Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
  Linnade ja Valdade Päevad 2019
  Linnade ja Valdade Päevad 2018
  Linnade ja Valdade Päevad 2017
  Linnade ja Valdade Päevad 2016
  Linnade ja Valdade Päevad 2015
  Linnade ja Valdade Päevad 2014
    Avamine
    Debatt teemal haldusreform
    Omavalitsuse pädev ja kaasav juhtimine
    Haridus - ela õppimise tarvis ja õpi elamise tarvis
    Kohaliku omavalitsemise teostamine kohtu kaudu?
    Keskkonnafoorum
    Energiamajandus – pilk eesmärkidele ja vaade tehtule
    Riigireform või omavalitsuskorralduse reform
    Sotsiaalia
    Kohalike omavalitsuste finantsid
    Linna(valla) majandus
    Riigihangete vaidlustus- ja kohtupraktikast
    KOV ja e-teenused
    Energiamajanduse lisarahastamine
    Kultuurikorralduse vedurid ja pidurid: riiklik, maakondlik ja kogukondlik mõõde
    Ettevõtluskeskkond ja tööhõive
    Minimess
  Linnade ja Valdade Päevad 2013
  Linnade ja Valdade Päevad 2012
  Linnade ja Valdade Päevad 2011
  Linnade ja Valdade Päevad 2010
  Linnade ja Valdade Päevad 2009
  Linnade ja Valdade Päevad 2008
  Linnade ja Valdade Päevad 2007
  Linnade ja Valdade Päevad 2006
  Linnade ja Valdade Päevad 2005
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2019
12.-13. veebruar Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Linnade ja Valdade Päevad > Linnade ja Valdade Päevad 2014 > Keskkonnafoorum


Keskkonnafoorum
Print

Keskkonnafoorum jagunes neljaks osaks:
Keskkonnafoorumi I osa: KESKKONNAJÄRELEVALVE (26.03), kokkuvõte
Keskkonnafoorumi II osa: KOV JÄÄTMEHOOLDE  VÄLJAKUTSED JA VÕIMALUSED (26.03), kokkuvõte
Keskkonnafoorumi III osa: MAKSUSTAMINE JA TOETAMINE (27.03), kokkuvõte
Keskkonnafoorumi IV osa: VEEMAJANDUS – ühine hool ja väljakutsed
2014 - SOOME LAHE JA LÄÄNEMERE TEEMA-AASTA
(27.03), kokkuvõte

26. märts fotodel

Kolmapäev, 26. märts 2014
SAAL ANDANTE


11.30-16.45

11.30-12.45    Keskkonnafoorumi I osa: KESKKONNAJÄRELEVALVE
Moderaator:    Siim Vahtrus, SA Keskkonnaõiguse Keskus juhatuse liige

11.30-11.50    Keskkonnajärelevalve - ülevaade tegevustest ja tulemustest
keskkonnakaitseliselt  esmatähtsates valdkondades ja probleemsete objektide osas
2010-2014. Riik ja KOV koostöö  tõhustamise eeldusi ja võimalusi.

Silva Prihodko, Keskkonnainspektsiooni keskkonnakaitseosakonna juhataja

11.50-12.00    Lühiülevaade Tartu järelevalvetegevustest
Ülle Mauer, Tartu Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna keskkonnateenistuse juhataja

12.00-12.10    Kitsaskohtadest, mis järelevalvetööd raskendavad
Inga Nõmmik, Viljandi Linnavalitsuse majandusameti keskkonnaspetsialist

12.10-12.20    Koostöö on hea asi, aga selge mandaat järelevalve läbiviimiseks oleks
veel parem

Riho Karu, Valgamaa Omavalitsuste Liidu keskkonnaosakonna juhataja

12.20-12.30    Jäätmehoolduseeskirja ja lepingute täitmise järelevalve ning meetmete rakendamine
Janne Kallakmaa, Tallinna Keskkonnaameti jäätmehoolde osakonna peaspetsialist  

12.30-12.45    Avatud mikrofon ja arutelu, et määratleda soovid partneritele ja ettepanekud seadusandjale

12.45-13.45
    Lõuna
 
13.45-16.45    Keskkonnafoorumi II osa: KOV JÄÄTMEHOOLDE  VÄLJAKUTSED JA VÕIMALUSED
Moderaatorid:   
Erki Nool
, Riigikogu Keskkonnakomisjoni esimees
Siim Vahtrus ja Kärt Vaarmari, SA Keskkonnaõiguse Keskuse juhatuse liikmed 

13.45-14.05    Ülevaade KOV-de jäätmehoolduse 2013. aasta uuringust
Kaire Kikas, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist

14.05-14.25    Üldtunnustatud jäätmehoolduse korralduse mudelid ja nende rakendamine – KOV
garantii teenuse kvaliteedile, kättesaadavusele ja hinnale ning keskkonnaeesmärkide täitmisele

Harri Moora, Säästva Eesti Instituudi programmijuht, vanemekspert

14.25-14.45    Tallinna kogemus korraldatud jäätmeveo jätkusuutliku ja kvaliteetse teenuse väljaarendamisel
Kertu Tiitso, Tallinna Keskkonnaameti jäätmekeskuse juhataja

14.45-15.15    Korraldatud jäätmeveo alternatiivse mudeli põhiseaduspärasus kontrollitud
Olga Lavrova, Õiguskantsleri nõunik
Evelin Lopman, Õiguskantsleri nõunik

15.15-15.45    Soome OVL kogemuse siire - KOV jäätmehoolduseeskirjade koostamise
juhendi sisu ja põhimõtete  tutvustamine
Slaidikava eesti keeles
Slaidikava soome keeles
Tuulia Innala
, Soome Omavalitsusliidu keskkonna ja tehnika tiimi arendusinsener
jäätmehoolde alal (inglise keeles, slaidid eesti keeles, küsimusi võib esitada eesti, inglise
ja soome keeles
)

15.45-16.45    Avatud mikrofon lühisõnavõttudeks – oma organisatsiooni panuse
andmiseks, küsimusteks ja vastusteks. Arutelu, et määratleda foorumi sõnumid
ministeeriumile ja seadusandjale.

Neljapäev, 26. märts 2014
SAAL GRANDE 1

10.00-16.00

10.00-12.00    Keskkonnafoorumi III osa: MAKSUSTAMINE JA TOETAMINE
Moderaator:   Rivo Noorkõiv, OÜ Geomedia juhatuse esimees
Kokkuvõte:    Kärt Vaarmari, SA Keskkonnaõiguse Keskus juhatuse liige

10.00-11.00    MAKSUSTAMINE - OTSESED JA KAUDSED KESKKONNAMAKSUD

10.00-10.45    Tasakaalu (optimumi) leidmine keskkonnaeesmärkide ja
maksueesmärkide vahel, riigi huvide ja konkurentsivõime ning KOV-idele seadustega
pandud ülesannete ja nende täitmiseks vajalike ressursside vahel. Olukord ja
tulevikuväljavaated.

Andres Talijärv, Keskkonnaministeeriumi kantsler

10.45-11.00    Küsimused ja vastused, arutelu

11.00-12.00    TOETAMINE – EL STRUKTUURIVAHENDID 2014-2020

11.00-11.45    Mida lubab ning mille rahastamist võimaldab Partnerluslepe Euroopa
struktuuri- ja  investeerimisfondide kasutamiseks 2014-2020 ning selle alusel
koostatud ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020 KOV-ide
keskkonnavaldkonna ülesannete ja kohustustega seotud valdkondades: veekaitse,
roheline infrastruktuur, jätkusuutlik transport, jätkusuutlik linnapiirkondade areng,
energiatõhusus.

Triin Reisner, Keskkonnaministeeriumi välisfinantseerimise osakonna nõunik

11.45-12.00    Küsimused ja vastused, arutelu

12.00-13.00    Lõuna  

13.00-16.00    Keskkonnafoorumi IV osa: VEEMAJANDUS – ühine hool ja väljakutsed
2014 - SOOME LAHE JA LÄÄNEMERE TEEMA-AASTA

Moderaator:    Merle Looring, Häädemeesete Vallavalitsuse liige ning arendus- ja keskkonnanõunik
Kokkuvõte:     Kärt Vaarmari, SA Keskkonnaõiguse Keskus juhatuse liige

13.00-13.15    Sissejuhatus veemajanduse ja Soome lahe teemasse - veevarud, veevõtt ja
kasutus, reostuskoormus ja seisund

Peeter Ennet, Eesti Keskkonnaagentuuri andmeanalüüsi peaspetsialist

13.15-13.30    VIDEO (YouTube) „I love Gulf of Finland“ (Soome laht mitmest vaatenurgast)

13.30-13.45    Soome laht kliimateadlase vaatepunktist
Andres Tarand, Eesti Eluteaduse Hoidja (1986)

13.45-14.10    What can cities and municipalities around the Baltic Sea do for saving the
Baltic Sea? The Baltic Sea Challenge network as a tool for concrete local action
(inglise
keeles, slaidikava eesti keeles
)
Tina Nyfors, Helsingi linna CITYWATER projekti ekspert

14.10-14.30    Tallinna Soome lahe aasta 2014 tegevuskava – eeskuju ja innustus
teistele rannikulinnadele

Relo Ligi, Tallinna Keskkonnaameti juhataja

14.30-15.00    Riigi toetusel arendatud veetaristu  jätkusuutlikkus ja selle mõju
keskkonnaeesmärkide saavutamisele

Viire Viss, Riigikontrolli auditijuht

15.00-15.30    Keskkonnamaksude arvepidamine annab ülevaate keskkonnamaksude
maksjatest

Kaia Oras, juhataja asetäitja ja
Kersti Salu, juhtivstatistik, 
Statistikaameti majandus- ja keskkonnastatistika osakond

15.30-15.45    Eesti Vee-ettevõtete Liidu vee hinna memorandum ning esimesed
sammud lahenduste ja leevenduste leidmiseks laiapõhjalises koostöös

Vahur Tarkmees, Eesti Vee-ettevõtete Liidu tegevdirektor

15.45-16.00    Avatud mikrofon, küsimused, vastused, ettepanekud, arutelu


16.04.2014

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit