Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
  2018
  2017
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  Regioonide Komitee
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Pressiteated > 2015


Euroopa Liidu Regioonide Komitee kiitis heaks Silbergi arvamuse
Print

Euroopa Liidu Regioonide Komitee võttis täna vastu Uno Silbergi koostatud arvamuse teemal „Euroopa Liidu 2016. aasta eelarve projekt“.
Tegemist on omaalgatusliku arvamusega, milles avaldatakse komitee seisukohad Euroopa Liidu järgmise aasta eelarve osas.

PRESSITEADE
Euroopa Liidu Regioonide Komitee
14.10.2015

Euroopa Liidu Regioonide Komitee kiitis heaks Silbergi arvamuse

Euroopa Liidu Regioonide Komitee võttis täna vastu Uno Silbergi koostatud arvamuse teemal „Euroopa Liidu 2016. aasta eelarve projekt“. Tegemist on omaalgatusliku arvamusega, milles avaldatakse komitee seisukohad Euroopa Liidu järgmise aasta eelarve osas.

Arvamuses rõhutab komitee, et Euroopa Liidu eelarve koostamine peab olema kooskõlas lähimuse ja proportsionaalsuse põhimõtetega. „See mõjutab nii otseselt kui ka kaudselt kohalike omavalitsuste eelarveid ning annab olulise ja võimendava panuse kohalike omavalitsuste ülesannete täitmiseks“, seletab Silberg.

Euroopa Liidu Regioonide Komitee on arvamusel, et 2016. aasta Euroopa Liidu eelarve peab võimaldama uute töökohtade loomist ja tööpuuduse leevendamist, eriti noorte hulgas. Euroopa Liidus on endiselt probleemiks ka majanduse elavdamine ja uute tingimuste loomine ettevõtluse arendamiseks. „Oluline on uute turgude leidmine ja investeeringud nii ettevõtluse konkurentsivõime suurendamiseks kui ka panustamine teaduse arengusse“, täiendab ta.

„Rändekriisi põhjustega võitlemiseks peab Euroopa Liidu eelarve toetama eesmärki olla rahvusvaheliselt aktiivsem ja usaldusväärsem osaleja, kellel on nii kohalikud, piirkondlikud ja  globaalsed huvid kui ka kohustused“, lisab Silberg.

Edasiste sammude osas toonitas komitee valmisolekut aidata kaasa aruteludele Euroopa Liidu omavahendite reformi üle. “Reform selles osas on vältimatu. Olemasoleva süsteemi puudused on juba põhjustanud ummikseise eelarveläbirääkimistel. Senised küsimused tasumata maksete ning mahajäämuse negatiivse mõju kohta investeerimisprojektide kaasrahastamisele nii riiklikul, kohalikul ja piirkondlikul tasandil,” lõpetab Silberg.

See on üheteistkümnes Regioonide Kommitee Eesti delegatsiooni liikme poolt koostatud arvamus. Kose Vallavolikogu liige Uno Silbergile on see juba viiendaks raportiks, kes on Euroopa Liidu Regioonide Komitee liige aastast 2004. Silbergi eksperdiks arvamuse koostamisel oli professor Rando Värnik Eesti Maaülikoolist.

Silbergi varasemad raportid komitees:

- 2007, Regioonide Komitee arvamus teemal „Ühenduse töötervishoiu ja tööohutuse strateegia aastateks 2007–2012”, raportöör Uno Silberg. (28.11.2007, 2008/C 53/03)

- 2009 Regioonide Komitee arvamus teemal „Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomine“ muutmine, raportöör Uno Silberg. (22.04.2009, 2009/C 200/13)

- 2010 Regioonide Komitee arvamus „Äriregistrite ühendamine“, raportöör Uno Silberg. (10.06.2010, 2010/C 267/06)

- 2013 Regioonide Komitee arvamus teemal „Roheline raamat Euroopa majanduse pikaajalise rahastamise kohta”, raportöör Uno Silberg (OJ C 356, 05/12/2013, p. 75–79)


Lisaks Silbergi raportitele teised eestlaste raportid Regioonide Komitees:

- 2008 Regioonide Komitee arvamus teemal „Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitika“, raportöör Saima Kalev. (09.04.2008, 2008/C 172/07)

- 2009 Regioonide Komitee arvamus teemal „Transpordi jätkusuutlik tulevik: kuidas kujundada integreeritud, tehnoloogiapõhist ja kasutajasõbralikku transpordisüsteemi”, raportöör Väino Hallikmägi. (04.12.2009, 2010/C 141/07)

- 2010 Regioonide Komitee arvamus „Idapartnerluse algatuse rakendamine Armeenias ning Armeenia ja Euroopa Liidu kohalike ja piirkondlike omavalitsuste koostöö arendamine“, raportöör Teet Kallasvee. (02.12.2010, 2011/C 42/12)

- 2012 Regioonide Komitee arvamus – Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 2000/60/EÜ ja 2008/105/EÜ seoses veepoliitika valdkonna prioriteetsete ainetega, raportöör Urve Erikson (ELT C 17, 19.1.2013, lk 91—96)

- 2013 Regioonide Komitee arvamus „Puhas energia ja transport”, raportöör Saima Kalev (OJ C 280, 27/09/2013, p. 66–74)

- 2014 Regioonide Komitee arvamus teemal „Mitmetasandiline valitsemine ELi elurikkuse 2020. aasta strateegia edendamisel ja Aichi eesmärkide täitmisel“, raportöör Kadri Tillemann (OJ 2014/C 271/03)

 

Fotod:
https://www.flickr.com/photos/cor-photos/22133775636/in/album-72157659238586888/

https://www.flickr.com/photos/cor-photos/21973065519/in/album-72157659238586888/

https://www.flickr.com/photos/cor-photos/22170173761/in/album-72157659238586888/

Lisainfo:

Kaimo Käärmann-Liive

EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni koordinaator

kaimo@ell.ee

+372 556 17 995

 

Uno Silberg

+372 50 655 33


16.10.2015

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit