Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
  Arhiiv
  ELL-uudis (listi uudiskirjad)
  Brüsselist memod
    2018 Brüssel
    2017 Brüssel
    2016 Brüssel
    2015 Brüssel
    2014 Brüssel
    2013 Brüssel
    2012 Brüssel
    2011 Brüssel
    2010 Brüssel
    2009 Brüssel
    2008 Brüssel
    2007 Brüssel
    2006 Brüssel
    2005 Brüssel
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Uudised > Brüsselist memod > 2014 Brüssel


17.–21. märts 2014 nr. 04
Print

E-nädalakiri 4/2014

1.  CEMR-i manifest seoses lähenevate Euroopa Parlamendi valimistega
2.  17. märtsil toimusid Brüsselis Kadri Tillemanni ja tema eksperdi Mart Külviku kohtumised UNEP-i, Euroopa Komisjoni Keskkonnapeadirektoraadi ja IUCN-i esindajatega.

1.  CEMR-i manifest seoses lähenevate Euroopa Parlamendi valimistega

Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) võttis seoses lähenevate Euroopa Parlamendi valimistega vastu manifesti, milles on toodud ära 9 ettepanekut Euroopa Liidule,  seotuna tema kodanike, linnade, omavalitsuste ja piirkondadega.

Manifest kiideti  ühehäälselt heaks Euroopa Kohalike Omavalitsuste ja Piirkondade Nõukogu ja selle 57 liikmesorganisatsiooni valitud esindajate poolt. 24-leheküljeline dokument katab erinevaid teemasid  - tööhõivest ja sotsiaalsetest prioriteetidest kuni avalike teenuste ning ühtekuuluvuspoliitikani.

Küsimusele „Miks on selline manifest välja antud?“ vastab CEMR-i peasekeretär Frederic Vallier järgmiselt:

Kuna 70 % EL seadustest jõuab varem või hiljem iga linnapea töölaule ja et Euroopa Parlamendi valimised on ukse ees, siis praegu on just õige aeg Euroopa Liidu institutsioonidele meelde tuletada, et otsused, mida nad teevad, peavad olema saanud kohalike omavalitsuste ja piirkondade toetuse. See ongi põhjus, miks oleme välja tulnud manifestiga. See sätestab ideed, mis tooksid EL poliitikad lähemale kohalikule tasandile.

Manifest on mõeldud EL poliitikutele ja tegevussuundade kujundajatele. Oleme juba saanud  head tagasisidet. Pooled praegustest parlamendiliikmetest omavad kogemusi kohaliku omavalitsuse tasandil või regionaalpoliitikas. Olen kindel, et nad loevad meie ettepanekuid tähelepanlikult. Loodan,et ülejäänud teine pool MEP-idest järgivad nende eeskuju. Muidugi jääb veel paljugi teha, et EL tgevussuunad  kohaliku ja regionaaltasandiga kohalduksid. CEMR-i peamine eesmärk on kindlustada, et EL seadused vastaksid Euroopa omavalitsuste ja regioonide vajadustele.

Ühiseid huvisid on rohkem kui ebakõlasid. Ei ole tähtis, kas elad väikeses kohas või suurlinnas, sa tahad, et EL seadusandlus võimaldaks vahendeid, mis kindlustaksid sinu kodukandi hea arengu, eriti praeguse kriisi tingimustes. Ja et see areng vastaks kohalike inimeste vajadustele. Meie organisatsiooni liikmed on selles osas alati ühel meelel.

Manifesti võib leida inglis- ja prantsuskeelsena CEMR-i kodulehel. Oleme samuti teinud video, kus meie liikmesorganisatsioonide esindajad sõna võtavad.

Manifesti  9 ettepanekut kohalikelt ja piirkondlikelt omavalitsustelt:
1.    Tähtsustada noorte tööhõivet .

2.    Jälgida hoolega struktuurfondide rakendamist parema territoriaalse ühetkuuluvuspoliitika saavutamise nimel.

3.    Teha valik kergema ja lihtsama regulatsiooni kasuks, tagamaks läbipaistvus kiireloomuliste protseduuride puhul.

4.    Lugu pidada subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtetest.

5.    Määratleda kõrged eesmärgid kasvuhoonegaaside vähendamiseks, energia ja taastuvenergia efektiivseks kasutamiseks.

6.    Suurendada Kodanike Euroopa Programmi eelarvet sümboolse „1 euro kodaniku kohta aastas“ tasemeni.

7.    Seista parema integratsiooni ja seaduspärase demokraatia eest.

8.    Toetada EL edasist laienemist ja vahendada kõikide tasandite omavalitsuste tugevamat kaasamist läbirääkimiste protsessis.

9.    Toetada globaalset lähenemist integreerimisele, eriti koostöös lõunapoolsete partneritega.

2.  17. märtsil toimusid Brüsselis Kadri Tillemanni ja tema eksperdi Mart Külviku kohtumised UNEP-i, Euroopa Komisjoni Keskkonnapeadirektoraadi ja IUCN-i esindajatega.

EL Regioonide Komitee ENVE komisjonis koostab Kadri Tillemann raportit „Rahvusliku kapitali mitmetasandiline valitsemine: kohaliku ja regionaalse valitsustasandi roll Euroopa Liidu Elurikkuse strateegia ja rahvusvaheliste Aichi eesmärkide elluviimisel“ ning 17.märtsil toimusid tema kahepoolsed kohtumised huvitatud osapooltega.

Tegemist on kaaluka arvamusega, kuna lisaks EL strateegiaga hõlmab raport ka rahvusvahelise Bioloogilise Mitmekesisuse Konventsiooni (CBD) raames kokkulepitud Aichi eesmärke. Seda kinnitas ka rahvusvaheliste keskkonnaorganisatsioonide huvi kahepoolsete kohtumiste vastu.

Kadri Tillemanni ja tema eksperdi Mart Külviku kohtumistel UNEP-i, Euroopa Komisjoni Keskkonnapeadirektoraadi ja IUCN-i esindajatega osalesid ka Carsten Brauns ENVE sekretariaadist,  Agnieszka Bidzinska EPP sekretariaadist ning Eesti CdR delegatsiooni Brüsseli koordinaator Tiiu Madal.

Esimesel kohtumisel tähtsustas UNEP-i EL harukontori programmiohvitser Thierry Lucas vajadust rõhutada raportis rohemajanduse ning kohaliku teadmuse tähtsust seoses elurikkuse ja ökosüsteemi teenuste arendamisega.  Ta leidis, et mõttemustrite muutused saavad alguse just kohalikult tasandilt. Arutati ka Regioonide Komitee ja UNEP-i koostöövõimalusi selle aasta oktoobris Lõuna-Koreas aset leidval Bioloogilise Mitmekesisuse Konventsiooni konverentsil (CBD COP 12). Regioonide Komitee ja UNEP-i koostöösuhteid reguleerib 2012. aastal Rio de Janieros sõlmitud ühiste kavatsuste protokoll.

Euroopa Komisjoni DG Environment esindajad Bioloogilise Mitmekesisuse osakonnast Laure Ledoux, Annika Korzinek ja Karin Zaunberger tõid välja rohelise infrastruktuuri arendamisega seotud tegevuste rolli ning seda ka kohalikul tasandil.

IUCN-i esindas EL programmiohvitser Chantal van Ham, kes ühtlasti haldab ka kohalike ja regionaalsete omavalitsuste kontaktpunkti. Tema soovitas raportis rõhutada urbaniseerumisega seotud ohte ning linnade rolli elurikkuse kaitsel, samuti pidas ta tähtsasks Kadri Tillemanni ja tema eksperdi Mart Külviku kohtumisetel UNEP-i, Euroopa Komisjoni Keskkonnapeadirektoraadi ja IUCN-i esindajatega koostööd teadusringkondadega ning tutvustas mitmeid asjakohaseid edukaid näiteid.

Kadri Tillemann pidas kohtumisi väga informatiivseteks ja kasulikuks nii raproti täiendamise kui ka edaspidiste koostöösuhete vaatenurgast ning leidis, et tutvustatud ideed olid oluliseks täienduseks veebruaris toimunud ENVE komisjonis toimunud töödokumendi arutelul ning ligi 20 erineva organisatsiooni esidaja osavõtul toimunud asjaosaliste kohtumisel (stakeholder meeting) esitatud tähelepanekutele.

P.S. Regioonide Komitee ENVE Komisjon on nimetanud Kadri Tillemanni Natura 2000 AWARD ˛üriisse CoR ENVE esindajaks.  

Vaata lisaks  
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELL ja EMOVL esindaja Brüsselis


15.04.2014

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit