros Spyridon EL/EPP (arvamuse eelnõu)

Piiriülese koostöö tugevdamine: vajadus parema õigusraamistiku järele? Pearaportöör: Nikola Dobroslavic HR/EPP (arvamuse eelnõu)

Ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamine. Raportöör: Anthony Gerard Buchanan UK/EA ( omaalgatuslik arvamus)

Euroopa vesiviljeluse tulevik. Raportöör: Jesus Gamallo Aller ES/EPP (omaalgatuslik arvamus)

Geneetiliselt muundatud toidu ja sööda suhtes kohaldatav otsustusprotsess. Raportöör: Mark Weinmeister DE/EPP (arvamuse eelnõu)

Digitaalne ühtne turg. Raportöör. Helma Kuhn-Theis DE/EPP (arvamuse eelnõu)

Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi läbivaatamine. Raportöör: Jean-Francois Istasse BE/PES ( omaalgatuslik arvamus)

Rahastamisvahendid territoriaalse arengu toetamiseks. Raportöör: Adam Struzik PL/EPP ( omaalgatuslik arvamus)

Euroopa Liidu 2016.aasta eelarve projekt. Pearaportöör: Uno Silberg EE/EA

(omaalgatuslik arvamus)

Maksustamise läbipaistvuse pakett. Raportöör: Hicham Imane BE/PES

Ülemaailmse kliimakokkuleppe poole Pariisis. Raportöör: Annabelle Jaeger FR/PES (arvamuse eelnõu)

Ookeanid energiapotentsiaali arendamine. Raportöör: Rhodri Glyn Thomas  UK/EA (omaalgatuslik arvamus)

Energialiidu pakett. Raportöör: Pascal Mangin FR/EPP (arvamuse eelnõu)

Lisaks nimetatud arvamustele võtsid sõna Euroopa Komisjoni volinikud järgnevalt :

 Põllumajanduse ja maalu arengu volinik Phil Hogan ÜPP lihtsustamise teemal;

Digitaalmajanduse ja –ühiskonna volinik Günther H. Oettinger digitaalse revolutsiooni teemal;

Kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Canete teemal COP 21 ning selle mõju Euroopa Liidu energiapoliitikale;

Vt lisaks http://cor.europa.eu/en/events/Pages/114th-cor-plenary-session.aspx

3. Euroopa Liidu Regioonide Komitee võttis täiskoguistungil 14.oktoobril  vastu Uno Silbergi koostatud arvamuse teemal „Euroopa Liidu 2016. aasta eelarve projekt“. Tegemist on omaalgatusliku arvamusega, milles avaldatakse komitee seisukohad Euroopa Liidu järgmise aasta eelarve osas.

Regioonide Komitee rõhutab arvamuses, et Euroopa Liidu eelarve koostamine peab olema kooskõlas lähimuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega, sest see mõjutab nii otseselt kui ka kaudselt kohalike omavalitsuste eelarveid.

Euroopa Liidu Regioonide Komitee on arvamusel, et 2016. aasta Euroopa Liidu eelarve peab võimaldama uute töökohtade loomist ja tööpuuduse leevendamist, eriti noorte hulgas. Euroopa Liidus on endiselt probleemiks ka majanduse elavdamine ja  ettevõtluse arendamise võimalused. Regioonide Komitee rõhutab, et ELi eelarvel on oluline roll investeeringute soodustamises – see täiendab riikliku ja piirkondliku erasektori ja riigi rahandust ning aitab tugevdada konkurentsivõimet. See aitab tagada majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust Euroopa Liidus.

„Oluline on, et 2016. aasta eelarve projektis nähakse ette piisav varu kulukohustuste assigneeringute ja mitmeaastase finantsraamistikuga kehtestatud ülemmäära vahel, mida saab kasutada mitmete meetmete rahastamiseks,“ rõhutab raportöör.

 „Rändekriisi põhjustega võitlemiseks peab Euroopa Liidu eelarve toetama eesmärki olla rahvusvaheliselt aktiivsem ja usaldusväärsem osaleja, kellel on nii kohalikud, piirkondlikud ja  globaalsed huvid kui ka kohustused“, ütleb Uno Silberg.

Edasiste sammude osas toonitab komitee valmisolekut aidata kaasa aruteludele Euroopa Liidu omavahendite reformi üle. “Reform selles osas on vältimatu. Olemasoleva süsteemi puudused on juba põhjustanud ummikseise eelarveläbirääkimistel,” lisab raportöör.

Kose Vallavolikogu liige Uno Silberg on juba viiendat korda Regioonide Komitees raportööriks. Ta on Euroopa Liidu Regioonide Komitee liige aastast 2004.  Eksperdiks  selle arvamuse koostamisel oli Eesti Maaülikooli professor Rando Värnik.

4.  Regioonide Komitee täiskoguistungil 14.oktoobril toimus arutelu Euroopa Komisjoni kliimameetmete ja energiapoliitika voliniku Miguel Arias Canetega. Volinik tegi avalduse seoses detsembris 2015 toimuva ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni osaliste 21. konverentsiga (COP 21) ning rääkis selle mõjust Euroopa energiapoliitikale.

Arutelus osales sõnavõtuga Andres Jaadla, Rakvere linna volikogu liige, Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni asendusliige.

Andres Jaadla väljendas rahulolu Euroopa Komisjoni seatud ambitsioonikate eesmärkidega kliimameetmete ja energiapoliitika osas, kuid nentis, et rohkem tuleks ära teha, kui soovime saavutada seatud eesmärke.

„Kliimamuutustest ja ektreemsetest ilmastikuoludest tulenevad negatiivsed mõjud suurenevad järk-järgult ja põhjustavad kaost meie infrastruktuurides.

Energia arukam kasutamine ja võitlus kliimamuutustega on investeeringud meie endi ja meie laste tulevikku, mis loovad ka uusi töökohti ja edendavad majanduskasvu. Eesti kohalikes omavalitsustes oleme seisukohal, et elamusektoril on energiatõhususe seisukohalt otsustav roll.  Praegu ei ole 75% ELi elamufondist energiatõhus. Olemasolevate hoonete renoveerimisel on oluline roll olukorra lahendamisel, kuid olemasolevatest investeeringutest jääb vajaka,  eriti  pealinnast kaugemale jäävates linnades ja piirkondades.

Seetõttu peame oluliseks üle vaadata  hoonete energiatõhususe direktiivid ning hõlbustada juurdepääsu olemasolevatele rahalistele vahenditele, arvestades regionaalseid aspekte, samuti  innovaatiliste ja tarkade lahenduste kasutamist renoveerimisel, nutikaid terviklahendusi,   et muuta elamufond ja hooned energiatõhusamaks.

Kütmine ja jahutamine on jätkuvalt suurim energiavajaduse allikas Euroopas. Me näeme, et ühelt poolt vähendavad talvekuude soojemad ilmad täiendava energiatarve vajadust. Teisalt jälle suurendavad suvekuude tõusvad temperatuurid vajadust hooneid jahutada, mis omakorda suurendab energiatarvet,“ rääkis Andres Jaadla.

Lõpetuseks palus Jaadla  Euroopa Komisjonil kaardistada oodatud kliimamuutuste mõju ning pakkuda sobivad kuluefektiivsed kohanemismeetmed. Ja veel rõhutas Andres Jaadla, et liikmesriikide valitsused ja Euroopa Liit peaksid toetama eelkõige kohaliku tasandi projekte, sest  kliimamuutuste negatiivsed mõjud on tunda eelkõige kohalikes infrastruktuurides.

 

Lugupidamisega,

Tiiu Madal

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindaja

tiiu.madal@ell.ee

 


16.10.2015

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit