Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2014 Brüssel


16.-20. juuni 2014 nr. 14
Print

Nädalakiri 14/2014


19.juunil toimus Brüsselis Regioonide Komitee KESKKONNA, KLIIMAMUUTUSTE JA ENERGEETIKA KOMISJONI (ENVE) koosolek.
Koosoleku avas sõnavõtuga komisjoni esimees Marialuisa Coppola. Põhilised punktid päevakorras olid järgmised:

1.    Arvamus teemal „Puhta õhu poliitika pakett“.


Raportöör Cor Lamers (Madalmaad, Schiedami linnapea/EPP) tõdes, et õhu saastatus on tõsine probleem.  Kuigi Euroopa Komisjon on väitnud, et viimase kümne aastaga on õhu kvaliteet paranenud, sureb õhu saastatuse tõttu kümme korda rohkem inimesi kui liiklusõnnetustes. Õhusaastet esineb kõige rohkem linnapiirkondades, kus on kõrge rahvastikutihedus. Rahva tervis ja keskkonnakaitse peavad jääma Euroopa õhukvaliteedi poliitika lähtepunktideks.

Regioonide Komitee poolt ettevalmistatud dokument toetab Euroopa Komisjoni ettepanekut uue puhta õhu poliitikapaketi koostamiseks, sest keskkonnaalaste eesmärkide ja praeguse poliitika vahel on vastuolu. Komisjon on teinud ettepaneku muuta keskkonnanõuded rangemaks ning on võtnud plaani Euroopa keskkonnapoliitika 2020-2030 ümberhindamise. Raportöör väitis, et vaja oleks vaheeesmärke aastaks 2025. Liikmesriigid ei tohiks saada eesmärkide täitmisel pikendust. Vaja oleks konkreetseid tegevuskavasid. Energiat on mõistlikum rakendada eesmärkide täitmisele, mitte aga rikkumismenetlustele. Liikmesriikide uued standardid peaksid olema realistlikud, ei peaks kohe rakendama rikkumismenetlusi.

Regioonide Komitee on alati soovinud, et direktiiv oleks ambitsioonikas. Miinimumeesmärkide täitmine aastaks 2030 on võimalik, kui täita vaheeesmärgid  aastaks 2025.

Euroopa Komisjoni esindaja: „Oleme nõus, et ennekõike tuleb vaadata saasteallikaid ja parandada õhu kvaliteeti. Kõik valitsustasandid peavad vastutust kandma. Piisavalt ei ole kasutatud fiskaalmeetmeid, samuti liikluskontrollimeetmeid. Need on liikmesriikide pädevuses. Euroopa Komisjon soovib teha konstruktiivset koostööd liikmesriikide valitsustega. Eesmärkide saavutamiseks on vaja konkreetseid tegevuskavasid. Rikkumismenetlustega oleme saavutanud selle, et kohapeal on hakanud midagi toimuma. Euroopa Komisjon toetab vajadusel ka täiendavat rahastamist. Kui aga liikmesriik ei palu lisatoetust, siis on seda raske peale suruda.“

Hr Swannick, Ühendkuningriik/S&D: „Cor Lamers’i arvamus on hea ja tehtud töö kiiduväärt. Sotsialistide poolt teeksime siiski kaks märkust:

-    Tuleks panna rohkem rõhku seadusandlusele, näiteks mootorsõidukite tootmisega seoses. Kohalikud omavalitsused saaksid palju ära teha õhusaaste vähendamiseks. Hollandis on palju edukaid linnu. Samal ajal Brüsselis aga on õhu kvaliteet halb.  

-    Liikmesriigid peaksid rikkumismenetluste teemat ise tõsisemalt käsitlema.

Pr Gillham,
Ühendkuningriik/EA: „Elan Londonis Heathrow lennujaama lähedal. Olukord on hirmuäratav. Kes vastutab selle eest – lennujaam või kohalik omavalitsus? Samuti - kes vastutab mõõtmiste tegemise eest?“

Hr Chatzittofis,
Küpros: „Olen põhimõtteliselt nõus raportööriga. Milline on selle mitmedimensioonilise probleemi lahendamisel Euroopa Komisjoni roll ja milline Regioonide Komitee roll? Paljudes riikides ei ole vastutus paika pandud. Piirkondlikul ja riiklikul tasandil on vaja vastu võtta konkreetsed meetmed. Kui liikmesriikide valitsused ei suuda seda teha, siis on vaja, et kontrollimine oleks paigas EL tasandil.“

Raportöör tänas sõnavõttude eest. Ta rõhutas, et kohalike ja piirkondlike valitsuste kaasamine õhukvaliteedi parandamisel on möödapääsmatu. Liikmesnriikidega, kes keelduvad rakendamast EL seadust, peab range olema. Kui aga keeldumiseks on olemas mingid objektiivsed põhjused, tuleks neid arvesse võtta. Kõikidel tasanditel on võimalik teha rohkem. Kohalikul tasandil on tihti võimalik rohkem saavutada kui riiklikul tasandil. Oluline on pöörata tähelepanu oma kodanike muredele ja tegelda nendega.

Arvamuse eelnõu võeti Regioonide Komitee liikmete poolt vastu suure häälteenamusega. Arvamuse vastuvõtmine on kavas täiskogu istungil 7.- 8.oktoobril 2014. 

Vt dokumente
https://toad.cor.europa.eu/AgendaDocuments.aspx?pmi=ha5jDW%2bOWSGhiJ2aoSpOtCk8SttlCNwZ6AGYeqmHsrM%3d

2.    Arvamus teemal „Kliima- ja energiapoliitika raamistik ajavahemikuks 2020 – 2030“.
Raportöör Annabelle Jaeger tutvustas arvamuse eelnõu (Prantsusmaa/PES).

Sõna võtsid Euroopa Komisjoni esindajana Carsten Bermig ja Euroopa Parlamendi liige Claude Turmes (Luxemburg/Rohelised), kes toetasid ettepanekut. Arvamuse eelnõu võeti koosolekul vastu.

Arvamuse vastuvõtmine on kavas Regioonide Komitee täiskogu istungjärgul 7.-8. Oktoobril 2014.

3.    Euroopa ressursitõhususe platvormi (EREP) tulemused.
Tulemusi tutvustas Regioonide Komitee esimene asepresident ja komitee esindaja EREPis Mercedes Bresso.
http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/re_platform/index_en.htm


Lugupidamisega,
Tiiu Madal
ELL ja EMOL Brüsseli esindaja
30.06.2014

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit