Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2014 Brüssel


31. märts - 04. aprill 2014 nr. 05
Print

E-nädalakiri 5/2014

2.-3.aprillil 2014 toimus Brüsselis Regioonide Komitee täiskogu 106.istungjärk

Eesti delegatsiooni liikmetest osalesid täiskogul Georg Linkov, Urve Erikson, Uno Silberg, Kurmet Müürsepp ja Kadri Tillemann (Toomas Vitsuti asemel).

Kokkuvõte Eesti delegatsiooni koosolekust

EL Regioonide Komitee Eesti delegatsiooni koosolek 2.aprillil 2014
Regioonide Komitee TÄISKOGU 106.istungjärgu eel 13:30-14:45 ruumis  JDE 2249

Kohal  viibisid:
Kurmet Müürsepp, Urve Erikson, Kadri Tillemann, Georg Linkov, Uno Silberg, Riina Altpere ja Tiiu Madal.

* 01. apr. CdR juhatus
CdR uus otsingumootor - Members’ Portal improvements - CoR DM Search beta

CAFA liikmed ei soovinud muuta reisikulude kompenseerimissüsteemi (liikmete äriklassi pileteid kompenseeritakse endiselt)

Uno Silberg: 1.04 presidentide kokkusaamisel oli teemaks uue peasekretäri valimine
2.04 hommikul vaadati läbi dokumendid, laekus 24 avaldust, 22 neist olid tähtaegsed, dok.voorus jäi alles 16 avaldust. Räägiti ka personaliotsingufirma kaasamisest kandidaatide juhiomaduste välja selgitamiseks.

Esitatati küsimus: Kas tegevpoliitikud võiksid kandideerida?

* olulised teemad fraktsioonide koosolekutel
EA (Uno) fraktsioonis tehti otsus toetada Moldovat toetuskirjaga.

* Balti kohtumine 2014
Praegu on pakutud välja kuupäevaks 9.05.2014 ja toimumiskohaks Ventspils

Arvamused ja sõnavõtud EL Regioonide Komitee täiskogul:

Põllumajandussaaaduste ja -toodete teavitamis- ja müügiedendusmeetmed siseturul ja kolmandates riikides. Raportöör P.S. Alonso (ES), sõna võttis E.H.Garcia Euroopa Parlamendist (ES)

Euroopa Komisjoni laienemise ja Euroopa naabruspoliitika voliniku Š.Füle sõnavõtt

Ukraina asepeaministri V.Groysmani sõnavõtt

Euroopa Komisjoni tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse voliniku L.Andori sõnavõtt

Euroopa Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule laienemisstrateegiast ja peamistest ülesannetest 2013-2014. Raportöör A.Abramavičius (LT)

Eesistujariigi Kreeka taotlus taskukohasest  energiast kõigile. Raportöör C.Illedits (AT)

EL uued suunised riigiabi kohta energeetika valdkonnas. Raportöör G.Graas (LU)

Regioonide Komitee 2015.a. tulud –kulud (eelarvestus)

Mitmetasandilise valitsemise suunas Euroopa Liidus. Sõnavõtud: L.van Nistelrooij NL, H.Van Staa AT, A.Costa PT

Resolutsioon Euroopa mitmetasandilise valitsemise harta kohta

Resolutsioon Ukraina kohta

Resolutsioon ELi ja USA kaubandus  -ja investeerimisläbirääkimiste kohaliku ja piirkondliku mõõtme kohta

Praktika kvaliteediraamistik

Õhukesed plastkandekotid

Merelaevade töötajatele tehtavaid erandeid käsitletavate direktiivide muutmine

Lähemalt peatun ühehäälselt vastuvõetud resolutsioonil Ukraina kohta:
Regioonide Komitee
1.    tunnistab, et Ukraina tuleviku üle peaks otsustama kogu Ukraina rahvas ise, ilma välisriikide surve või vahelesekkumiseta.  Praegune kriis tuleb lahendada rahumeelselt.

2.    mõistab hukka Ukraina suveräänsuse ja territoriaalse terviklikkuse ebaseadusliku rikkumise Vene Föderatsiooni poolt ja leiab, et 16.märtsi referendum oli ebaseaduslik ning rikkus Ukraina põhiseadust ja rahvusvahelisi lepinguid. Regioonide Komitee kutsub Vene Föderatsiooni ja Ukrainat üles alustama läbirääkimisi selle üle, kuidas taastada piirkonna varasem status quo.

3.    kutsub Vene Föderatsiooni üles hoiduma igasugusest militaarsest, poliitilisest ja majanduslikust hirmutavast tegevusest, mis mõjutab tema naabrite terviklikkust, ning lõpetama relvajõudude koondamise Ukraina ja Transnistria piirkonna piiridele.

4.    mõistab hukka kodanikuühiskonna, pressi ja meedia esindajate katkematu hirmutamse Krimmis.

5.    toetab üleskutset alustada OSCE kontaktrühma egiidi all läbirääkimisi ja toetab OSCE vaatlusmissiooni saatmist Krimmi.

6.    tervitab Ukraina ja EL assotsieerumislepingu poliitiliste peatükkide allkirjastamist 21.märtsil 2014.aastal; toetab otsust kaotada ajutiselt tollimaksud Ukraina ekspordilt Euroopa Liitu.

7.    toetab ELi Nõukogu märtsikuist otsust kiirendada assotiseerumislepingute allkirjastamist Moldova ja Gruusiaga.

8.    kordab idapartnerluse riikide kohalike ja piirkondlike omavalitsuste konverentsil (CORLEAP) esitatud üleskutset toetada ja jagada Euroopoa väärtusi ja perspektiive.

9.    toetab Ukraina rahva , sh etniliste ja keeleliste vähemuste nõudmist demokraatia, vabaduse, inimõiguste ja õigusriigi austamise järele.

10.    kutsub Ukraina valitsust üles tagama vähemuste täieliku austamise kooskõlas Euroopa inimõiguste konventsiooni, Helsingi lõppakti ja Euroopa piirkondlike ja vähemuskeelte hartaga.

11.    julgustab Ukraina valitsust algatama ulatuslikku struktuurireformide kava, mis tooks kaasa poliitilisi, majanduslikke ja sotisaalseid muutusi, sh detsentraliseerimisprotsessi.

12.    toetab Krimmi autonoomset eristaatust Ukraina riigi sees nii nagu see oli enne praegust olukorda.

13.    kordab oma täielikku pühendumust osaleda üldises abis, mida EL pakub kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele, et leida kriisile lahendusi.

14.    jääb ootama Ukraina 25.mail 2014.aastal toimuvaid presidendivalimisi ja usub, et need saavad olema demokraatlikud ja läbipaistvad, ning kutsub üles kuulutama välja enneaegsed paralamendivalimised.

15.    teeb Regioonide Komitee presidendile ülesandeks esitada käesolev resolutsioon Euroopa Parlamendi presidendile, Euroopa Ülemkogu eesistujale, Euroopa Komisjoni presidendile ning ELi Nõukogu eesistujariigile Kreekale.

Ukraina asepeaminister Volodymyr Groysman ütles oma sõnavõtus, et 21.märtsi assotsieerumisleping on Ukraina jaoks ajalooline samm. Ukraina valitsus on valmis diskussiooniks erinevate EL institutsioonidega, dialoog Ukraina ja EL vahel on Ukrainale väga oluline. Ukraina valitsus loob eeltingimusi kohalike omavalitsuste ja piirkondlike territoriaalsete üksuste reformimiseks. Vastu on võetud kohalike omavalitsuste kontseptsioon, mis näeb ette terve rea meetmeid  kohalikul tasandil.

Asepeaminister tänas Poolat ja Poola presidenti toetuse ja eeskuju eest. Tühjad lubadused Ukraina eelmiselt valitsuselt on jäänud minevikku, Ukraina valitsuse peamine ülesanne praegu on muuta Ukraina vabaks ja demokraatlikuks riigiks.

Euroopa Komisjoni laienemise ja Euroopa naabruspoliitika volinik Štefan Füle andis oma sõnavõtus  Ukrainale edasi järgmise sõnumi: Ukraina ei ole üksi oma püüdlustes reformide poole. 5.märtsi abipakett ja 21.märtsi assotsieerumisleping tõestavad seda.

Olulised on kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused. Uue Ukraina valitsuse programmis peab olema detsentraliseerimine kesksel kohal. Detsentraliseerumine ei ole föderaliseeerumine.

Hr.Abramavičius LT: Kümme aastat on möödas viimasest EL laienemisest.  Liitumine on kahesuunaline tegevus. Peame naaberriikidele paremini näitama EL perspektiive, oleksime pidanud ka Ukrainale selgitama, et neil on võimalus saada EL liikmeks. Venemaa suurriigina on ilmselgelt EL naabruspoliitika vastu. Loodame, et Ukraina saavutab edu ja see ühel hetkel mõjutab ka EL laienemist.

Hr.Antoniw UK: Toetan seda resolutsiooni, sest see on tähtis Ukraina riigi üles ehitamiseks. Toetan Ukraina inimesi sotsialistina. Peaksime soodustamna Ukraina noorte liikumisvõimalusi. Peame näitama Ukrainale, et Euroopa on avatud perekond.

Hr. Szwabski PL: Peame pakkuma Ukrainale perspektiivi jagada ühiseid väärtusi. Agressioon demokraatliku riigi suhtes on rahvusvahelise õiguse rikkumine. EL ei ole suutnud Ukraina suhtes kiiresti reageerida. Meie tugevam reaktsioon suudaks Venemaad ohjeldada.

Lugupidamisega,
Tiiu Madal

ELL ja EMOL esindaja  Brüssselis  
tiiu.madal@ell.ee

15.04.2014

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit