Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2015 Brüssel


14. september – 18. september 2015 a. nr 25
Print

14.septembril toimus Brüsselis Euroopa Regioonide Komitee kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni (CIVEX) koosolek.

Koosolekut juhatas Francois Decoster (FR/ALDE).

Arutelude peamiseks teemaks kujunes

Euroopa rände tegevuskava

Euroopa rände tegevuskava kui omaalgatuslik arvamus oli esimesel arutelul. Raportöör Francois Decoster (FR/ALDE): Kõik kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused muretsevad praegu rändekriisi pärast.  Kuidas saame kindlustada, et probleem laheneks õiglaselt? Raportöör toob välja kolm tähtsat seisukohta oma arvamuses:

solidaarsusprintsiip, põhiprintsiipide toetamine, protsessi kiirendamine

Regioonide Komitee rõhutab, et piirikontrollide tugevdamine ja ebaseadusliku rände vastu võitlemise meetmed on olulised, ent neid ei tohi pidada ülimuslikuks selliste rahvusvaheliste kohustuste eest, mis puudutavad inimelude päästmist ja inimõiguste austamist, või õiguse ees taotleda varjupaika Euroopa Liidus, mis peab jääma varjupaigaks  rahvusvahelist kaitset vajavatele inimestele. Regioonide Komitee peab vajalikuks keskenduda ELi võetud kohustusele järgida solidaarsuse printsiipi, et luua elujõuline rändepoliitika, mille raames käsitletakse kõiki kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ees seisvaid küsimusi.

 Euroopa Komisjon avaldas 13.mail Euroopa rände tegevuskava. Komisjoni teatises peetakse oluliseks seada esmatähtsale kohale tõhus ja jätkusuutlik tagasisaatmispoliitika, austades rändajate õigusi ja päritoluriigi iseärasusi. Vaja on parandada koostööd kohalike omavalitsuste ja kolmandate riikide vahel, et luua tõhusad tagasipöördumise süsteemid. Regioonide Komitee tervitab asjaolu, et komisjoni teatises rõhutatakse, et on vaja võtta kiireid meetmeid elude päästmiseks merel, ja kordab, et olulised on liikmesriikide ning kohalike ja piirkondlike omavalitsuste solidaarsus, vastastikune usaldus ja jagatud vastutus. Aeg on aga täpsemalt määratleda, mida jagatud vastutus ja solidaarsus varjupaiga- ja rändeküsimuses tähendavad. Selge on, et riigid, piirkonnad ja kohalikud omavalitsused esitavad määratlemisel erinevaid argumente.

Regioonide Komitee tervitab Euroopa Ülemkogu 26.juuni 2015. aasta otsust 40 000 rändaja ümberpaigutamise kohta. See näitab, et solidaarsuse põhimõte ja jagatud vastutus on tõhus viis ühtse poliitikavahendi rakendamiseks rändajate saabumise haldamisel. Siiski tulnuks kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi ulatuslikumalt arutellu kaasata, kuna nad ise teavad kõige paremini, kui palju rändajaid nad suudavad vastu võtta.

Kahetsusega nendib raportöör, et elude päästmiseks merel ei ole veel rakendatud ettenähtud meetmeid. Hiljuti suudeti tänu organisatsioonile Piirideta Arstid Liibüa rannikul ära hoida ulatuslik tragöödia. See ilmestab tõsiasja, et hoolimata operatsioonidest Poseidon ja Triton,   on tegemist hädaolukorraga, mille lahendus saaks olla vaid Euroopa Liidu igapäevane ühine tegevus.

Solidaarsus on tähtsaim põhimõte kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kontekstis, kellel lasub rändajate igapäevase abistamise koorem. Viimase paari kuu jooksul on olukord muutunud kriitiliseks mitte ainult Vahemerel ja Calais’s asetleidvate tragöödiate tõttu, vaid rändajate arvu tõttu neis omavalitsustes, mis alles hiljuti olid piiriületuspunktideks. Probleemid, millega hiljuti puutusid kokku Calais’ ja Lampedus, on nüüd levimas teistesse linnadesse. Avalikku arvamust on vaja veenda, et ümberpaigutamine on ainus lahendus.

Regioonide Komitee kutsub üles otsima praktilisi lahendusi, mis oleksid suunatud omavalitsustele, mitte üksnes liikmesriikidele, ning need tuleb kiiresti ellu viia.  Omavalitsused ei pea leidma ainult rahalisi vahendeid, vaid ka füüsiliselt olema suutlikud olukorda lahendama. Seega peab komisjon edendama pragmaatilisi lahendusi omavalitsuste füüsilise suutlikkuse suurendamiseks. Pagulaslaagrite jagatud haldamine on samuti üks võimalus. Politseijõude ja halduspersonali võiks saata ühest piirkonnast teise, et edendada naaberpiirkondade koostööd ja tagada tööjõu olemasolu hädasoleva rahvastiku suurenemisega toime tulemiseks. Komitee rõhutab, et vahendite ja ressursside kiire vabastamine tuleks muuta võimalikult lihtsaks, vältides ebavajalikest bürokraatlikest menetlustest tulenevaid viivitusi.

Komitee tunneb kahetsust, et Euroopa Komisjon ei ole esitanud varjupaigataotlejate osas konkreetseid meetmeid selleks, et luua seaduslikud teed Euroopasse saabumiseks, vältimaks edasisi inimelude kaotusi ohtlikel teekondadel. Need meetmed võiksid hõlmata nn humanitaarkoridori loomist, rohkemate viisade väljastamist humanitaarkaalutlustel ja vastuvõtukeskuste rajamist transiidiriikides. Humanitaarkoridori idee on kooskõlas ümberpaigutamise ja solidaarsuse ideega, kuna see on ainus tõhus vahend organiseeritud kuritegevuse ohjeldamiseks. Mida kiiremini on rändajad Euroopa ametiasutuste alluvuses, seda lihtsam on ümberpaigutamise ülesanne. Ühtlasi on see parim viis leevendada Lõuna-Itaalia ja Põhja-Pranstusmaa koormust, kuna nimetatud piirkondade näol on tegemist inimkaubitsejate teekonna algus- või lõpp-punktiga.

Regioonide Komitee tunneb kahetsust, et Euroopa Komisjoni teatises ei kajastatud Euroopa Regioonide Komitee ettepanekut arendada välja süsteemid eksperditeadmiste jagamiseks ning kogemuste kogumiseks. Regioonide Komitee kordab siinkohal, et vaja oleks ellu viia rännet ja kohalikke omavalitsusi puudutav viisainfosüsteemil põhinev tervikliku andmevahetuse süsteem. See süsteem hõlbustaks elamumajanduse, varjupaigataotlejate ja pagulaste taotluste menetlemist, integratsioonimeetmete ja ebaseadusliku rändega tegelemist ning pakuks praktilisi lahendusi solidaarsuse põhimõtte ededamiseks kohalike omavalitsuste vahel. Komitee soovitab vastuvõtutingimusi ja varjupaigamenetlusi käsitlevate standardite tõhustamise protsessis kaasata omavalitsuste kogemusi, korraldades vastuvõtvates omavalitsustes koolitusi ja  toetades võrgustike loomist.

Regioonide Komitee väljendab kahetsust, et ümberpaigutamise süsteem rajati Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 78 lõige 2 alusel, mille suhtes Taanil ja Ühendkuningriigil on osalemisest loobumise võimalus. See annab ebaselge signaali selle kohta, mida solidaarsus tähendab. On kahju, et ei kasutatud ELi toimimise lepingu artiklit 80, et liikmesriikide solidaarsus ja vastutus oleks saanud õiglaselt jagatud.

Tõhususe kaalutlustel valitud õiguslik alus jätab Euroopa Parlamendi otsustusprotsessist välja. Nõuandva organina rõhutab Regioonide Komitee nõuandvate organite panuse tähtsust. Euroopa Parlamendi poliitilist panust tuleb muidugi hoolikalt arvesse võtta, kuid ka kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll ja osalemine kriisile vastamisel on keskse tähtsusega. Kogu Euroopa Liidu kõik valitsustasandid peaksid jagama vastutust pagulaste ja rändajate vastuvõtul ja integreerimisel.

Raportöör Francois Decoster väljendab arvamuse eelnõus heameelt Euroopa Liidu operatsioonide Triton ja Poseidon eelarve suurendamise üle ning 15 liikmesriigi võetud kohustuse üle eraldada lisavahendeid, kuid tunneb siiski kahetsust, et Euroopa Komisjoni teatises ei käsitleta piisavalt omavalitsuste jaoks vahetult kättesaadavate rahaliste vahendite küsimust. Vaja on tagada omavalitsustele juurdepääs riikide ja ELi fondide vahenditele, nagu Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond, Euroopa Naabrus- ja Partnerlusinstrument, Euroopa Sotsiaalfond ja Välispiirifond.

Regioonide Komitee liikmed võtsid koosolekul aktiivselt sõna.  Arutleti elavalt ka rändekriisi põhjuste üle. Rändekriisist rääkides ei saa unustada USA rolli, ameeriklased peaksid samuti rändajaid vastu võtma ja neid rahaliste vahenditega aitama, ütles Regioonide Komitee Ungari delegatsiooni liige Hr Argyelan. Leiti, et on vaja koostööd teha riikidega, kust pagulased pärit on (Hr Varacalli, IT).  Euroopa Liidu liikmesriikide omavalitsute võimalused on piiratud, kõikjal on ka  palju oma inimesi, kes on abivajajad, ka seda on vaja arvestada (Pr Huddart, UK). Praegune olukord Euroopas annab võimaluse euroskeptitsismi kasvuks, ütles Kreeka delegatsiooni liige Hr Spyridon. Kreeka- ja eurokriis ei ole võrreldavad  rändekriisiga, mis mõjutab suuresti Euroopa tulevikku (Pr Duden, DE). On vaja kiireid lahendusi.

Arvamuse eelnõu kiideti Regioonide Komitee liikmete poolt heaks ning tänati raportööri Francois Decosterit tehtud töö eest.   Arvamuse vastuvõtmine Regioonide Komitee poolt on plaanis täiskoguistungil 3.-4. detsembril 2015.

 

Lugupidamisega,

Tiiu Madal

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindaja

tiiu.madal@ell.ee


23.09.2015

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit