Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
  2019 läbirääkimised
  2018 läbirääkimised
  2017 läbirääkimised
  2016 läbirääkimised
  2015 läbirääkimised
  2014 läbirääkimised
  2013 läbirääkimised
  2012 läbirääkimised
  2011 läbirääkimised
  2010 läbirääkimised
  2009 läbirääkimised
  2008 läbirääkimised
  2007 läbirääkimised
  2006 läbirääkimised
  2005 läbirääkimised
  2004 läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Omavalitsusliitude läbirääkimised > 2015 läbirääkimised


Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste koosoleku PROTOKOLL nr 1
Print

Protokoll .pdf failina

Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste koosoleku
PROTOKOLL nr 1


Siseministeerium, 28.03.2014
Kell 13.00

Juhatas:
Hanno Pevkur, siseminister ja regionaalminister

Osalesid:
Julia Bergstein (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium),
Vello Jõgisoo (EMOL),
Kaido Kaasik (Saare Maavalitsus),
Angelika Kallakmaa (ELL),
Ott Kasuri (EMOL),
Tiit Kirss (ELL),
Kaie Koskaru-Nelk (Kultuuriministeerium),
Sulev Liivik (Rahandusministeerium),
Piret Sapp (Haridus- ja Teadusministeerium),
Kaia Sarnet (Siseministeerium),
Ivar Tedrema (EMOL),
Madis Timpson (Siseministeerium),
Ave Viks (Siseministeerium),
Jaan Vinnal (Sotsiaalministeerium).

Protokollis:
Kaie Küngas (Siseministeerium)

Päevakord:
1. Riigi eelarvestrateegia 2015-2018 ja riigieelarve 2015 ettevalmistamise ja selle aasta
    läbirääkimiste protsessi täpsem ülevaade Rahandusministeeriumilt.
2. KTK poolsed ettepanekud läbirääkimisteks (ELL/EMOL).
3. Uuendatud läbirääkimiste töökorra kinnitamine.
4. Muud jooksvad teemad.

Hanno Pevkur tervitas koosolekul osalejaid.
Päevakord kinnitati, muudatusettepanekuid ei olnud.

1. Riigi eelarvestrateegia 2015-2018 ja riigieelarve 2015 ettevalmistamise ja selle
aasta läbirääkimiste protsessi täpsem ülevaade Rahandusministeeriumilt.

Sulev Liivik tegi ülevaate RES 2015-2018 ja RE 2015 protsessist ja ajakavast.

Kokku lepiti järgmiseks läbirääkimiste koosoleku aeg 21.aprillil, kell 14.00, kus
arutatakse ja allkirjastatakse vaheprotokoll. Enne seda peavad ära toimuma töörühmad
arvestades uuendatud töökorras seatud tähtaegu.

2. KTK poolsed ettepanekud läbirääkimisteks (ELL/EMOL) ja ministeeriumide
esialgne tagasiside KTK ettepanekutele.

Angelika Kallakmaa tegi ülevaade KTK poolsetest ettepanekutest, mis on juba ka saadetud.
Üldjoontes on ettepanekud paigas, mõningad täpsustused võivad veel tulla. Liitude poolne
valupunkt on tulubaasi taastamine, mille suunas tuleks liikuda. Samuti on murekohaks teede
rahastamine, mida tuleks edasi arutada. Uus ettepanek MKMi suunas: kuna üks ministeerium
katab nii teede, ühistranspordi, IKT kui ka näiteks elamumajanduse teemasid, siis võiks luua
töörühma alla valdkondlikud alatöörühmad, kus teemasid täpsemalt arutada. Eelkõige on
hetkel aktuaalne elamumajanduse ja korterelamute temaatika. Ettepanek on, et MKM
kureeriks töörühma koos alatöörühmadega. Samuti tuleks välja töötada KOVe läbivate
riigimaanteede rahastamise skeem ning aeg oleks erisuste otsus üle vaadata. Teede
inventaariseerimise küsimuse arutelusid tuleks jätkata.

Kaia Sarnet
võttis kokku, et detailsete ettepanekute aruteludega jätkatakse töörühmas.

4. Uuendatud läbirääkimiste töökorra kinnitamine.

Ave Viks
selgitas, et liitude ettepanekud on arvesse võetud välja arvatud partnerlusleppe
arutelu ja viie tööpäeva nõue. Hetkel võiks arutada ainult uusi täiendavaid ettepanekuid.

S. Liivik
tegi ettepaneku punktis 11 informeerimise kohustus panna Rahandusministeeriumile,
sest Rahandusministeerium on kõikidesse riigieelarvet puudutavatesse otsustesse kaasatud
ning omab infot. Samas ei saa välistada, et valitsuskomisjoni juht viibib ajutiselt eemal.
Lisaks on ettepanek täpsustada, et info saadetakse ainult punktis 1 nimetatud teemade osas
ning info saadetakse kolme tööpäeva jooksul peale otsuse protokolli allkirjastamist (millega
kinnitatakse lõplik otsuse sõnastus).
Koosolekul osalejad nõustusid ettepanekuga.

S. Liivik
tegi ettepaneku punkti 39 teine lause kustutada, sest töökorraga ei saa panna
valitsusele ja peaministrile kohustust kutsuda liite valitsuskabineti istungile osalema.
Koosolekul osalejad nõustusid lause välja võtmisega.

A. Kallakmaa
esitas kolm ettepanekud töökorra täiendamiseks ELL poolt. Esimesena tegi
ettepaneku lisada uus punkt töörühmade koosolekutele Riigikogu valdkondlike komisjonide
esindajate kaasamiseks.

H. Pevkur
tõi välja, et tegemist on valitsuskomisjoni ja valitsuse tasandiga ning seetõttu ei
saa Riigikogu liikmeid siia kaasata. Võib kutsuda külaliseks.

S. Liivik
rõhutas, et pigem tuleks liite kaasata Riigikogu tasandil.
Kokkulepe, et antud ettepaneku osas sõnastust ei täiendata.

A. Kallakmaa
tegi ettepaneku lisada töökorda rahandusministrile kohustus enne 15. märtsi
tutvustada liitudele ministeeriumite seisukohti.

S. Liivik
selgitas, et kohtumisi võib ikka korraldada, kuid paindlikkuse võimaldamiseks ei
ole seda otstarbekas formaliseerida ning kirjutada töökorda sisse kohustusi, mis jäävad
läbirääkimiste töökorrast väljapoole.

A. Kallakmaa
tõi välja, et ettepaneku eesmärk on vähendada info puudust enne eelarve
vastuvõtmist.

S. Liivik
rõhutas, et enne valitsuse otsust, ei saagi midagi täpsemat rääkida ega kinnitada,
kuid infot saab ikka jagada. S. Liivik küsib rahandusministri seisukohta ja annab teada.

A. Viks
küsis, kas koosoleku lõpus võib kinnitada töökorra tingimusel, et muus osas on
töökord osapooltele sobiv ning vastavalt rahandusministri otsusele võib lisanduda üks
täiendav punkt.

Koosolekul osalejad nõustusid.

A. Kallakmaa
tegi ettepaneku lisada töökorda täpsustus, et töörühmade koosolekute
materjalid ning protokollid saadetakse kõikidele koostöökogu liikmetele.

A. Viks
selgitas, et hetkel on töökorras, et materjalid esitatakse büroodele, kes eelduse
kohaselt omakorda edastavad materjalid koostöökogule. Samas võib adressaatide ringi
laiendada koostöökoguga.

Otsus kinnitada Vabariigi Valitsuse ja üleriigiliste omavalitsusliitude vaheliste
eelarveläbirääkimiste töökord. Vastavalt rahandusministri otsusele võib lisanduda üks
täiendav punkt.

Infoks esitati vajadus muuta Vabariigi Valitsuse korraldust valitsuskomisjoni
moodustamiseks, sest muutunud on riigieelarve seadus.

A. Kallakmaa
rõhutas vajadust kiiresti panna paika töörühmade ajakava, et jõuaks enne
21. aprilli koosolekud läbi viia.

K. Sarnet
tänas koosoleku juhataja nimel koosolekul osalejaid ja soovis töörühmadele
edukaid läbirääkimisi.

21.04.2014

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit