Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2014 Brüssel


28.-30. aprill 2014 nr. 08
Print

E-nädalakiri 8/2014


CORLEAP konverents 28.aprillil 2014 Brüsselis

CORLEAP on EL kohalike ja regionaalsete omavalitsuste ja idapartnerlusriikide poliitiline foorum.

Conference on Devolution: Looking Forward To Reforms in EAP Countries

Konverents detsentraliseerimise teemal: Idapartnerlusriigid reformide ootel.

Idapartnerlus on 2009.aastast EL naabruspoliitikast välja kasvanud suund eesmärgiga tihendada koostööd Armeenia, Aserbaid˛aani, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevenega ning toetada nende riikide integratsiooni Euroopa Liiduga. Idapartnerluse initsiatiiv on praegu muutuste teel ja kriis ei ole veel möödas. EL peab toetama neid riike, kes on pühendunud koostööle EL-ga ja kaasatud idapartnerluse protsessis.

Konverentsi avas pr Mercedes Bresso(IT/PES), Regioonide Komitee asepresident ja CORLEAP juhatuse liige.
Pr Bresso ütles, et konverentsil saame kuulda, milline on detsentraliseerimise seis partnerriikides,  on tähtis jagada kogemusi. Mamuka Abuladze Gruusiast, CORLEAP aseesimees, tervitas samuti konverentsil osalejaid ja ütles, et partnerriikidel on pikk tee ees, kõigepealt aga on vaja läbi viia demokraatlikud valimised ja seejärel vajalikud reformid.

Noppeid konverentsil esinejate mõtetest:
Nathaniel Copsey, UK : „Tähtis on majandusalane lõimumine ja korruptsioonivastane võitlus; edukas areng sõltub keskvalitsusest ja rahvusvahelisest toetusest; Armeenia, Gruusia ja Moldova kogemused on headeks näideteks.“

Marc Cools, Euroopa Nõukogu : “Demokraatia – see on jagatud võim; Gruusia liigub õiges suunas; Ukrainas on vaja võidelda korruptsiooni vastu ning pöörata tähelepanu õigussüsteemile; kui EL soovib , et tema piiril oleksid demokraatlikud riigid, on vaja neid toetada.“

Professor Franz Schausberger, AT: „On tähtis, et CORLEAP võimaldab EL-s kogemuste vahetamist idapartnerlusriikidega; detsentraliseerimine saab edukas olla vaid siis, kui toimub fiskaalrefrom.“

Samir Aliyev, Aserbaid˛aan: „2005.aastast alates on Aserbaid˛aanis toimunud jällegi riigi tsentraliseerimine, enne seda oli kohalikel omavalitsustel rohkem autonoomiat; me ei saa rääkida demokraatiast, kui kohaliku omavalitsuse tasandil seda ei ole; Aserbaid˛aanis vajame rahalist toetust, sest vastasel juhul ei saa kohalikud omavalitsused uute ülesannetega hakkama; meie riik vajab suuri muutusi; tõelist kohaliku tasandi demokraatiat Aserbaid˛aanis veel pole -  Bakuus määrab president kohaliku täitevvõimu; vaja oleks kohaliku demokraatia määratlemise indeksit, see annaks võimaluse riike võrrelda “

Mick Antoniw ,UK, Regioonide Komitee liige (päritolult ukrainlane): „Olen aastaid töötanud Ukraina ametiühingutega, Ukraina sündmustest ei ole kerge aru saada; EL-s peame olema palju innovatiivsemad, et olukorda Ukrainas parandada“

Svitlana A.Kobzar, Vrije Ülikooli õppejõud Brüsselis (päritolult ukrainlane): „Mitmetasandiline valitsemine tähendab pidevat arenguprotsessi; idapartnerluse initsiatiiv eeldab erinevat lähenemist erinevatele riikidele; partnerriigid seisavad silmitsi nõukogude perioodi pärandiga, mil valitseti ülalt-alla, inimestel pole usku kohaliku tasandi demokraatiasse-  see on kultuuriline väljakutse – inimesed ei usu, et suudaksid mõjutada elu kohalikul tasandil; mitmetasandilise valitsemisega saaks kaasata ka etnilisi vähemusi; majanduslik olukord idapartnerlusriikides on väga raske“

Emin Yeritsyan, Armeenia, CORLEAP juhatuse liige: „Reformid toimivad, kui riigis on olemas huvigrupid; tänapäeva demokraatia on võimu jagamine horisontaalselt (mitte vertikaalselt); Kui Armeenia sai Eurooppa Nõukogu liikmeks, hakkas riik arenema demokraatia suunas; nõukogudejärgsel perioodil vajab Armeenia piirkondliku tasandi eliiti; kohalike omavalitsuste staatust on vaja toetada seadusandlusega“

Andris Jaunsleinis, LV, CORLEAP juhatuse liige: „Selleks, et saavutada kohaliku omavalitsemise ja demokraatia kõrgemat taset, on vaja tugevdada fiskaalset, poliitilist ja administratiivset detsentraliseerimist; Läti eesistumise ajal  saab idapartnerlus olema üks prioriteetidest – seejuures loodame jagada Läti suurepärast kogemust tehtud tööst EL poliitikate kujundamisel. Läti kogemus näitab, et tuleb tugevdada koostööd omavalitsusliidu  ja tema selliste keskvalitsuse sotsiaalsete partneritega nagu vabad ametiühingud ja tööandjate liit ning samuti teaduste akadeemia teadlastega – see on tõeline detsentraliseerimine ja kohaliku tasandi kaasamine; detsentraliseerimisega peavad kaasnema finantsressursid kohalikele omavalitsustele.“

Zoltan Szente, Euroopa Nõukogu ekspert, tutvustas oma uurimistööd demokraatiast idapartnerlusriikides. Selle töö tulemused räägivad, et idapartnerlusriikides on kohalikel omavalitsustel väga piiratud roll. Avalikke teenuseid pakutakse vaid riigitasandil, need on keskvalitsuse pädevuses ja neid delegeeritakse piirkondlikule tasandile. Kohalikud omavalitsused vajavad  abi riigilt või toetust rahvusvahelistelt institutsioonidelt. Põhiseaduslikel garantiidel ei ole reaalset sisu, need ei paku reaalset kaitset. Teoreetiliselt võivad kohalikud inimesed oma arvamust avaldada ja osaleda kohalikus poliitikas, kuid reaalselt see ei toimi.

Luc van den Brande, BE, Regioonide Komitee liige: Tähtis on parandada demokraatiat, aga kuidas?! Me ei pea andma kõikidele riikidele ühesugust mudelit. Hoidkem küll põhimõtetes ühtsust, aga olgem rakendamisel paindlikud ja varieeruvad. Meie praegune suund on detsentraliseerimine. Miks? Sest see tähendab paremat valitsemist. Me peame seda koos tegema. Selle nimel sai ka CORLEAP loodud. Peame jälgima protsesse samaaegselt, mitte tagantjärele hinnaguid andma.

Mitmetasandilise valitsemise eelised on:
- saame parema seadusandluse (lepinguline partnerlus)
- kodanike initsiatiiv saab seatud tähelepanu keskpunkti
- mitmetasandiline valitsemine aitab meil hakkama saada globaliseerumisega
- annab paremad võimalused meie kontinendi jätkusuutlikule arengule
- Euroopas saab olema rohkem koostööd

Konverentsi lõpetamisel ütles Pr Bresso:  Tänaselt konverentsilt jätame meelde, et tähtis on ametnike koolitamine, kogemuste jagamine, inimõiguste kaitsmine, idapartnerite toetamine nende püüdlustes demokraatia poole.

Lugupidamisega
Tiiu Madal, ELL ja EMOVL Brüsseli esindaja

02.05.2014

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit