Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2014 Brüssel


08.-12. september 2014 a. nr. 16
Print

Nädalakiri 16/2014

1. Euroopa Komisjoni uudis: Jean-Claude Juncker tegi teatavaks Euroopa Komisjoni uued asepresidendid 

2. 8.-9. septembril toimus  Brüsselis Territoriaalse Ühtekuuluvuse Foorum.

3. Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) ühtekuuluvusteemalise võrgustiku koosolek 9. Septembril

4. Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) jäätmekäitluse töögrupi koosolek 10. Septembril

5. Kohalikele omavalitsustele  võimalus kaasa lüüa projektipõhises võrgustikus AFE-INNOVNET.

6. 11.- 12. septembril Regioonide Komitee juhatuse koosolek seekord Torinos , Itaalias.

1.    Euroopa Komisjoni uudis:
Jean-Claude Juncker tegi teatavaks Euroopa Komisjoni uued asepresidendid 

10.septembril tegi äsjavalitud president Jean-Claude Juncker teatavaks oma meeskonna ja Euroopa Komisjoni ülesannete jaotuse. Uue Euroopa Komisjon kujundamisel peetakse silmas vajadust lahendada suuri Euroopa tasandi poliitilisi ülesandeid: suurendada tööhõivet ja luua paremaid töökohti, elavdada investeerimist, saavutada, et pangad hakkaksid reaalmajandusele taas laenu andma, luua ühtne digitaalne turg, edendada veenvat välispoliitikat ja saavutada, et Euroopa suudaks ise tagada oma energiajulgeoleku. Ametisse astuv president on veendunud, et tema meeskond on küllalt tugev ja kogenud ning suudab tõhusat koostööd tehes eesmärgid saavutada.

Ametisse astuv Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles:
Ajad on muutunud ja Euroopa kodanikud ootavad meilt tegusid. Majandusraskused on kestnud aastaid ja reformid on olnud valulikud. Nüüd oodatakse, et majandus asuks tõusuteele, töökohtade loomine stabiliseeruks, sotsiaalkaitse paraneks, piiride valvamine paraneks, energiajulgeolek suureneks ja võimalused digitaalvaldkonnas avarduksid.

Esitlen teile täna meeskonda, kes on võimeline taastama Euroopas tööhõive ja majanduskasvu. Uues komisjonis on portfellide sisu tähtsam kui vorm, sest peame olema avatud muutustele. Me tõestame, et komisjonis on võimalik teha ümberkorraldusi. Täna esitlen ma poliitilist, dünaamilist ja tegusat Euroopa Komisjoni, kes suudab anda tõuke Euroopa arengule. Volinikuportfellide jagamisel olen lähtunud isikutest, mitte riikidest. Väljakule saabub 27 meeskonnaliiget, kellest igaühel on oma kindel roll. Sellest saab edukas meeskond.


Uus töömeetod
Kolleegiumil on kokku seitse asepresidenti – kuus asepresidenti  ning liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja  (Federica Mogherini). Iga asepresident juhib ühte projektimeeskonda. Üks seitsmest asepresidendist on endine Eesti peaminister Andrus Ansip, kelle valdkonnaks on ühtne digitaalne turg. Asepresidendid täidavad ka presidendi asetäitja ülesandeid.

Loe veel 
http://ec.europa.eu/estonia/news/2014/140910_uus_komisjon_et.htm

Edasised sammud
Järgmiseks peab Euroopa Parlament kiitma heaks kogu volinike kolleegiumi, sealhulgas presidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja. Enne seda toimuvad volinikukandidaatide kuulamised Euroopa Parlamendi asjaomastes komisjonides. Kui Parlament on oma nõusoleku andnud, nimetab Euroopa Ülemkogu Euroopa Komisjoni ametlikult ametisse vastavalt Euroopa Liidu lepingu artikli 17 lõikele 7.

2.    8.-9. septembril toimus  Brüsselis Territoriaalse Ühtekuuluvuse Foorum. 

See oli kõrgetasemeline poliitilne foorum , mis tõi kokku rohkem kui 700 inimest , nende hulgas Euroopa institutsioonide kõrged esindajad, liikmesriikide peaministrid ja ministrid, piirkondade ja kohalike omavalitsuste esindajad, akadeemikud jt. Eesti kohalikku omavalitsuse tasandit esindas foorumil ELL juhatuse ase-esimees ja Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni liige, Rakvere linnapea Mihkel Juhkami, .

Foorumi peamine eesmärk oli läbi arutada, kuidas ühtekuuluvuspoliitika uued programmid saaksid kaasa aidata Euroopa majanduse  paranemisele. 350 miljardi euro suuruse eelarvega on ühtekuuluvuspoliitikal võtmeroll investeerimisel tööhõivesse ja töökohtade loomisesse.

Lisainfo: 
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-587_en.htm

3.    9.septembri toimus Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CMER) ühtekuuluvusteemalise võrgustiku kohtumine.

Peamiseks teemaks oli EL uus Linnade Tegevuskava, mis on praegu alles konsultatsioonide faasis. CEMR koostab omapoolset vastust Euroopa Komisjoni ettepanekule Linnade tegevuskava osas.

Ettekande väikestest ja keskmise suurusega linnalistest piirkondadest tegi Läti Vabariigi Alalise Esinduse Euroopa Liidu juures nõunik Indra Ciukša. Vahetati arvamusi ja arutleti antud teemal. Läti eesistumise ajal 2015.aasta esimesel poolel lubavad lätlased pühendada Euroopa Liidu tasandil palju tähelepanu väikeste ja keskmise suurusega linnaliste piirkondade arengule ja koostööle.

Sellele järgneva arutelu teemadeks olid elanikkonna vananemine, demograafilised muutused, linnalähipiirkonnad. Koosolekul räägiti ka laiemalt EL uue rahastamisperioodi partnerluslepingutest liikmesriikidega. Kohaletulnud liikmesriikide eksperdid ning organisatsioonide esindajad olid huvitatud liikmesriikide lepingutingimuste võrdlemisest. Euroopa Komisjon kiitis Eesti Vabariigi Valitsuse poolt esitatud partnerluslepingu heaks 20.juunil 2014.

Vt
http://www.struktuurifondid.ee/programming-2014-2020/

Volinik Hahn kutsub eurooplasi üles EL linnade tegevuskava kujundamisest osa võtma. Avalik arutelu kestab 26. septembrini.
Vt  ja osale 
http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/pc_eu_urb_agenda

4.    10.septembril toimus Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) jäätmekäitluse töögrupi koosolek.

Ettekanded oli Euroopa Komisjonilt ja EUROCITIES esindajalt. Teemadeks tsirkulaarmajandus ( vt lähemalt
http://www.euractiv.com/sections/sustainable-dev/eu-tables-circular-economy-package-zero-landifll-goal-303259 ), munitsipaaljäätmed ja nende täpsem määratlemine, tootja laiendatud vastutus ning jäätmekäitluse raamleping, vt
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/

5. Kohalikele omavalitsustele  võimalus kaasa lüüa projektipõhises võrgustikus AFE-INNOVNET.

Projekt tegeleb innovatiivsete lahendustega eakatele sobiva elukekkonna loomiseks.
Praeguseks on projektivõrgustikus 100 liiget, peamiselt uurimisinstituudid, ülikoolid ja MTÜ-d. Soovitakse, et liituksid ka kohalikud omavalitsused, kes toetavad eakatele sobiva elukeskkonna loomist.
Vt www.afeinnovnet.eu

Huvi korral võtke ühendust aadressil contact@afeinnovnet.eu või otse projektijuhiga - Nhu Tram  CEMRist (Euroopa Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu) Nhu.Tram@ ccre-cemr.org või Eesti omavalitsusliitude Brüsseli esindajaga brussel @ell. ee

6. 11.- 12. septembril Regioonide Komitee juhatuse koosolek seekord Torinos , Itaalias.

Päevakorras: arutelu teemal „Töökohad Euroopas –investeeringud linnadesse ja piirkondadesse säästva kasvu heaks“, „Torino Deklaratsioon“ riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumise kohta, Strateegia „Euroopa 2020“ järelevalveplatvormi tegevus, deklaratsioon 2015.aasta majanduskasvu analüüsi kohta.

Vt dokumente
https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=RmFYXXWy9u9pIcVzSZM2ONgvS10I63NtNT7NozpgeUg%3d

Lugupidamisega        
Tiiu Madal, ELL ja EMOVL Brüsseli esindaja

.
 
 
 

15.09.2014

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit