Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2014 Brüssel


07.-11. aprill 2014 nr. 06
Print

E-nädalakiri 6/2014


7. aprillil toimus EL Regioonide Komitee LOODUSVARADE KOMISJONI (NAT) koosolek.

Arutati töödokumenti „Haridusasutustes puu- ja  köögivilja, banaanide ning piima jaotamise toetuskava“

Raportöör Povilas ˇagunis LT (EA) : Arvamuse eesmärk on hinnata selle toetuskava tõhusust ja tulevikuväljavaateid. Seda küsimust reguleerivad kaks õigusakti.  Praegu kehtib ELi ühise põllumajanduspoliitika raames kooliealiste laste suhtes kaks toetuskava: koolipiima kava (alates 1977, keskkoolidele laiendati seda 2008) ja kooli puuviljakava (alates 2009). Koolipiima kavast, milles osalevad kõik liikmesriigid, saab kasu 20,3 miljonit last kogu ELis (2011./2012.õppeaasta). 

EL maksab 100kg toodete eest kindla summa – 18,50 eurot. Koolipuuvilja kavas osaleb 25 liikmesriiki, selle abil kaetakse 50-75% koolidesse tarnitud puuvilja kuludest.(Soome, Rootsi ja Ühendkuningriik kavas ei osale). Eelmisel õppeaastal sai koolipuuvilja 8,4 miljonit last. Selle kava kaasrahastamist kavatsetakse järgmisel õppeaastal suurendada 75-90 %ni.

Euroopa Komisjon teeb ettepaneku mõlemad kavad ühendada ja määrata kindlaks ühtsed kaasrahastamiseeskirjad. Regioonide Komitee soovib hinnata, kuivõrd on õigusaktide kavandatud muudatuste abil võimalik täita eesmärk toetada piima, puu- ja köögivilja tarbimist koolides, ning esitada ettepanekud selle kohta, mida geograafiliselt ja majanduslikult erinevate EL riikide omavalitsusüksuste ja piirkondade kogemusi arvestades veel tarvis teha on.

Komisjoni ettepanek puudutab ühist põllumajanduspoliitikat, siseturgu, tervishoidu ja teatavate piirangutega ka haridust. Seetõttu tuleb lõppdokumendi koostamisel seada eesmärgiks subsidiaaruse  põhimõtte järgimine ja liikmesriikide pädevuste arvessevõtmine.
Lisaks tuleb arvestada:
- kas mõlema määruse ühendamine annab lisaväärtust,
- kas kava tagab parema reguleerimise Euroopa tasandil,
- mil moel kavatsetakse kaasata kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused,
- mil määral võib uus määrus aidata kaasa laste toitumise parandamisele,
- mil määrab aitab määrus kaasa Eli majanduskasvule ja
- kas on loota, et ettepanekul on positiivne mõju keskkonnakaitse eesmärkide saavutamisele.

Määrus on oluline tervisekaitse ja tervislike eluviiside edendamiseks. Muret tekitavad statistilised andmed, mille kohaselt on kõigis  ELi liikmesriikides kokku 22 miljonit ülekaalulist last. Seda saab põhjendada järjest väheliikuvama eluviisiga ja ebatervislike valmistoodete suure osakaaluga laste toidus, kus pole piisaval hulgal vajalikke toitaineid.

Seega teenivad nii puuvilja kui piima tarbimist soodustavad kavad äärmiselt tähtsat eesmärki. Hoolimata piirkondlike, riiklike ja Euroopa tasandi tervishoiualgatuste paljususest  ei soosi üldised ühiskondlikud tingimused tervislikku eluviisi:  2011. a. tarbis keskmine ELi kodanik vähem kui poole Maailma Tervishoiuorganisatsiooni soovitatud puu- ja köögiviljakogusest.

Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused, kes sageli vastutavad koolide eest, peavad siin erilist rolli edendama.

Euroopa Komisjoni nimel võttis sõna Rudy Van der Stappen nimetades, et jääb kohaliku omavalitsuse otsustada, milliseid puu- ja köögivilju koolis jagatakse, millised tooted oleks sobivad, eelistada tuleks kohalikku toodangut. Ta tõi uue skeemi juures välja kolm eesmärki:
1. tõsta õpilaste teadlikkust värske puuvilja , köögivilja ja piima tarbimisel,
2. vähendada ülekaaluliste laste arvu ning
3. tugevdada sidet õpilaste/õpetajate ja ja maapiirkondade vahel – nt lapsed ei tea, kuidas ja kus porgandid kasvavad.

Banaanid võivad valikusse jääda, aga kohalikul tasandil võib ka teisiti otsustada, pakkudes vaid kohalikke tooteid. Kuigi praegu on toetuskava mõeldud 6 – 10 aastaste laste jaoks, siis kohalikul tasandil võib vanusegruppi laiendada, nt 2-18 aastat. Siin saab liikmesriik ise otsustada, kuidas ta skeemi kasutab ja kas ta seda üldse vastu võtab.

Praegu 24 liikmesriiki 28st juba osalevad selles toetusskeemis.

Pr Grant UK leiab, et puu ja kõõgivilju tuleks serveerida meelepärasemalt ja isuäratavamalt.

Mr Lehmann DE soovib, et uue skeemi kasutamine tehtaks võimalikult lihtsaks, minimaliseerida tuleb bürokraatiat.

Arvamuse eelnõu esimene arutamine ja vastuvõtmine toimub NATi komisjoni koosolekul 5.06 ja arvamus võetakse vastu 7.- 8.10. 2014 toimuval Regioonide Komitee täiskogu istungil.

Lugupidamisega,
Tiiu Madal

ELLi ja EMOLi Brüsseli esindaja   
tiiu.madal@ell.ee

15.04.2014

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit