Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2014 Brüssel


21.-27. aprill 2014 nr. 07
Print

E-nädalakiri 7/2014

1.    Regioonide Komitee KESKKONNA, KLIIMAMUUTUSTE JA ENERGEETIKA Komisjoni 23. koosolek 24.04.2014
2.    Eesti disaini tutvustav  näitus esmakordselt Brüsselis


1.    Regioonide Komitee KESKKONNA, KLIIMAMUUTUSTE JA ENERGEETIKA Komisjoni 23. koosolek 24.04.2014
1)    ENVE komisjon esitab omapoolsed ettepanekud Regioonide Komitee poliitiliste prioriteetide osas 2015.-2020.aastaks.(COR-2014-01548-00-00-TCD-TRA)

2)    Koosolekul esitati perspektiivarvamus teemal „Seitsmes keskkonnaalane tegevusprogramm ja säästev linn“.  See on Euroopa Komisjoni 27.novembri 2013.a. konsulteerimistaotlus. Raportöör Daiva Matoniene (LT/ECR) tutvustas arvamuse eelnõud.  

Keskkonnaalase tegevusprogrammi aastani 2020 “Hea elu maakera võimaluste piires“eesmärkide saavutamiseks on vaja liikmesriikide suurt pühendumist ja tahet. Siiani ei ole aga EL ja liikmesriigid võtnud piisavalt meetmeid. Selle programmiga tuleb panna alus keskkonnaalasele õigusraamistikule kuni 2020 ning määratleda pikaajalised eesmärgid, mida saavutada 2050.aastaks.“Muuta EL linnad säästvamaks“ on EL üldise keskkonnaalase tegevusprogrammi  kaheksas eesmärk (üheksast).

Raportöör tõi välja olulisemad põhimõtted linnade keskkonnakaitses, arvestades, et linnade säästvamaks muutmine ja ruumiline planeerimine on liikmesriikide pädevuses. Kavandatud meetmetest on esikohal mitmetasandiline juhtimine, kasutada tuleks kombinatsiooni alt-üles ja ülalt-alla lähenemisviisist. Linnade algatusest ei piisa, vaja on ühtset, ELi tasandil teostavat koordineerimist. Regioonide Komitee teeb ettepaneku sõnastada Euroopa tasandil säästva linna eesmärgid ja kriteeriumid.

Euroopa Komisjoni esindaja Robert Flies ütles, et linnade jätkusuutlikkus on valdkondade vaheline teema, tõeline väljakutse on selles, kuidas tagada kõikide meetmete rakendamine. Ta lisas, et linna areng sõltub linna suurusest ja asukohast, see nõuab erinevaid lähenemisviise. EL peab tähelepanu pöörama ka väiksematele linnadele.

See oli arvamuse eelnõu esimene arutelu. Eelnõu võeti vastu. Arvamuse vastuvõtmine on kavas RK täiskogul 25.-26. juunil 2014.

3)    Raportöör Kadri Tillemann (EE/PP) esitles perspektiivarvamust teemal „Mitmetasandiline valitsemine ELi bioloogilise mitmekesisuse 2020. aasta strateegia edendamisel ja rahvusvaheliste Aichi eesmärkide rakendamisel“

Tutvustades arvamuse eelnõud, ütles Kadri Tillemann, et tegi koostööd mitme ELi keskkonnaorganisatsiooniga ja on koostöö eest väga tänulik. Arvamuse eelnõus on välja toodud Regioonide Komitee poliitilised soovitused EL elurikkuse strateegia edendamisel: mitmetasandiline valitsemine, Euroopa omavalitsuste roll ja liikmesriikide vajalikud toetuselemendid, mida Euroopa Komisjon peaks EL elurikkuse 2020. aasta strateegia vahehindamisel kaaluma ning elemendid, mida Euroopa Komisjon peaks konventsiooni osaliste otsuse X/22 kohta aru andes kaaluma.

Holger Gerdes Ökoloogiainstituudist tutvustas Regioonide Komitee uurimuse „Looduskapitali mitmetasandiline valitsemine“ esimesi tulemusi. Sõna sai ka Euroopa Komisjoni bioloogilise mitmekesisuse üksuse juhataja asetäitja Laure Ledoux, kes tähtsustas hariduse rolli, kodanike teadlikkuse tõstmist ja kaitsealade kaitsmise teemat. Arvamuse eelnõu arutelul kiitsid sõnavõtjad raportööri tehtud tööd ja kinnitasid, et ökosüsteemide hävimist tuleb takistada, sest kui pole looduslikku tasakaalu, võib oodata ettearvamatuid tagajärgi.

Arvamuse eelnõu võeti vastu ühe vastuhäälega (pr Jäeger FR-põhjuseks soov täiendavale ajale). Arvamuse vastuvõtmine on kavas RK täiskogu istungjärgul 25.-26.juunil.

4)    Raportöör Cor Lamers (NL/EPP) esitles töödokumenti teemal „Euroopa puhta õhu programm“.

Euroopa Komisjoni õhupoliitika üksuse juhataja Thomas Verheye ütles, et suur osa ülesannetest õhukvaliteedi osas on liikmesriikide poolt üle antud nüüd kohalikele omavalitsustele. Linnapead on kurtnud, et ei suuda keskkonnanõudeid täita, sest linnades liigub liiga palju diiselsõidukeid. Linnalistes piirkondades on ka kaugkütte osas hakatud tegelema keskkonnanõuetele pühendumisega. On tõsi, et kulub veel aega kahe põlvkonna jagu, enne kui saame WTO kehtestatud nõuded täidetud ja Euroopa kodanikud saavad puhast õhku hingata. Euroopa Komisjon tahab karmistada õhukvaliteedi direktiivi 2050.aastaks.

Arvamuse eelnõu esimene arutelu õhupoliitika paketi teemal leiab aset 19.juunil 2014. Arvamuse vastuvõtmine on kavas Regioonide Komitee täiskogu istungil 7.-8.oktoobril 2014.

2.    Eesti disaini tutvustav  näitus esmakordselt Brüsselis
Flaami disainikeskuse Design Flanders ja Eesti Disainerite Liidu koostöö tulemusena avati 24.aprillil Brüsseli südalinnas Kanselarijstraat 19 Eesti disainerite näitus Size Doesn’t Matter. Näitus jääb avatuks 25.maini.

Näituse avas Design Flanders galerii esindaja öeldes, et on väga rikastav, kui teiste disainimaade saavutusi näidatakse nende galeriiis. See võimaldab üksteist tundma õppida ja tutvuda erinevate maade disaini tehnoloogia ja protsessidega. Galerii esindaja andis seejärel sõna Eesti Vabariigi suursaadikule Belgias Gert Antsule, kes tervitas  Eesti disainereid ja kohaletulnuid.
Kõneles ka Eesti Kunstiakadeemia rektor Signe Kivi.

Näituse kuraator, EDL esinaine Ilona Gurjanova tänas koostöö eest Flaami disainikeskust ja kutsus külastajaid tutvuma väljapandud toodetega ning vestlema kohalviibinud disaineritega. EDL loodab läbi näituste välismaal ergutada kultuurivahetust, tutvustada Eestit kui kiiresti arenevat disainiriiki ja luua võimalusi koostöövõrgustikeks, mis viiksid Eesti tootedisainerid rahvusvahelisele areenile.
Näituse kujundas Tõnis Vellama, EDL juhatuse liige. Esindatud on ligi 60 disainerit. Näitust toetab Eesti Vabariigi Välisministeerium, Kultuuriministeerium ja Kultuurkapital.

Septembris 2014 on Tallinna disainifestivalil esindatud Flaami disain näitusega Tales of Heroes.

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELL ja EMOVL esindaja Brüsselis


28.04.2014

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit