Eesti Linnade ja Valdade Liit | Otsi | Sisukaart   
  Aktuaalset  | Seadusandlus  | Brüsseli esindus  | Välissuhted  | Andmebaasid  | Uurimused/käsiraamatud  | Linke
Aktuaalset
 
Uudised
Pressiteated
  2018
  2017
  2015
  2014
  2013
  2012
  2011
  2010
  2009
  2008
  2007
  2006
  2005
  2004
  2003
  2002
  2001
  2000
  1999
  Regioonide Komitee
Omavalitsusliitude läbirääkimised
Seisukohad
Linnade ja Valdade Päevad
Konverentsid, seminarid
Liitu meilinglistiga
Huvitavaid fakte
KOV ja kliima
Kalender
 


LVP_2015_logo
Linnade ja Valdade Päevad 2018
14.-15. märts Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses


31. märtsil 2012 a. toimunud Linnade ja Valdade Üldkogu materjalid

Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutus
Esilehekülg > Aktuaalset > Pressiteated > 2013


Kohalikud omavalitsused on mures õpetajate töökohtade säilimise ja valitsuse poolt lubatud palgatõusu ootuse realiseerumise üle 2014. aastal
Print

Eesti Linnade Liit tegi avaliku pöördumise Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaasile, kus märgitakse, et ei omavalitsusliidud ega ka  kohalikud omavalitsused ei oma  informatsiooni järgmise aasta õpetajate tööjõukulude katmiseks vajalike vahendite mahtude kohta

Eesti Linnade Liidu pressiteade
18.12.2013

Kohalikud omavalitsused on mures õpetajate töökohtade säilimise ja valitsuse poolt lubatud palgatõusu ootuse  realiseerumise üle 2014. aastal


Eesti Linnade Liit tegi avaliku pöördumise Riigikogu kultuurikomisjoni esimees Urmas Klaasile, kus märgitakse, et ei omavalitsusliidud ega ka  kohalikud omavalitsused ei oma  informatsiooni järgmise aasta õpetajate tööjõukulude katmiseks vajalike vahendite mahtude kohta. Samuti puudub täna informatsioon haridustoetuse võimaliku jaotuse kohta kohalike omavalitsuste vahel.  

Hariduselu korraldamine moodustab olulise osa kohalike omavalitsuste vastutusalast ning haridustöötajad olulise osa kohalike omavalitsuste töötajaskonnast. Kohalikud omavalitsused on eluliselt huvitatud sellest, et haridusvaldkonna ülesandeid oleks võimalik parimal viisil täita ning tagada kindlustunne õpetajatele nende töökohtade püsimise ja riigieelarvest eraldatava haridustoetuse pinnal kujuneva töötasu piisavuse perspektiivist.

ELL kiri Riigikogu kultuurikomisjonile lisatud

Täiendav informatsioon
Jüri Võigemast
ELL tegevdirektor
56 473 498


Lp Urmas Klaas
Riigikogu kultuurikomisjoni
esimees                                                                                 Meie: 18.12.2013 nr 1-7/210

Rahandusministeerium                                                                                                                                    

2014. aasta riigieelarves linnadele ja valdadele toetusfondi hariduskuludeks eraldatud vahendite mahud ja  jaotuse kavandamine

Austatud Riigikogu kultuurikomisjon. Eesti Linnade Liidu juhatus arutas linnade ja valdade 2014. aasta eelarvete planeerimiseks vajaliku informatsiooniga seotud teemasid ning otsustas pöörduda Teie poole kohalike omavalitsuste haridustoetuse ja selle jaotuse kavandamise küsimuses.

 

Riigikogu võttis 11.12.2013 vastu 2014. aasta riigieelarve seaduse, kus kajastuvad muuhulgas kohalike omavalitsuste eelarvete tasandusfondi ja toetusfondi vahendid, sh vahendid hariduskuludeks 2014. aastaks (2014. aasta riigieelarve osa 6. Vabariigi Valitsus, Antud toetused ja muud ülekanded, Toetusfond (hariduskuludeks), summas 205 889 801 eurot), mis moodustab kaaluka osa kohalike omavalitsuste ülesannete täitmiseks vajalikest tulubaasilistest vahenditest. Siinkohal märgime, et 2014. aasta riigieelarve eelnõus oli I lugemisel kohalike omavalitsuste haridustoetuse summaks kavandatud 210,4 milj eurot; II lugemisel vähendati maht 208,6-le ning III lugemisel 205,9 miljonile eurole.

Erinevalt varasematel aastatel kujunenud heast tavast, ei oma omavalitsusliidud ega kohalikud omavalitsused seni informatsiooni järgmise aasta kohalike omavalitsuste hariduskulude toetuse, sh õpetajate tööjõukulude katmiseks vajalike vahendite mahtude ja nende kohaliku omavalitsuse üksuste vahel jaotuse kavast.

Uus eelarveaasta on kohe algamas ning uute, vastvalitud volikogude koosseisudega valimisperioodi alustanud kohalikud omavalitsused on mures hariduskulude rahalise katte,  õpetajaskonna töökohtade ja lubatud töötasu tõusu tagamise küsimuste pärast.   Ka käesoleva aasta 22. oktoobril Riigikogu rahanduskomisjonis parlamentaarsel kuulamisel osalenud omavalitsusliitude esindajad ei saanud kinnitust haridusvaldkonna rahastamise küsimuste lahendamise vajadustega arvestamisele, sh õpetajatele lubatud palgatõusu katteks vajalike vahendite ja tugiteenuste rahastamise vajadusega arvestamisele riigieelarves.

Eeltoodu tõttu pöördume Teie poole küsimusega, kuivõrd omab Riigikogu kultuurikomisjon informatsiooni õpetajate töötasude tõusu katte ja hariduskuludeks eraldatavate toetusfondi vahendite jaotuse osas.

Samuti pöördume Teie poole küsimusega, kas kohalikud omavalitsused võivad algava eelarveaasta eelarveid ja tegevusi kavandades eeldada, et 2014. aasta haridustoetuse jaotuse arvestustes lähtutakse seni teadaolevast ehk 2013. aastal vahendite jaotuse arvestuste aluseks olnud mudelist ning põhimõtete muutmise taotluse korral arutatakse kavad läbi Riigikogu kultuurikomisjoni ning omavalitsusliitudega või tuleb eeldada mingeid muid arenguid.

Selgitus: Vabariigi Valitsuse määrusega „2013. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord“ eraldati kohalikele omavalitsustele hariduskulude toetuseks 200,94 milj eurot, sh munitsipaalkoolide õpetajate tööjõukuludeks 159,73 milj eurot, sh põhikooli õpetajate tööjõukuludeks 131,96 milj eurot ning gümnaasiumi õpetajate tööjõukuludeks 27,77 milj eurot. Samuti eraldati vahendid direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude ja täienduskoolituse toetuseks, õppekirjanduse ja muude õppevahendite, õpilaskodude kohtade, koolilõuna ja investeeringute toetuseks ning koolieelse lasteasutuse õpetajate täienduskoolituseks.

Hariduskulude toetuse jaotuspõhimõtted 2013 on kättesaadavad veebis (http://www.fin.ee/hariduskulude-toetuse-jaotuspohimotted), 2014. eelarveaasta osas kohalikel omavalitsustel seni oma hariduse valdkonna kohustuste täitmiseks rahalise katte kujunemise aluse ja mahtude osas ülevaade puudub.

Hariduselu korraldamine moodustab olulise osa kohalike omavalitsuste vastutusalast ning haridustöötajad olulise osa kohalike omavalitsuste töötajaskonnast. Kohalikud omavalitsused on eluliselt huvitatud sellest, et haridusvaldkonna ülesandeid oleks võimalik parimal viisil täita ning tagada kindlustunne õpetajatele nende töökohtade püsimise ja riigieelarvest eraldatava haridustoetuse pinnal kujuneva töötasu piisavuse perspektiivist.

Lugupidamisega
/allkirjastatud digitaalselt/
Jüri Võigemast
ELL tegevdirektor

19.12.2013

 
 Struktuur Meedia Tagasiside | © Eesti Linnade Liit