Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2015 Brüssel


31. august – 4 .september 2015 a. nr. 24
Print

1. Europpa linnade ja regioonide juhid kohtusid 2.septembril Luksemburgis

2. Euroopa Regioonide Komitee juhatuse 162. koosolek Luxemburgis
3. Arutelu teemal „Uus hoog piiriülesele koostööle“

4. Deklaratsioon „INTERREGi 25 aastat“
5. Ülevaade Euroopa Regioonide Komitee eelseisvatest üritustest ja tegevustest

1. Regioonide Komitee juhatuse väljaspool Brüsselit toimunud koosolekul Luxemburgis 2.septembril 2015 käsitleti piiriülese koostöö küsimust ja piirialade konkreetseid vajadusi. Koosolekuga tähistati programmi Interreg 25.aastapäeva, taaskäivitades komitee tegevuse piiriülese koostöö valdkonnas. Komitee täiskogu oktoobrikuu istungjärgul võetakse vastu arvamus „Piiriülese koostöö tugevdamine: vajadus parema õigusraamistiku järele?“ Taotluse arvamuse koostamiseks esitas eesistujariik Luksemburg, arvamuse pearaportöör on Nikola Dobroslavic. Teema ühtib Luksemburgi eesistumise aja prioriteetidega.

     2. Arutelu teema „Uus hoog piiriülesele koostööle“ koosnes kahest osast:

1)      ELi õigusaktide ja poliitikameetmete piiriülene mõõde.
2)     
Inimeste lähendamine: piiriülesed investeeringud ja rahastamine.

Esimene osa andis ülevaate ELi õigusaktide ja poliitikameetmete piiriülesest mõõtmest ja sellest, kuidas linnad ja piirkonnad ehitavad üles kodanikulähedast Euroopat, esitades konkreetseid piiriüleseid algatusi. Piirialadel testitakse ELi otsuste mõju kohapeal piiriülesel tasandil ja integreeritakse piirkondi riigipiiride üleselt.

Arutelu teises osas käsitleti transpordi ja liikuvuse valdkonnas tehtavaid investeeringuid. Piiriülesed investeeringud on oluline tegur majanduse elavdamiseks ja piirialade integreerimiseks. Euroopas valitseva investeeringute puudujäägi kaotamiseks on eelkõige vajalik transpordi-, energia- ja digitaaltaristu. Need valdkonnad loovad piirialadel ka uusi majanduskasvu ja tööhõive võimalusi. 

     3. Juhatuse koosoleku lõpus võeti vastu deklaratsioon „INTERREGi 25 aastat: uus hoog piiriülesele koostööle“, mis määratleb ära Euroopa Regioonide Komitee peamised poliitilised suunised piiriülese koostöö valdkonnas aastani 2020. Regioonide Komitee rõhutab, et Euroopa investeerimislõhe ületamiseks mõeldud Euroopa strateegia osana on vaja rohkem piiriüleseid investeeringuid eelkõige energeetika ning transpordi- ja digitaaltaristute valdkonnas. Regioonide Komitee tervitab Euroopa Parlamendi jõupingutusi teadlikkuse tõstmisel Euroopa Liidu taristus puuduvatest lülidest ja toonitab vajadust keskenduda eelkõige puuduvatele piiriülestele transpordiühendustele, tugevdades selleks koostööd teiste Euroopa liidu institutsioonidega.

     4.Seoses Euroopa Regioonide Komitee strateegilise tegevuskavaga piiriülese koostöö vallas, kavatseb komitee korraldada järgmised üritused ja ellu viia järgmised tegevused: 1) COTERi komisjoni väljaspool Brüsselit toimuv seminar 17.septembril Liberecis teemal „Euroopa piiriüleste piirkondade praegused väljakutsed“2) Ürituse OPEN DAYS raames 14.oktoobril korraldatav Euroopa territoriaalse koostöö rühmituste platvormi seminar, millel käsitletakse ETKRi rolli piiriüleste maa- ja linnapiirkondade strateegiate rakendamisel


3) Osalemine koostööpäevadel ja programmi INTERREG  25.aastapäevale pühendatud konverentsil 15. ja 16.septembril

4)Omaalgatusliku arvamuse vastuvõtmine teemal „Piiriülese koostöö tugevdamine: vajadus parema õigusraamistiku järele?“

5) Ühtekuuluvuspoliitika tulevikku käsitlev Euroopa Regioonide Komitee projekt, mis hõlmab kahte uuringut ja kolme ekspertide koosolekut ning konverents Euroopa territoriaalse koostöö tuleviku teemal.

 Tsitaate sõnavõttudest:

Markku Markkula, Regioonide Komitee president: „Uued sünergiad linnade ja regioonide koostöös toovad kaasa innovatiivseid lahendusi, uusi turge, kohalikke investeeringuid ja hoogustunud majanduse. Piiriülest koostööd tuleb käsitleda kui territoriaalset võimalust mitte kui geopoliitilist saamatust. See on praegu ELi suur väljakutse ja vajab suuri investeeringuid.“

Camille Gira, Luksemburgi Riigisekretär, rääkides EL Nõukogu eesistujariigi Luxemburgi nimel, soovitas  piiriülese koostöö toetamiseks välja arendada Euroopa Liidu spetsiaalseid meetmeid, et anda projektidele õiguslik alus.

Marc Schaefer, Regioonide Komitee Luksemburgi delegatsiooni esimees: „Meie kaugem eesmärk on täielikult integreerunud piirialad, see nõuab paljude instantside koostööd – EL oma institutsioonid, liikmesriigid, regionaalsed ja kohalikud omavalitsused ja muidugi nende piirkondade elanikud.“

Michael Cramer, Europarlamendi liige, tähtsustas vajadust investeerida ka lühemate raudteeliinide ja sildade rekonstrueerimisse piirialadel. „EL raudteede võrgustik on kui aukudega lapitekk. Need augud ei ole rahapuudusest tingitud, puuduvad kohalikud prioriteedid kahel poole piiri. Ma kutsun Euroopa Komisjoni üles andma eeliskorras rahastust piirialade infrastruktuuri taastamiseks üle Euroopa Liidu!“

Olgierd Geblewicz, Regioonide Komitee CIVEX komisjoni asepresident: „Piiriülest koostööd ei pea me tegema ainult Europpa Liidu sees, vaid ka Euroopa Liidust väljaspoole jäävate riikidega, seega on meil piiriüleses töös kaks dimensiooni – idadimensioon ja lõunadimensioon. Peame looma partnerlussuhteid Euroopa Liidu ümber. Meie heaolu sõltub meie naabrite heaolust.“

Markku Markkula lisas, et piiriülese mobiilsuse parandamine Euroopa Liidus on elutähtis teema. Euroopa migratsioonikriis ei saa olla põhjuseks, et piirata inimeste liikumist üle piiride või aeglustada transpordi arendamist. Piiriülest koostööd on vaja meie majanduse ja integratsiooni hüvanguks.

Lugupidamisega,

Tiiu Madal

Eesti üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esindaja

tiiu.madal@ell.ee

+32497071083

+3725040257

+3222138220

Square de Meeus 1/4th floor

1000 Brussels

            

 


07.09.2015

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit