Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2014 Brüssel


12.-17. mai 2014 nr. 10
Print


E-nädalakiri 10/2014

1. Flandria ja Eesti koostööprogramm aastateks 2015 – 2018
2. Euroopa Omavalitsuste ja Regioonide Nõukogu (CEMR) sõpruslinnade töögrupi koosolek
3. Regioonide Komitee majandus- ja sotsiaalpoliitika komisjoni koosolek
4. Euroopa Liidu institutsioonide avatud uste päev Brüsselis

1. 14.mail kirjutati Brüsselis alla Flandria ja Eesti valitsuste vaheline koostööleping.

Koostööprogramm määratleb järgmised valdkonnad koostööks:
- ettevõtlus,
- väliskaubandus,
- põllumajandus ja kalandus,
- keskkond (kliimamuutus ja Kyoto protokoll, jäätmekäitlus, keskkonnaharidus, maakasutus ja keskonnakaitse, veemajandus, ekspertide vahetamine),
- avalik haldus,
- teadus ja uurimistööd,
- tööhõive,
- kultuur,
- noorsootöö,
- haridus (informatsiooni- ja dokumentatsioonivahetus, erialased stipendiumid, hollandi keele ja kultuuri suvekursus),
- tervishoid,
- võrdõiguslikkus,
- täiskasvanute täiendõpe (sadamateemalised seminarid, idapartnerluse toetamine),
- Esimese Maailmasõja sajanda aastapäeva tähistamine.

2. Euroopa Omavalitsuste ja Regioonide Nõukogu (CEMR) sõpruslinnade töögrupi koosolek

Sõpruslinnade töögrupi koosolekule oli kutsutud Euroopa Komisjoni esindaja Jutta Koenig-Georgiades (DG COMM) tutvustama Kodanike Euroopa  2014-2020 programmi juhendmaterjali.  Komisjoni esindaja kutsus huvilisi esitama projektitaotlused selle aasta esimeseks tähtajaks, s.o. 4.juuniks, sest väga suur enamus programmi selle aasta rahast antakse just esimeseks taotlustähtajaks esitatud projektidele. See on soodne situatsioon väikestele omavalitsustele. Tuleb kindlasti jälgida selle aasta prioriteete.
Vt veebist
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/COMM-2013-00367-00-00-EN-TRA-00.pdf

Veebisait www.twinning.org läbib uuenduskuuri: oodata on tehnilisi ja sisulisi muutusi

3. Regioonide Komitee majandus- ja sotsiaalpoliitika komisjoni koosolek

16. mail toimus Regioonide Komitee majandus- ja sotsiaalpoliitika komisjoni 23. koosolek.
Päevakavas olid järgmised punktid:
a) Regioonide Komitee 2015-2020. aasta poliitilised prioriteedid (COR-2014-01521-00-00-TCD-TRA)

b) ELi pankade struktuurireformid ja läbipaitsvus varipanganduses

c) Omaalgatuslik arvamus töötajate liikuvuse ja EURESi tugevdamise kohta. Arvamuses käsitletakse Euroopa tööturuasutuste võrgustikku, töötajate ligipääsu liikuvusteenustele ning tööturgude edasist integratsiooni. Toimus arvamuse esimene arutelu ja vastuvõtmine.  Regioonide Komitee toetab Euroopa Komisjoni otsust kujundada Euroopa tööturuasutuste võrgustik ümber vahendiks, mille eesmärgiks on saavutada vastavus pakkumise ja nõudluse vahel tööturul. See peaks aitama väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel täita oma vabu töökohti.

Raportöör J.R.B.Diaz (ES/EPP) rõhutas, et EURESi teenuste riiklikud koordinatsioonibürood peavad võtma endale kohustuse teha tihedat koostööd kohalike ja piirkondlike omavalitsustega, kellel on oluline osa töötajate liikuvuse edendamisel. 

Pr De Vits (BE) kommenteeris arvamuse tutvustust väitega, et piiriülene partnerlus on ära unustatud ning et rahalisi vahendeid selleks ka ei piisa. Selgitust palutakse Euroopa Komisjonilt.

d) Omaalgatuslik arvamus teemal „Euroopa kodutuse kaotamise strateegia“.
Raportöör G.Bihary (HU/PES) tutvustas arvamuse eelnõu öeldes, et kodutuse probleem on kõigis liikmesriikides, põhjused on erinevad. Kodutute inimeste arv on kõikjal kasvanud. Kohalikud ja regionaalsed omavalitsused puutuvad kodutuse teemaga kokku kõige lähemalt. Vaja oleks mõistliku hinnaga sotsiaalmaju. Kahjuks on paljudes liikmesriikides hakatud kodutust käsitlema kuritegevusena.

Euroopa Komisjoni esindaja rõhutas, et liikmesriikides on vaja luua kodutute andmebaas ja kujundada sotsiaalpoliitika, mis tagaks kodututele majutuse. Pr D.Huddart (UK)  lisas, et rohkem sotsiaalmaju saaks rajada renoveerides mahajäetud maju.

e) Töödokument „Tööstuspoliitika pakett“ põhineb Euroopa Komisjoni teatistel „Euroopa tööstuse taassünd“ ja „Tööstustoodete siseturu tulevik“. Õiguslikuks aluseks konsulteerimine Euroopa Komisjonis 8. mail 2013. Komisjoni teatises kutsutakse liikmesriike üles tunnistama tööstuse keskset tähtsust Euroopa konkurentsivõime ja jätkusuutliku majanduskasvu tugevdamisel.

Raportöör Markku Markkula (FI/EPP) rõhutas, et tööstus on muutunud palju ulatuslikumaks sellest, mida sageli traditsioonilise töötleva tööstuse all mõeldakse.

Pr De Vits (BE) lisas, et on tähtis säilitada traditsioonilised ametid nagu nt elektriku amet. Regioonide Komitee rõhutab teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni ja oskuste tähtsust.

g) Omaalgatuslik arvamus teemal „Muutusteks ja restruktureerimiseks valmisolekut käsitlev kvaliteediraamistik“. 
Raportöör P.Branda (CZ/ECR) tutvustas töödokumenti ja rääkis kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rollist muutusteks valmisolekus. Tähtis on kaardistada töökohad ja tööoskused, edendada kutsealast liikuvust, pakkudes madala kvalifikatsiooniga tööjõule personaalset abi töö- ja praktikavõimaluste otsimisel või koolitust, mis annaks neile tööturul nõutud kvalifikatsiooni.

Piirialade puhul rõhutab Regioonide Komitee, et tuleb hõlbustada Euroopa Liidu kodanike  ja töötajate piiriülest liikuvust maksutõkete kõrvaldamise ning töötushüvitiste ja pensionide ülekantavuse abil.

4. Euroopa Liidu institutsioonide avatud uste päev Brüsselis

17.mail Brüsselis toimunud Euroopa Liidu avatud uste päeval oli huvilistel võimalik külastada Euroopa Parlamendi, Regioonide Komitee, Euroopa Komisjoni  ja Euroopa Liidu Nõukogu hooneid. Institutsioonid olid ette valmistanud päeva, mis täis üritusi, tegevusi, debatte, kontserte ja mänge. Jagati huvitavat informatsiooni nii lastele kui täiskasvanutele.

Regioonide Komitees olid Eestist esindatud Tallinn ja Rakvere. Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskuse koolitusvaldkonna juht Andres Jaadla jagas lahkelt teavet kompetentsikeskuse tegevusplaanide kohta ning Rakverest kaasa toodud pagaritöökoja Päts värske must leib maitses kõigile väga hästi. Tallinna esindaja Tõnu Karu tundis heameelt, et huvi Tallinna vastu oli suur.

Vt Regioonide Komitee fotograafi  tehtud pilte
https://www.flickr.com/photos/cor-photos/14196807806/

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELL ja EMOVL Brüsseli esindaja


21.05.2014

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit