Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2014 Brüssel


17. – 21.november 2014 a. nr. 23
Print

Nädalakiri 23/2014

1. Regioonide Komitee kodakondsuse ning valitsemis-, institutsiooniliste ja välisasjade komisjoni koosolek 17.11.2014 – CIVEX

2. Konverents Regioonide Komitees: „Konkurentsivõimelised ettevõtted ja edukad regioonid“ 18.11.2014 (UAPME ja Regioonide Komitee ühine üritus)

3. Konverents „Regioonid ja linnad – innovatiivsed ökosüsteemid ja nutikad strateegiad“  19.11.2014 Europarlamendis

4. Regioonide Komitee haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja teaduskomisjoni koosolek 21.11.2014


1.CIVEX komisjoni koosolekut juhatas esimene aseesimees Vladimir Kissiov (BG/EPP). Päevakorras olid järgmised punktid:

a) Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste roll õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mitmetasandilisel kaitsmisel Euroopa Liidus. Komisjoni dokument: COM(2014) 158 final. Dokument: COR-2014-04527-00-00-PA-TRA . Omaalgatuslik arvamus (artikli 41 punkti b alapunkt ii). Arvamuse esimene arutelu ja vastuvõtmine. Raportöör Luc Van den Brande (BE/EPP). Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul 12.veebruaril 2015.

b) Laienemisstrateegia ja peamised ülesanded aastatel 2014-2015. Komisjoni dokument: COM(2014) 700 final. Dokument: COR-2014-05726-00-00-DT-TRA. Fakultatiivse konsulteerimise taotlus. Arvamus – arvamustevahetus. Esimene arutelu ja vastuvõtmine kavandatud  24.veebruaril 2015. Raportöör Franz Schausberger (AT/EPP). Sõnavõtja Euroopa Komisjoni laienemise peadirektoraadi esindaja Simon Mordue. Vastuvõtmine kavas 24.veebruaril 2015.

c) Kohalik ja piirkondlik toetus Euroopa ausale kaubandusele.  Dokument: COR-2014-05704-00-00-DT-TRA. Omaalgatuslik arvamus (artikli 41 punkti b alapunkt ii). Raportöör Barbara Duden (DE/PES). Esimene arutelu ja vastuvõtmine kavandatud 24.veebrauril 2015. Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul 16.aprillil 2015.

d) Jõupingutused tõelise solidaarsuse edendamiseks Euroopa rändepoliitikas. Dokument: COR-2014-05728-00-00-TCD-REF. Eesistujariigi konsulteerimistaotlus (artikli 41 punkti b alapunkt i) Pearaportöör Francois Decoster (FR/ALDE) Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul 3.detsembril 2014.

e) Ukrainas (22.-26.mai 2014) ja Gruusias (15.juuni 2014) aset leidnud valimisvaatlusmissioonide aruannete esitlus. Regioonide Komitee esindajad missioonidel Arnoldas Abramavičius(LT/EPP) ja Jerzy Zajakala(PL/EA). Regioonide Komiteest osales Ukraina valimisvaatlusmissioonil Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi delegatsioonis 5 liiget: Doreen Huddart, Uno Silberg, Ann Stribley, Joe Cordina ja Arnoldas Abramavičius. Gruusia valimiste vaatlusmissioonil osales Regioonide Komiteest 5 liiget: Doreen Huddart, Adam Banaszak, Jacek Protas, Neil Swannick ja Jerzy Zajakala.            

Arnoldas Abramavičius ütleb aruandes järgmist: „ Ukraina valimiste puhul jäi eelkõige silma valijate tõsine soov hääletada ja suur valimisaktiivsus. Valijatel oli soov panustada oma riigi taassündi. Õhkkond oli üldiselt rahulik. Edaspidi ei tuleks korraldada erinevaid valimisi (presidendi- ja linnapeavalimised, linnavolikoguvalimised, valimised erakondade valimisnimekirjade alusel) samaaegselt. Võrdelise esindatuse kvoodi rakendamine oli endiselt puudulik. Liikumispuudega isikute juurdepääs valimisjaoskondadele raskendatud. Häältelugemise menetlust tuleb tõhustada. Valimistulemuste ametlik avaldamine peab toimuma mõistliku aja jooksul. Kohalikud valimised jäid presidendivalimiste varju. Valijaid ja kandidaate ohustati ja hirmutati vähem kui varasematel aastatel. Üldiselt järgiti valimistel rahvusvahelisi valimisstandardeid ja põhivabadusi.“

Jerzy Zajakala ütleb aruandes järgmist: „Osalemine sellisel vaatlusmissioonil on võimalus Gruusia kohaliku demokraatia ja kohaliku institutsioonilise struktuuri tugevdamise toetamiseks. See on osa meie panusest ELi idapartnerluspoliitikasse. Valimised toimusid ajal, mil hakati allkirjastama ELi ja Gruusia assotsieerumislepingut (27.juuni 2014). Seda olulisem oli meie jaoks kohal viibida ja kõnealust protsessi toetada. Gruusia ja ELi suhted muutuvad tihedamaks. See leidis kinnitust ka kohalike omavalitsuste tasandil. CORLEAP pidas oma  iga-aastase koosoleku 29.septembril Tbilisis ja Gruusia kohalikud omavalitsused kinnitasid soovi tugevdada sidemeid oma partneritega ELis.“

Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmetest osalesid koosolekul Kurmet Müürsepp, Georg Linkov, Sirje Tobreluts ja Hannes Hanso.

 Vt koosoleku dokumente

http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSH1a9yFWFzBHygy1A5JARyXdLxAYnYqvwQ%3d


2.Konverentsi „Konkurentsivõimelised ettevõtted ja edukad regioonid“ korraldas Regioonide Komitee koostöös organisatsiooniga UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises www.ueapme.com ). Esinejate seisukoht on, et konkurentsivõimelised väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted on Euroopa majanduse selgroog ning omavad võtmetähtsust regioonide ja linnade arengus. Perioodil 2014- 2020 avanevad väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele Euroopa Struktuuri- ja Investeerimisfondidest ning programmidest COSME ja Horizon 2020 märkimisväärsed võimalused. Euroopa Regionaalarengufond on seadnud väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete konkurentsivõime tõstmise oma üheks peamiseks prioriteediks ning rahastamisvõimalused on olemas kõigile ELi regioonidele. Regioonide Komitee algatus 2011.aastast  „European Entrepreneurial Region (EER)“ on mõeldud ettevõtluse tegevuskavade toetamiseks ning Euroopa Liidu akti SBA (Small Business Act http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/index_en.htm ) rakendamiseks regionaalsel ja kohalikul tasandil.  Seni on 15 regiooni jaganud oma kogemusi Euroopa ettevõtliku regioonina (EER).Seda initsiatiivi toetavad ka Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee, UEAPME jt institutsioonid.

Claudio Capellini , UEAPME esindaja Itaaliast: „Me vajame Euroopas institutsioone, kes juhendaks väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid.  Toni Hinterdobler, UEAPME esindaja Saksamaalt: „ Ettevõtted vajavad nõunikke, kes aitaks ette valmistada dokumentatsiooni rahastamise taotlemisel.“ Luc Van den Brande, Regioonide Komitee asepresident: „ Siiski - ei loe ettevõtete suurus, vaid ettevõtlik vaimsus.“ Walter Deffaa, Euroopa Komisjoni esindaja:  „ Edukad regioonid sõltuvad ettevõtetest ja vastupidi. Edukad regioonid loovad ökosüsteemi, mis aitab ettevõtteid.“ Christian Weinberger, Euroopa Komisjoni esindaja;“ Me vajame õpetajaid, kes õpetaksid ettevõtlust!“ Thomas Wobben, Regioonide Komitee esindaja: „Euroopa Liidus on suured erinevused ja need erinevused kasvavad. Vajame tegutsemist kohtadel. Peame leidma kohalikke ja regionaalseid lahendusi. Üks porbleem on kohaliku tasandi võimekus ja väljakutsetega hakkama saamine. Probleem on riikides, kus puuduvad institutsioonid, kes nõustaksid ettevõtteid. Töökohti luuakse kohtadel, Brüsselis vaatame tihti suurt pilti, millega töökohti ei loo.“


3. „Regioonid ja linnad: innovatiivsed ökosüsteemid ja nutikad strateegiad“, Europarlamendis toimunud konverents  Euroopa Innovatsiooni Tippkohtumise raames kinnitas, et Euroopa kriisist välja aitamiseks on meil vaja tegusid ja investeeringuid, mis aitaksid riikidel ja regioonidel käivitada oma kasvupotentsiaali. Euroopa rahastus suunatakse nüüd innovatsioonile, tootlikkusele ja konkurentsivõimesse investeerimisele. Ühtekuuluvuspoliitika kaudu saavad 2014-2020 perioodil  ülikoolid, uurimisinstituudid, tööstus,  ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused raha ( kokku 110 miljardit eurot) regionaalse majanduskasvu tõhustamiseks. Nutika spetsialeerimise strateegiad loovad Euroopas majanduskasvu võimaluse, mis toob juurde töökohti.  Innovatiivsete ökosüsteemide loomine ettevõtluseks Euroopa Liidu, selle liikmesriikide valitsuste ja regioonide tasandil annab oma panuse sellele eesmärgile jõudmiseks. Partnerluslepingutes ei ole seni olnud piisavalt rahvusvahelist koostööd. Euroopa Parlamendi eesmärk on kokku viia regioonide parimad tegijad, et oleks võimalik saavutada tipptase. Teadmisi tuleb ammutada partneritelt  väljaspool oma riiki ja regiooni. Euroopa Liidu fondid panustavad just sellistesse koostööprojektidesse, mida juhivad edukaimad ettevõtted ja uurimiskeskused. Vt

https://www.google.be/?gfe_rd=cr&ei=rFBvVKmnD8iwOtbngIgN&gws_rd=ssl#q=innovation+ecosystems+and+smart+strategies


4. Regioonide Komitee haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja teaduskomisjoni koosolekul oli päevakorras kahe arvamuse arutelu:

a) “Koostalitlusvõime kui avaliku sektori ajakohastamise vahend“. Esimene arutelu ja vastuvõtmine. Komisjoni dokument COM (2014) 367 final. Dokument COR-2014-055-05514-00-00-PA-TRA.  Arvamuse liik:ametlikud konsultatsioonid (artikli 41 punkt a). Raportöör Odeta ˇerlauskiene (LT/ALDE). Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul 12.-13.veebruaril 2015.

b) „Euroopa kultuuripärand – ühtse lähenemsviisi suunas“. Esimene arutelu ja vastuvõtmine. Komisjoni dokument COM (2014) 477 final. Dokument COR-2014-05515-00-00-PA-TRA. Arvamuse liik: omaalgatuslik arvamus (artikli 41 punkti b alapunkt i ja artikli 41 punkt c). Raportöör György Gemesi (HU/EPP). Vastuvõtmine kavas täiskogu istungjärgul 12.-13.veebruaril 2015.

Koosolekut juhatas Anton Rombouts. Vt koosoleku dokumente

http://www.toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSH1a9yFWFzBH0myxsAZDhjNdLxAYnYqvwQ%3d

Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liikmetest osalesid koosolekul Kersti Sarapuu, Kersti Kõosaar ja Juri Gotmanis.

Lugupidamisega

Tiiu Madal

Omavalitsusliitude Brüsseli esindaja


24.11.2014

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit